Badanie FRIS® – to nowe narzędzie rozwojowe dla Menedżera, Przedstawiciela,  Specjalisty HR. Pozwala zwiększyć efektywność działań w firmie i życiu poprzez identyfikację stylu myślenia i działania oraz przełożenie tego na współpracę w grupie.

Określa:Przechwytywanie

 •  Styl myślenia
 •  Styl działania
 •  Proces Grupowy

Badanie jest zaawansowanym narzędziem rozwojowym opartym na psychologii poznawczej, a zarazem prostym do zastosowania  w zarządzaniu, sprzedaży, rekrutacji  czy pracy grupowej. Podnosi efektywność w procesach komunikacji, sprzedaży i zarządzania.  Można go wykonać indywidualnie jako element rozwoju osobistego lub dla całej grupy np. kadry kierowniczej, handlowców, danego działu, czy zespołów projektowych. Doskonałe narzędzie do pracy z klientami, pracownikami lub współpracownikami.

Najbardziej efektywne jest wdrożenie przez całodniowy warsztat, który łączy nową wiedzę, doświadczenie, aktywny rozwój i dobrą zabawę. Pracujemy inaczej niż większość trenerów i coachów na rynku, uczymy jak wykorzystać tą metodologię na co dzień w życiu i biznesie, dlatego najpierw przyjdź na warsztat a potem weź indywidualny feedback – zrozumiesz różnicę. Zapisz się TERAZ!

Pozwala określić:

 •  jak postrzegam świat?,
 •  jak rozwiązujemy problem?
 •  jak reagujemy?
 • jaką role pełnimy w zespole?
 • dlaczego możemy powodować konflikty? Tak MY!

We współpracy FRIS® i Akademii Leona Koźmińskiego powstał również “STYL MYŚLENIA MENEDŻERA”.
Badanie szczególnie polecane dla menedżerów, przedstawicieli, liderów projektów oraz wszystkich, którzy poprzez rozwój osobowości chcą osiągać lepsze wyniki oraz rozwijać swoje umiejętności interpersonalne.

Styl Myślenia 

Opisany przez jedną dominującą  i niezmienną perspektywą.

W nowych sytuacjach doświadczenie nie podpowiada nam gotowych rozwiązań. Zazwyczaj wtedy reagujemy, wykorzystujemy informacje i podejmujemy decyzje w typowy dla siebie sposób. W psychologii poznawczej nazywa się go stylem poznawczym lub stylem myślenia.

Styl Działania

Opisany przez kompozycję wszystkich używanych perspektyw.

Styl Działania pokazuje jakimi perspektywami uzupełniasz Twój Styl Myślenia w działaniu i określa, w jakich sytuacjach możesz go najsprawniej wykorzystywać. Wynika nie tylko z naturalnych predyspozycji, ale również z doświadczeń i upodobań.

MODEL FRIS®

Obraz7Perspektywa faktów – ZAWODNIK

Jest to szybka ocena faktów ze względu na przydatność do osiągnięcia konkretnego celu. Bazuje na sprawnym rozpoznawaniu związków przyczynowo-skutkowych. Styl Logiczny: określa jeden nadrzędny cel, upraszcza problem, znajduje jedno proste rozwiązanie, szybko dąży do jego realizacji.

Perspektywa relacji – PARTNER

Jest to intuicyjne rozpoznawanie tego, co łączy osoby, obiekty i zdarzenia. Związki te są najczęściej odbierane w sposób bardzo osobisty i subiektywny. Styl Intuicyjny: określając swój cel uwzględnia z kim/czym jest powiązany.

Perspektywa idei – WIZJONER

Jest to wychodzenie poza obecny stan rzeczy, odbierany jako jedna z możliwych alternatyw. Wynika ze swobodnego podważania obecnych i odkrywania nowych zależności. Styl Lateralny: Rozpatruje problem w ujęciu globalnym, znajduje wiele zupełnie odmiennych alternatyw, skłonny do zmiany strategii.

Perspektywa struktur – BADACZ

Jest to wnikanie w głąb istoty problemu, aby uzyskać jego kompletny i spójny obraz. Wymaga operowania na wysokim poziomie szczegółowości z dużą liczbą kryteriów. Styl Analityczny: Rozpoczyna od zebrania dużej liczby informacji, kategoryzuje je i analizuje, dąży do optymalnego rozwiązania uwzględniającego wszystkie przypadki.

Badanie składa się z testu wypełnianego po otrzymaniu dedykowanego linku drogą mailową oraz unikalnego warsztatu opartego na ćwiczeniach i doświadczeniu, prowadzonym indywidualnie lub grupowo przez certyfikowanego trenera.

Warsztaty FRIS® to podróż w odkrywanie samego siebie w interakcji to tego co nas otacza. Opracowaliśmy na tej platformie programy biznesowe:

1. FRIS® MANAGEMENT – jak zwiększyć efektywność swoją i zespołu

 • Styl myślenia – zarządzanie przez samoświadomość, odczytywanie niezbędnych informacji, aktywny feedback oraz niwelowania barier komunikacyjnych.
 • Styl działania – na co w działaniu zwracam najbardziej uwagę? Co jest potrzebne aby osiągać wyniki?
 • Jak kształtować procesy w firmie i jak lepiej dobierać ludzi do pracy. Kiedy proces jest efektywny.
 • Jak właściwie rozpoznawać predyspozycje pracowników?
 • Praktyczna instrukcja obsługi
 • Proces FRIS w zarządzaniu

2. FRIS® SALES UP – rozwój umiejętności sprzedażowych
3.
FRIS® TEAMWORK – rozwój umiejętności pracy w grupie

Zobacz także metodologię DISC D3 ZAPRASZAM SERDECZNIE: Andrzej KochanekZapytaj o Projekt!

Andrzej Kochanek - General Manager 4VALUE