Business coaching, coaching biznesowy, coaching przedsiębiorcy – skierowany do właścicieli firm lub osób zarządzających – umożliwia rozwój pewności siebie, wzrost wydajności osobistej, podejmowanie lepszych decyzji oraz realizację celów biznesowych. W zależności od potrzeb, zakres związany z celami biznesowymi jest definiowany przez samego coachowanego, czasami wsparty wspólną rozmową z doradcą lub w przypadku osób zarządzających z przełożonym. Nasze sesje coachingowe prowadzą coachowie z dużym doświadczeniem w biznesie dzięki temu mogą wspierać także proces coachingowy doradztwem lub być partnerem w dyskusji o problemach firmyZapisz się TERAZ!

TERAZ TAKŻE SESJE ONLINE!


Najnowsze badania prowadzone nad zwrotem inwestycji w coaching (ROI) prowadzone przez ICF na całym niemal świecie pokazują wysoką efektywność coachingu dla osiągania rezultatów biznesowych.

Wskazywane korzyści jakie odnosi organizacja stosująca coaching w biznesie to:
– osiąganie dużo lepszych wyników
– zwiększenie identyfikacji pracowników z firmą
– usprawnienie pracy zespołowej
– wspieranie rozwoju przywództwa
– pobudza innowacyjność i kreatywność w poszukiwaniu nowych rozwiązań biznesowych
– pozwala na lepsze dopasowanie kompetencji pracowników do strategii firmy
– umożliwia pokonanie wewnętrznych i zewnętrznych blokad i ograniczeń wśród pracowników
– wzmacnia rozumienie zarządzania zmianą
– pozwala patrzeć na organizację w wielu aspektach

Price Waterhouse Coopers PWC , na zlecenie ICF (źródło ICF) w 2014 i 2015 przeprowadziło badanie w którym wzięło udział 2165 osób w 64 krajach, wskazało na zwrot z inwestycji (ROI) w coaching:
• Prawie co piąta firma osiągnęła 50 – krotny zwrot z inwestycji
• Średnio firmy odnotowały 7 – krotny zwrot z inwestycji.
• 86% firm, które dokonały analizy wyników, deklaruje przynajmniej zwrot z inwestycji

Klienci coachingu biznesowego wskazali indywidualnie poprawę w następujących obszarach:
• Pewność siebie – 80%Zapisz się TERAZ! • Kompetencje komunikacyjne 72%
• Kompetencje interpersonalne – 71%
• Wydajność w pracy – 70%
• Równowaga życia zawodowego i osobistego – 67%
• Relacja w związkach – 73%
• Zdrowie, dobre samopoczucie – 63%
• Rozwój życia zawodowego, nowe możliwości zawodowe – 62%
• Organizacja życia osobistego – 61%
• Zarządzanie firmą – 61%
• Zarządzanie czasem – 57%
• Efektywność zespołów – 51%
Aż 96% klientów wskazało, że ze względu na wysoką skuteczność, skorzystaliby z coachingu ponownie.

W procesach coachingowych dla biznesu 4VALUE Business Consulting stosujemy często równocześnie dwie ścieżki:
– coaching indywidualny połączony z celami biznesowymi
– coaching, mentoring i doradztwo procesu “on the job”

Przykładem częstego zastosowania takiego podejścia coachingu w biznesie  jest coaching zarządczy (kliknij) lub coaching procesu sprzedaży:

Coaching procesu sprzedaży

– podnoszenie sprawności działania sił sprzedaży poprzez wdrożenie „procesu coachingowego” w firmie. Proces polega na przygotowaniu kadry menadżerskiej do stałej pracy coachingowej z handlowcami w kierunku zwiększenia ich umiejętności osobistych i sprzedażowych. Trwałe rozwijanie potencjału pracowników wpływa na wzrost efektywności i przekłada się wprost na osiągane wyników poszczególnych handlowców i całego zespołu.

Proces składa się z następujących elementów:

1. Warsztaty szkoleniowe wdrażający proces coachingowy –  przygotowujące menedżerów do pracy coachingowej

2. Opracowanie i wdrożenie karty coachingowej
3. Trening coacha w miejscu pracy (on the Job) – całodniowy warsztat w którym doświadczony coach pracuje z menadżerem podczas jego pracy coachingowej z pracownikami.

ZOBACZ TAKŻE ARTYKUŁ: Coaching w biznesie
Zapraszamy już teraz: Zamów Projekt! 


Zobacz także: Executive Coaching, Wirtualny Członek Zarządu, Akademia Leadershipu