BEZPIECZNE PODATKI W TWOJEJ FIRMIE (US, ZUS, PIP)

Unikatowe ubezpieczenie dla firmy i osób od wszelkich kontroli i sporu z urzędem, z równoczesnym zapewnieniem  jej ochrony przez najlepszych fachowców na rynku.  Połączenie dwóch dużych idei i ogromnego doświadczenia tj.  zapewnienia bezpieczeństwa przez AXA z doświadczeniem podatkowym EY. Ubezpieczenie firmy na dwóch poziomach (nie mylić z OC Zarządu):

 Ubezpieczenie firmy od kontroli i sporu z urzędem (AXA/EY) – US, ZUS, PIP

 Ubezpieczenie osób od indywidualnej odpowiedzialności prawnej i finansowej za operacje w firmie (AXA/EY)


Dlaczego warto mieć ochronę?

W związku z dużymi zmianami w prawie podatkowym, rosnącym fiskalizmem państwa oraz niespójnością orzecznictwa sądów warto ustrzec się od konsekwencji wynikających z niezamierzonych błędów popełnionych przez firmę i pracowników.

 • 84% kontroli kończy się zobowiązaniem dla fiskusa
 • za 2012 średnia wartość sporu z urzędem to było 230 tyś
 • od 2017 średnia wartość sporu z urzędem to jest już 3,8 mln, a wstępne dane za 2018 mówią o przekroczeniu 4 mln (dane z MF).

Przygotowanie kontroli z JPK, częste uruchamianie klauzul o unikaniu opodatkowania, bezpośrednie zagrożenie odpowiedzialnością karną i brak doświadczenia firm w sporach z urzędem, spowodował, że sytuacja zmieniła się diametralnie. Priorytetem jest więc zadbanie o bezpieczeństwo firmy i osób, dające pewność, że w kwestiach podatkowych firma jest bezpieczna.

Jak działa ubezpieczenie Pomoc podatkowa AXA?

W ramach ubezpieczenia firma otrzymuje pomoc doradców podatkowych, ekspertów i prawników EY podczas kontroli lub sporów z fiskusem, ZUS bądź PIP. Pomoc ta jest realizowana we wszystkich instancjach w Polsce aż do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Całość kosztów pracy ekspertów EY podczas kontroli i sporu jest finansowana przez AXA w ramach posiadanego ubezpieczenia. Dzięki ubezpieczeniu Pomoc Podatkowa AXA  – firma będzie mogła wykorzystać wiedzę i doświadczenie najlepszych na rynku ekspertów, zajmujących się sporami podatkowymi (EY w latach 2016 – 2018 został wybrany najlepszą firmą doradztwa podatkowego w Polsce w kategorii spory podatkowe). Koszty są liczone prosto w odniesieniu do obrotu i w opinii naszych klientów są na adekwatnym poziomie.

Co objęte jest ubezpieczeniem?
 • Asysta doradcy EY przy kontrolach, wyjaśnieniach, przesłuchaniach –   od pierwszego dnia kontroli
 • Analiza sytuacji spornych i doradztwo w zakresie postępowania
 • Koszty sądowe, koszty postępowania egzekucyjnego
 • Koszty wynagrodzenia prawnika
 • Koszty ekspertyz
 • Kary administracyjne lub sądowe
 • Mandaty, grzywny, kary pieniężne nałożone przez fiskusa, ZUS lub PIP
Dla kogo ubezpieczenie?

Dla wszystkich, którzy cenią sobie spokój i bezpieczeństwo. Ubezpieczenie przeznaczone jest dla firm o różnych przychodach, różnej wielkości zatrudnienia, również tych mniejszych. Stanowi wsparcie dla osób odpowiedzialnych za finanse i kadry:

 • Właściciele firm
 • Dyrektorzy finansowi, Dyrektorzy HR
 • Główni księgowi
 • Pracownicy księgowości i kadr
 • Członkowie Zarządów

Ubezpieczenie zaczyna działać od pierwszego dnia kontroli i jest istotne wtedy, gdy Ubezpieczonemu grozi postawienie (lub postawione zostają zarzuty) zarzutów ze strony fiskusa, ZUS bądź PIP. W jego ramach AXA pokrywa koszty związane z obroną prawną, a także refunduje nałożone na Ubezpieczonego mandaty, grzywny i kary. Ubezpieczenie obejmuje również odpowiedzialność́cywilną i pokrywa ewentualne roszczenia pracodawcy wobec osób odpowiedzialnych za księgowość i obsługę płac w związku z wykonywanymi przez nich obowiązkami zawodowymi.

Dlaczego potrzebujesz ubezpieczenie? – bo dzisiaj nikt nie ma wystarczającego doświadczenia aby samemu dobrze poprowadzić sprawę, gdy odpowiedzialność karna wisi nad każdym postępowaniem.

Zapytaj o koszty dla Twojej firmy: 22 298 51 50 lub przez stronę:Zapytaj o Projekt!