BEZPIECZNE PODATKI W TWOJEJ FIRMIE (US, ZUS, PIP)

Unikatowe ubezpieczenie dla firmy i osób od wszelkich kontroli i sporu z urzędem, z równoczesnym zapewnieniem  jej ochrony przez najlepszych fachowców na rynku.  Połączenie dwóch dużych idei i ogromnego doświadczenia tj.  zapewnienia bezpieczeństwa przez AXA z doświadczeniem podatkowym EY. Ubezpieczenie firmy na dwóch poziomach (nie mylić z OC Zarządu):

 Ubezpieczenie firmy od kontroli i sporu z urzędem (AXA/EY) – US, ZUS, PIP

 Ubezpieczenie osób od indywidualnej odpowiedzialności prawnej i finansowej za operacje w firmie (AXA/EY)


Dlaczego warto mieć ochronę?

W związku z dużymi zmianami w prawie podatkowym, rosnącym fiskalizmem państwa oraz niespójnością orzecznictwa sądów warto ustrzec się od konsekwencji wynikających z niezamierzonych błędów popełnionych przez firmę i pracowników.

  84% kontroli kończy się zobowiązaniem dla fiskusa

 za 2012 średnia wartość sporu z urzędem to było 230 tyś

 za 2016 średnia wartość sporu z urzędem to jest już 3,8 mln, a wstępne dane za 2017 mówią o przekroczeniu 4 mln (dane z MF).

Przygotowanie kontroli z JPK, częste uruchamianie klauzul o unikaniu opodatkowania, bezpośrednie zagrożenie odpowiedzialnością karną i brak doświadczenia firm w sporach z urzędem, spowodował, że sytuacja zmieniła się diametralnie. Priorytetem jest więc zadbanie o bezpieczeństwo firmy i osób, dające pewność, że w kwestiach podatkowych firma jest bezpieczna.

Jak działa ubezpieczenie Pomoc podatkowa AXA?

W ramach ubezpieczenia firma otrzymuje pomoc doradców podatkowych, ekspertów i prawników EY podczas kontroli lub sporów z fiskusem, ZUS bądź PIP. Pomoc ta jest realizowana we wszystkich instancjach w Polsce aż do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Całość kosztów pracy ekspertów EY podczas kontroli i sporu jest finansowana przez AXA w ramach posiadanego ubezpieczenia. Dzięki ubezpieczeniu Pomoc Podatkowa AXA  – firma będzie mogła wykorzystać wiedzę i doświadczenie najlepszych na rynku ekspertów, zajmujących się sporami podatkowymi (EY w latach 2016 – 2018 został wybrany najlepszą firmą doradztwa podatkowego w Polsce w kategorii spory podatkowe). Koszty są liczone prosto w odniesieniu do obrotu i w opinii naszych klientów są na adekwatnym poziomie.

Co objęte jest ubezpieczeniem?

Asysta doradcy EY przy kontrolach, wyjaśnieniach, przesłuchaniach –   od pierwszego dnia kontroli

Analiza sytuacji spornych i doradztwo w zakresie postępowania

Koszty sądowe, koszty postępowania egzekucyjnego

 Koszty wynagrodzenia prawnika

 Koszty ekspertyz

 Kary administracyjne lub sądowe

 Mandaty, grzywny, kary pieniężne nałożone przez fiskusa, ZUS lub PIP

Dla kogo ubezpieczenie?

Dla wszystkich, którzy cenią sobie spokój i bezpieczeństwo. Ubezpieczenie przeznaczone jest dla firm o różnych przychodach, różnej wielkości zatrudnienia, również tych mniejszych. Stanowi wsparcie dla osób odpowiedzialnych za finanse i kadry:

 Właściciele firm

 Dyrektorzy finansowi, Dyrektorzy HR

 Główni księgowi

 Pracownicy księgowości i kadr

 Członkowie Zarządów

Ubezpieczenie zaczyna działać od pierwszego dnia kontroli i jest istotne wtedy, gdy Ubezpieczonemu grozi postawienie (lub postawione zostają zarzuty) zarzutów ze strony fiskusa, ZUS bądź PIP. W jego ramach AXA pokrywa koszty związane z obroną prawną, a także refunduje nałożone na Ubezpieczonego mandaty, grzywny i kary. Ubezpieczenie obejmuje również odpowiedzialność́cywilną i pokrywa ewentualne roszczenia pracodawcy wobec osób odpowiedzialnych za księgowość i obsługę płac w związku z wykonywanymi przez nich obowiązkami zawodowymi.

Dlaczego potrzebujesz ubezpieczenie? – bo dzisiaj nikt nie ma wystarczającego doświadczenia aby samemu dobrze poprowadzić sprawę, gdy odpowiedzialność karna wisi nad każdym postępowaniem.

Zapytaj o koszty dla Twojej firmy: 22 298 51 50 lub przez stronę:Zapytaj o Projekt!