Co to jest Coaching?

Najkrócej rzecz biorąc Coaching to rozmowach Coacha z Coachee, aktywny proces rozwoju, w którym osoba coach’owana (coachee) definiuje cele i potrzeby, analizuje sytuację, a następnie z pomocą Coach’a wypracowuje rozwiązania i omawia ich realizację.

Coaching Indywidualny skierowany jest do wszystkich poszukujących, którzy chcą, porozmawiać o ważnych sprawach, rozwiać  wątpliwości, poradzić sobie ze stresem czy lękiem, podjąć nowe wyzwaniach, otworzyć lub zamknąć ważny rozdział w życiu, zainicjować własny rozwój itp.

Co otrzymasz?

  • zdefiniowanie własnych potrzeb i celów
  • omówienie obecnej sytuacji czyli jak jest teraz?
  • diagnoza otoczenia
  • poszukanie i przedyskutowanie możliwych opcji
  • analiza możliwych działań i scenariuszy
  • wdrożenie i dyskutowanie na bieżąco postępów
  • omawianie sytuacji na bieżąco w połączeniu z wcześniejszymi założeniami – czyli praca nad osiągnięciami.

Coaching skierowany jest zatem do wszystkich, który potrzebują pomocy z uporaniem się z ważnymi sprawami w życiu lub po prostu szukają rozwoju.

Potrzebujesz wsparcia, stoisz przed wyzwaniem lub tylko masz wątpliwości – ten program jest dla CIEBIE! Zapisz się TERAZ!

Czy coaching jest skuteczny?

O skuteczności coachingu jako metody rozwojowej mogą świadczyć historie naszych klientów. Moniki, która odnalazła nowy pomysł na życie. Piotra, managera, który poradził sobie z nowymi obowiązkami. Mariana, szefa zespołu, który w sposób zrównoważony zarządza ludźmi i oczekiwaniami firmy. Wreszcie  Moniki, który wypracowała skuteczny styl wystąpień oparty na poczuciu własnej wartości i w zgodzie z korporacyjnymi wytycznymi. Jest wiele historii indywidualnych. Nie brakuje także historii w obszarze dużych i małych firm, start-upów i małych przedsiębiorców. Coach z założenia wspiera, publicznie stoi w cieniu coachee i „nie wypina piersi do medalu”. Sukces zawsze należy do klienta. Nie ma co do tego wątpliwości. Może dlatego mało się mówi o coachingu.

Ponadto w kwestii skuteczności, liczby także mówią same za siebie. W 2018 roku ICF wraz z Human Capital Institute po raz kolejny przeprowadził badanie zatytułowane Building a coaching culture. Zestawia ono firmy o tzw. silnej kulturze coachingowej i pozostałe. Wśród tych pierwszych aż 61% zalicza się do firm o wysokiej wydajności (high-performing). W przypadku firm, które nie mają silnej kultury coachingowej tylko 29% należy do tego grona. Co więcej, badanie jasno pokazuje korzyści wynikające z obecności coachingu w organizacji. Zaczynając od zaangażowania pracowników odpowiednio na poziomie 69% i 39%, czy retencji najbardziej wydajnych pracowników – 54% versus 32% . Kończąc na zadowoleniu klientów (82% do 63%), wartości dla akcjonariuszy (75% do 54%), czy zyskowności firmy (64% do 55%). Badanie wskazuje również, że aż 74% organizacji o silnej kulturze coachingowej należy do grona najchętniej wybieranych pracodawców.

Oferujemy wsparcie w indywidualnym rozwoju w nakreśleniu kroków na drodze do rozwoju własnej i firmy.

ZOBACZ TAKŻE: Coaching w biznesie, Executive coaching

Zapraszamy już teraz:Zamów Projekt!

Andrzej Kochanek - General Manager 4VALUE