coach

Executive Coaching – dedykowany jest liderom, członkom zarządu i menedżerom poszukujących rozwoju,  inspiracji oraz sposobu osiągania najwyższych wyników. Spotkania zawierają elementy coachingu, doradztwa i mentoringu. Executive Coaching to komfort pracy, zaufanie i efektywność w otoczeniu biznesowym.

Proces polega na zaufanej współpracy menedżera i coacha, na polu wyznaczania i osiągania zarówno celów osobistych jaki i zawodowych, wzbogacony o elementy codziennego zarządzania operacyjnego. Zasadniczym  zadaniem procesu jest takie wsparcie osoby,  aby było to zgodne z jej potrzebami, oczekiwaniami oraz aby osiągnęła uzgodnione, a często wspólnie wypracowane  z coach’em oczekiwane rezultaty.

Ten etap może zostać także rozbudowany o tzw. „coaching i mentoring on the job” w którym coach doradca lub mentor w zarządzaniu pracuje z menedżerem w szerszej przestrzeni biznesowej jego otoczenia.Zamów Projekt!

W badaniach przeprowadzonych przez ICF (źródło ICF) w 2015 roku na ponad 500 firmach, respondenci wskazują jednoznacznie, że 63% firm, które zainwestowały w coaching odnotowały wzrost dochodu ponad przeciętny uzyskany w branży.
TERAZ TAKŻE SESJE ONLINE!

Wirtualny Członek Zarządu®

To program stałej współpracy 4VALUE Business Consulting dedykowany dla Zarządów, Menedżerów, Właścicieli firm. Celem programu jest osiąganie celów biznesowych firmy, wsparcie w ocenie otoczenia rynkowego i sytuacji firmy oraz rozwój osobisty. Opiera się w równym stopniu na wiedzy i doświadczeniu w zarządzaniu prowadzących projekt, zaufaniu, jak również na najnowszych badaniach dotyczących skuteczności podejmowania decyzji. Biorąc pod uwagę presję otoczenia oraz konieczność podejmowania wielu decyzji, warto zadać sobie pytanie, z kim na co dzień może rozmawiać Właściciel, Lider aby ugruntować własne stanowisko dla podejmowania skutecznych decyzji? 

Wirtualny Członek Zarządu® [po więcej kliknij tutaj]

“Program operacyjnej współpracy dla Zarządu – 4VALUE przekłada się na działania wychodzące poza doświadczenia firmy i ograniczenia branży, dając impuls do ciągłego rozwoju i wzrostu ponad rynek”.

Przemysław Januszko Prezes Zarządu IGEPA Polska

Współpraca w interakcji i według potrzeb, gdy w ważnych chwilach potrzebny jest ktoś zaufany, o dużym doświadczeniu w biznesie.

Zapraszamy już teraz: Zamów Projekt! 

Zespół certyfikowanych  coach’ów.

Zobacz także: Coaching w Biznesie, Akademia Leadershipu, Program Kreowania Strategii