X Poland Pharma Commerce

Spotkanie branży farmaceutycznej to zawsze wyjątkowe wydarzenie. Omówienie tego co się wydarzyło w ostatnim czasie tak na rynku jak i w obszarze prawnym budzi zawsze wiele emocji i kontrowersji.

Jak jest dzisiaj? Omawiamy także w naszym najnowszym artykule jaki ukazał się w  Pharmaceutical Representative: „Obraz i wyzwania rynku farmaceutycznego w obliczu 2020 roku”.
W drugiej części artykułu omawiamy Rozwojo­wy Tryb Refundacyj­ny (RTR). Poprosiłem o przedstawienie głównych punktów projektu Katarzynę Czyżewską (KC), adwokata i wspólnika kancelarii Czyżewscy, jak również współautorkę projektu RTR.

ZOBACZ ARTYKUŁ: Obraz i wyzwania rynku farmaceutycznego w obliczu 2020 roku

Projekty dla farmacji: https://4value.com.pl/branzowe/projekty-dla-farmacji/
Szkolenia dla Farmacji: https://4value.com.pl/szkolenia-dla-farmacji/