STRATEGIA HR I ROZWÓJ PERSONELU

Czym jest dzisiaj HR, bo przecież nie odrębnym silosem w firmie? Najlepiej definiuje to szkoła Harvardzka jako “Metody zarządzania zatrudnieniem zmierzającym do uzyskania przewagi konkurencyjnej poprzez strategiczne rozmieszczenie wysoce zaangażowanych i wykwalifikowanych pracowników przy użyciu technik strukturalnych, motywowania i rozwoju personalnego”

Czasami HR postrzegany jest więc jako funkcja wsparcia, a faktycznie stanowi zintegrowaną część wszystkich procesów biznesowych. Jest olejem w silniku organizacji. To tu inicjowane są projekty motywacyjne, nagradzania, pomiaru efektywności, realizacji celów i przede wszystkim projekty rozwoju kompetencji niezbędnych do realizacji planów i strategii firmy, zapewniającej jej ciągły wzrost, i konkurencyjność rynkową. Rynek pracy zmienił się i nie chodzi tylko o młode pokolenie. Dziś łatwiej odejść z pracy, bo łatwiej znaleźć nowe zatrudnienie. Zgodnie ze zdaniem:

„Jeszcze nigdy w historii zarządzania, UMIEJĘTNOŚCI MIĘKKIE
nie miały tak dużego wpływu na TWARDE WYNIKI jak dziś”

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY przy kreowaniu i wdrażaniu strategii HR organizacji. Stosując metodologię STOP-LOOK-GO! opracowujemy najważniejsze aspekty HR przekładając je na konkretne inicjatywy i projekty do wdrożenia.

Po co nam HR w firmie? Jaką wartość wnoszą działania HR?
 • badanie i zwiększenie efektywności pracy indywidualnych pracowników i zespołów
 • definiowanie celów,
 • osiąganie lepszych wyników, przez rozwój umiejętności miękkich w firmie
 • przewidywanie potrzeb kompetencyjnych w oparciu o plany strategiczne firmy
 • budowanie zaangażowania pracowników i ich współodpowiedzialności za rozwój firmy
 • budowanie kultury odpowiedzialności
 • definiowanie klarowności celu poszczególnych ról i stanowisk
 • adaptacje i transformacje struktur organizacyjnych, zarządzanie zmianą
 • rozwiązywanie konfliktów i sporów pracowniczych
 • pobudzanie innowacyjności
 • zwiększenie zadowolenia pracowników
 • rozwój umiejętności, wiedzy i postaw do realizacji planów biznesowych
 • benchmarking z rynkiem pracy i działaniami konkurencji
 • planowanie awansów i sukcesji
 • rozwój leadershipu jako motywującego stylu zarządzania
ZAKRES NASZEGO WSPARCIA: Umów Konsultację
 • budowanie strategii HR wynikającej wprost z wizji i strategii firmy
 • zdefiniowania kultury organizacyjnej w oparciu o wartości organizacji i włączenie jej w indywidualne cele pracowników
 • budowanie systemów motywacyjnych – wynagradzania i premiowania (MBO, OKR)
 • budowanie optymalnej i adaptacyjnej struktury organizacyjnej w oparciu o przewidywane zmiany na rynku pracy
 • połączenie kompetencji ze skutecznością pracowników
 • tworzenia programów rozwoju i sukcesji
 • badania nastrojów i potrzeb pracowniczych
 • wsparcie w bieżących procesach HR
 • SZKOLENIA: dla Business Partnerów HR – jak pracować z biznesem!

Udział zewnętrznego praktyka HR wniesie doświadczenie i zobiektywizowane spojrzenie na istniejące w przedsiębiorstwie procesy i będzie pomocne w integrowaniu ich z planami biznesowymi oraz doprecyzuje kompetencje rozwojowe zespołu.

Dlatego w procesie pracy nad  strategią firmy istotnym jest aby uwzględnić kierunek i cele, które będą mogły być osiągnięte za pośrednictwem jej pracowników. Oczywistym jest, że każda strategia jest wdrażana przez ludzi, a aspekty, które zadecydują o jej sukcesie w znacznej części będą tworzone, realizowane czy wspierane przez zespoły HR.

Kompleksowe wsparcie dla procesów HR w firmie w obszarze:
 • Opracowanie i wdrażanie systemów motywacyjnych w tym procesów MBO/OKR,
 • Systemy Okresowej Oceny Pracowniczej (SOOP), w oparciu o model kompetencji,
 •  Assessment i Development Center AC/DC (Kliknij tutaj)
 • Ocena poziomu motywacji i zaangażowania w firmie,
 • Badanie osobowości DISC D3, oraz stylów myślenia i działania FRIS,
 • Coaching menedżerski i executive coaching
 • Ocena potencjału menedżera 360 stopni,
 • Systemy wartości firmy, zasady działania itp.
 • Opiniometr – badanie jakości wizyt przedstawicielskich
 • Sukcesja w firmie – czyli jak zadbać o dobre zarządzanie dziś i jutro
 • Rekrutacja menedżerska i wdrożenia na stanowiska (kliknij tutaj)
Jeśli poświęcasz coraz więcej czasu na nurtujące Cię pytania:
 • jak pozyskać i utrzymać wykwalifikowaną kadrę ?
 • jak motywować moich pracowników do współudziału w efektywnym rozwoju firmy ?
 • jak budować klimat i środowisko pracy wpływające na produktywność i harmonijne relacje pomiędzy kadra zarządzającą i pracownikami ?
 • jak budować zaufanie i identyfikowanie się z organizacją ?
 • jak skutecznie docenić i wynagradzać za osiągnięcia w pracy ?
 • jak wdrażać etyczne zasady, oparte na równych szansach, w oparciu o potrzeby pracownicze i poczucie sprawiedliwości i przejrzystości ?
to może to dobry czas na współpracę z 4Value i profesjonalne doradztwo z obszaru HR ….. zapraszamy !

OFERUJEMY TAKŻE CAŁĄ GAMĘ SZKOLEŃ SZYTYCH NA MIARĘZapytaj o Projekt!

ZAPRASZAM SERDECZNIE