Program Wzrostu Efektywności Firmy – to kompleksowe podejście, które zawiera poprawę parametrów i optymalizację procesów we wszystkich lub wskazanych obszarach firmy.  W obecnym czasie kryzysu oznacza to działania o zwiększonej intensywności jednak robione w określony sposób, tj.  aby pomimo restrukturyzacji i redukcji kosztów zachować potencjał wzrostowy! W naszym programie wykorzystujemy (łączymy) najlepsze elementy z obszarów optymalizacji zarządzania, reorganizacji, zmiany procesów, pomniejszania luk, likwidacji wąskich gardeł, zwiększania wydajności, co tworzy bardzo skuteczną metodologię osiągania wzrostu. Obecnie zmianom podlegają wszystkie procesy w firmie: produkcji, logistyki i magazynowania, zakupu, sprzedaży i procesy biurowe (office) etc.

Metodologia procesu wzrostu efektywności firmy:

 • AUDYT: Analiza badanego obszaru, weryfikacja kluczowych ograniczeń
 • DIAGNOZA: Wskazanie luk operacyjnych i okien potencjałowych
 • STRATEGIA: Wnioski i nakreślenie strategii działania
 • PLAN: Plan działań i komunikacja
 • DZIAŁANIE: Wdrożenie i realizacja
 • MONITORING: Obserwacja i monitoring
 • SMART: Weryfikacja, dostosowanie, dopracowanie cykli koła zamachowego wzrostu
 • ZARZĄDZANIE ZMIANĄ

PRODUKCJA 4.0 – oznacza nową rolę jaką spełniać mają roboty przemysłowe, systemy raportowania i analizy danych, systemy raportujące koszty mediów, czy systemy zarządzania cyklem produkcyjnym. Nowym wyzwaniem jest także połączenie tych obszarów w jeden organizm, działający w jednym systemie efektywności.

Wdrażamy narzędzia i filozofię leżącą u podstaw działania:

ANALIZA, DIAGNOZA  I MAPOWANIE PROCESÓW – to odwzorowanie przebiegu procesu z uwzględnieniem czasu i jego powtarzalności. Najczęściej jest przygotowaniem do następnych kroków tj. budowania lub optymalizacji procesów.

TEORIA OGRANICZEŃ (TOC) – Theory of Constraints – oznacza zarządzanie przez likwidację tzw. “wąskich gardeł”. Zakłada, że nawet najbardziej złożony system lub proces, ma jedno ograniczenie, które determinuje wydajność całego systemu lub procesu. Po jego identyfikacji i podniesieniu zdolności ograniczenia szuka się kolejnego.

LEAN MANAGEMENT – oznacza system oraz filozofię zarządzania procesami produkcji i całej organizacji. Lean to uczenie się przez robienie, zarządzanie przez rozwiązywanie problemów. Zawiera standaryzowanie pracy, system ssący, szczupłą produkcję, pacę z siedmioma rodzajami marnotrawstwa 7M, 5S, Kanban,  SMED, Genchi Gembutsu, TWI, koła jakości itp.
ZAMÓW SZKOLENIE: Lean Management

KAIZEN – „Nawet najdłuższa droga zaczyna się od małego kroku” LAO TSE. Kaizen jest kluczową częścią  procesu Lean i oznacza ciągłe doskonalenie, poprzez robienie małych kroków i realizowanie usprawnień u źródła problemu.

CYKL DEMINGA – PDCA – zasada ciągłego ulepszania: Zaplanuj, Wykonaj, Zbadaj, Działaj

REFERENCJE:Przenosiny zakładu (produkcja elementów stalowych), wraz z instalacją nowej linii produkcyjnej planowaliśmy już od wielu miesięcy. Po zrobieniu przetargu i rozmowach weryfikacyjnych, wybraliśmy do przeprowadzenia procesu firmę 4VALUE® Business Consulting. Diagnoza obecnego stanu i zaplanowanie procesów w nowym miejscu, połączyliśmy z wdrożeniem Lean Management w firmie. 5S, SMED, OEE i inne narzędzia LEAN zintegrowaliśmy z nowym podejściem do zarządzania”.

“Prawie dwuletnia współpraca z firmą 4VALUE® Business Consulting, pozwoliła nam przejść przez cały proces bardzo efektywnie, przy równoczesnym zwiększeniu zaangażowania pracowników. Doświadczenie i profesjonalizm konsultantów 4VALUE oraz program dla właścicieli: Wirtualny Członek Zarządu®  rozwinął nasze kompetencje menedżerskie oraz przywódcze, pokazał jak rozwiązywać codzienne problemy operacyjne i dał nam duże wsparcie w podejmowaniu ważnych decyzji”.
Polecam  firmę 4VALUE® Business Consulting i  mam nadzieję na dalszą owocną współpracę.” Krzysztof Brzęczek – Prezes i Właściciel AKWIB Sp. z o.o. 

STOP-LOOK-GO® – metodologia budowanie strategii, oraz operacyjnego identyfikowania gdzie znajduje się organizacja w danym momencie: jak jest?, gdzie jesteśmy?, gdzie jest konkurencja?, gdzie chcemy być i jak to zrobimy? Z uwzględnieniem cykli czasowych decyzji.

OPTYMALIZATION  CIRCLE – program zawiera zbudowanie koła zamachowego optymalizacji i innowacji w firmie, aby nadać jej naturalny tryb powtarzalnego działania i aby napędzał on samoistnie rozwój firmy.

METODOLOGIA DZIAŁAŃ – właściwa metodologia działań jest istotnym elementem każdego procesu. Bez właściwej diagnostyki, poznania wnętrza firmy, jej wartości, problemów, sposobu funkcjonowania, kluczowych ludzi nie da się właściwie przeprowadzić żadnego procesu. Dlatego nasza metodologia, bazująca na szerokim doświadczeniu obejmuje swym zakresem wszystkie elementy niezbędne do właściwego przeprowadzenia (zobacz także: metodologia działań).

Częścią projektów są również procesy rozwojowe kadry pracowniczej. Na bazie szczegółowej analizy sytuacji firmy jesteśmy w stanie stworzyć maksymalnie dostosowane do aktualnej sytuacji –  programy szkoleniowe dla poszczególnych grup personelu – managerów, niższej kadry kierowniczej oraz pracowników.

Ważnym elementem każdej zmiany jest wsparcie kluczowych osób po jej wprowadzeniu – dlatego proponujemy pomoc, którą jest program – Wirtualny Członek Zarządu®– stały program konsultacyjny dla Właścicieli i Zarządów.

Innym rodzajem optymalizacji procesów jest – REORGANIZACJA

Firmy działają w różny sposób: według funkcji biznesowych, linii biznesowych, segmentów klientów, regionów geograficznych, platform technologicznych, struktur macierzowych czy funkcjonalnych itp.

Restrukturyzacja:

 • Polega na zmianie modelu strukturalnego firmy, wyznaczającego sposób w jaki władze firmy grupują zasoby, koordynują działania, spełniają role funkcjonalne
 • Zalecane jest aby jedną restrukturyzację od następnej oddzielało co najmniej 5 lat

Restrukturyzacje powodowały spadek zyskowności o średnio o 2,6% (lista Fortune 50, małe i duże firmy europejskie, badanie Stephane J.G. Girod, Samina Karim, HBR- maj 2017)

Optymalizacja lub rekonfiguracja:

 • Polega na zwiększaniu efektywności, dodawaniu, dzieleniu, przenoszeniu lub rozwiązywaniu jednostek biznesowych, bez modyfikacji podstawowej struktury firmy
 • Przy wydłużających się cyklach następował spadek mniejszy niż w czasie restrukturyzacji i przynosił wzrost w długim okresie.

ZOBACZ TAKŻE: Restrukturyzacja firmy

ZAPRASZAM: Paweł Haponiuk

Zapytaj o Projekt!