Executive Coaching

– dedykowany jest Liderom, Prezesom, Członkom Zarządu i Menedżerom poszukujących rozwoju,  inspiracji oraz sposobu osiągania najwyższych wyników. Spotkania zawierają elementy coachingu, doradztwa i mentoringu. Executive Coaching to komfort pracy, zaufanie i efektywność w otoczeniu biznesowym.

Proces polega na zaufanej współpracy menedżera i coacha, na polu wyznaczania i osiągania zarówno celów osobistych jaki i zawodowych, wzbogacony o elementy codziennego zarządzania operacyjnego. Zasadniczym  zadaniem procesu jest takie wsparcie osoby,  aby było to zgodne z jej potrzebami, oczekiwaniami oraz aby osiągnęła uzgodnione, a często wspólnie wypracowane  z coach’em, mentorem czy doradcą oczekiwane rezultaty.

Ten etap może zostać także rozbudowany o tzw. „coaching i mentoring on the job” w którym coach doradca lub mentor w zarządzaniu pracuje z menedżerem w szerszej przestrzeni biznesowej jego otoczenia.Zamów Projekt!

W badaniach przeprowadzonych przez ICF (źródło ICF) w 2015 roku na ponad 500 firmach, respondenci wskazują jednoznacznie, że 63% firm, które zainwestowały w coaching odnotowały wzrost dochodu ponad przeciętny uzyskany w branży.

Price Waterhouse Coopers PWC , również przeprowadziło badanie w którym wzięło udział 2165 osób w 64 krajach, wskazało na zwrot z inwestycji (ROI) w coaching:coach

• Prawie co piąta firma osiągnęła 50 – krotny zwrot z inwestycji
• Średnio firmy odnotowały 7 – krotny zwrot z inwestycji.
• 86% firm, które dokonały analizy wyników, deklaruje przynajmniej zwrot z inwestycji

TERAZ TAKŻE SESJE ONLINE!

Wirtualny Członek Zarządu®

To program stałej współpracy 4VALUE Business Consulting dedykowany dla Zarządów, Menedżerów, Właścicieli firm. Celem programu jest osiąganie celów biznesowych firmy, wsparcie w ocenie otoczenia rynkowego i sytuacji firmy oraz rozwój osobisty. Opiera się w równym stopniu na wiedzy i doświadczeniu w zarządzaniu prowadzących projekt, zaufaniu, jak również na najnowszych badaniach dotyczących skuteczności podejmowania decyzji. Biorąc pod uwagę presję otoczenia oraz konieczność podejmowania wielu decyzji, warto zadać sobie pytanie, z kim na co dzień może rozmawiać Właściciel, Lider, Prezes Zarządu aby ugruntować własne stanowisko dla podejmowania skutecznych decyzji? Badania nad skutecznością decyzji pokazują, że w procesie decyzyjnym co najmniej jedna opinia powinna być zawsze zewnętrzna, i tę rolę spełnia właśnie WCZ!

Współpraca w interakcji i według potrzeb, gdy w ważnych chwilach potrzebny jest ktoś zaufany, o dużym doświadczeniu w biznesie.

Wirtualny Członek Zarządu® [po więcej kliknij tutaj]

“Program operacyjnej współpracy dla Zarządu – 4VALUE przekłada się na działania wychodzące poza doświadczenia firmy i ograniczenia branży, dając impuls do ciągłego rozwoju i wzrostu ponad rynek”.  Przemysław Januszko Prezes Zarządu IGEPA Polska

Lider coachingu i mentoringu biznesowego – nagroda dla 4VALUE

Redakcja magazynu i portalu Businesswoman & life  już po raz XX ogłosiła konkurs i galę Businesswoman Awards. Miło nam poinformować, że jury konkursu BusinessWomen&life wyróżniło 4VALUE Business Consulting przyznając nam nagrodę “Lider najwyższej jakości usług w zakresie coachingu i mentoringu biznesowego”, chcesz wiedzieć więcej: KLIKNIJ TUTAJNominacja w kategorii "Lider jakości usług z zakresu coachingu i mentoringu biznesowego" dla 4VALUE, przyznana przez BusinessWoman&life

SERDECZNIE ZAPRASZAMY: Zapytaj o Projekt! 

Polecam nasz zespół certyfikowanych  coach’ów [KLIKNIJ TUTAJ]

Zobacz także: Coaching w Biznesie, Akademia Leadershipu, Program Kreowania Strategii