Co to jest Mentoring Zarządczy?

Mentoring Zarządczy – to połączenie coachingu, doradztwa biznesowego, i operacyjnego omawiania bieżących problemów zarządczych. Zdefiniowanie własnych celów i wizji firmy, a następnie podnoszenia umiejętności, wiedzy, korygowanie nieskutecznych zachowań, wypracowywanie nowych sposobów i technik działania pod kierunkiem doświadczonego w biznesie mentora.  Celem mentoringu jest wypracowania kierunków rozwoju osobistego i biznesowego.Zamów Projekt!

Zasadniczym celem i zadaniem mentoringu jest takie wsparcie osoby biorącej udział w procesie aby zdefiniowała swoje cele, posiadane zasoby i konieczne do podjęcia działania dla zrealizowania swoich planów, i zamierzeń biznesowych. Poprzez dyskusję, wymianę doświadczeń oraz omawianie bieżących sytuacji, następuje poszerzenie umiejętności i narzędzi klienta. Podstawowym elementem mentoringu jest partnerska relacja i wzajemne zaufanie między mentorem, doradcą, a klientem.

Wirtualny Członek Zarządu®

To program stałej współpracy 4VALUE Business Consulting dedykowany dla Zarządów, Menedżerów, Właścicieli firm. Celem programu jest osiąganie celów biznesowych firmy, wsparcie w ocenie otoczenia rynkowego i sytuacji firmy oraz rozwój osobisty. Opiera się w  równym stopniu na  doświadczeniu w zarządzaniu prowadzących projekt, zaufaniu, jak również na  najnowszych badaniach dotyczących skuteczności podejmowania decyzji.

Biorąc pod uwagę presję otoczenia oraz konieczność podejmowania wielu decyzji, warto zadać sobie pytanie, z kim na co dzień może rozmawiać Lider firmy aby ugruntować własne stanowisko dla podejmowania właściwych decyzji? 

Wirtualny Członek Zarządu® to program współpracy dla  zarządów, pełne wsparcie doradcze zawierające:

 • Rozmowy o biznesie – kierunku, rozwoju, możliwościach,
 • Wspieranie procesu podejmowania skutecznych decyzji*
 • Omawianie strategii i kierunków działania,
 • Operacyjne konsultacje w ramach podejmowanych bieżących projektów i  działań,
 • Coaching zarządczy i rozwój Leadership’u – indywidualna praca z poszczególnymi osobami,
 • Kreowanie rozwiązań, proponowanie alternatyw,
 • Inicjowanie projektów,
 • Personal Branding,
 • Trudne sytuacje w zarządzaniu i biznesie,
 • Doradztwo personalne,
 • Praca z użyciem różnych metodologii.

Program Wirtualny Członek Zarządu® daje Właścicielom/Zarządom fachowe wsparcie,  możliwość rozmów o biznesie w dowolnej kwestii, większą pewność,  komfort pracy i poczucie dobrego kierunku, a przez to łatwiejsze osiąganie wyników. Co tak na prawdę więc to oznacza?:

 • Pracujemy jako członek zespół w ważnych problemach, spotkaniach, negocjacjach
 • Konsultujemy decyzje, stawiamy własne propozycje, wspieramy osiąganie celów organizacji
 • Inicjujemy lub bierzemy udział w projektach firmowych
 • Bierzemy udział w  podsumowaniach wyników i wyciąganiu wniosków – co z tego wynika?
 • Przynosimy nowe rozwiązania
 • Dajemy wsparcie indywidualne i rozwojowe
 • Możesz zadać jakiekolwiek pytanie w każdej kwestii

Oferujemy wsparcie w indywidualnym rozwoju wiedzy, umiejętności oraz kompetencji w nakreśleniu kroków na drodze do rozwoju własnej firmy.

Zapraszamy już teraz:Zamów Projekt!

Zobacz także: Coaching w biznesie, Executive coaching