ZSMOPL czyli Zintegrowany System Monitorowania Obrotu Produktu Leczniczego

Obecnie trwają prace nad nową wersją dokumentów dla ZSMPL, na podstawie, których Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia (CSIOZ) dokona zmiany środowiska integrującego dane i opublikuje wytyczne dla firm odnośnie  podłączenia się do systemu.

Firma 4Valu jako właściciel oprogramowania Data integrator – integrującego dane, proponuje rozwiązanie w 5 krokach, niezależenie od tego w jakim środowisku źródłowym Państwo obecnie pracują SAP, Microsoft Dynamics NAV, JD EDWARDS lub inne.

01

Analiza i identyfikacja danych pod kątem ich źródeł i struktury w systemie ERP np. SAP, Microsoft   Dynamics NAV, JD EDWARDS  i inne, na   podstawie specyfikacji ministerialnej – wspólnie z działem IT producenta/hurtowni.

02

Przygotowanie danych ze wskazanych systemów jak SAP, Microsoft   Dynamics NAV, JD EDWARDS oraz uzgodnienie sposobu i formatu ich  wystawiania  – usługi webowe lub FTP, wspólnie z działem IT producenta/hurtowni.

03

Budowa struktury bazodanowej w ramach Data Integratora, plików XML oraz   przygotowanie mechanizmów pobierania i weryfikacji danych.

04

Budowa aplikacji webowej do wprowadzania danych, których nie ma w systemie ERP producenta oraz wysyłania danych do systemu ZSMOPL.

05

Testy systemu i wysyłki danych do ZSMOPL, walidacja w środowisku ewaluacyjnym, analiza i korekta błędów,   wdrożenie produkcyjne.

Jesteśmy Partnerem Izby Gospodarczej “FARMACJA POLSKA”

Zapytaj o Projekt!