Jak sprawić, żeby zespół pracowników dobrze funkcjonował, był efektywny i stale rozwijał swój potencjał?

Na sukces w tym obszarze składa się kilka elementów: wizja, strategia i jasno określone cele,  motywowanie, ramy działania i monitorowanie wyników, wartości oraz elementy leadershipu menedżera.

Zobacz nasz artykuł: Co czyni lidera skutecznym?

Prawdziwe jest stwierdzenie mówiące o tym, że „manager jest tak dobry jak jego zespół” – dlatego budowanie, rozwijanie oraz wspieranie zespołu powinny być głównymi zadaniami każdego szefa. Skuteczny menedżer wie, że ludzie lepiej pracują i osiągają wyniki, jeśli są zmotywowani, zaangażowani i identyfikują się z firmą. Jest to możliwe, jeśli menedżer, który stoi na czele zespołu – oprócz umiejętności typowo biznesowych, potrafi stworzyć atmosferę równoczesnego nastawienia na wyniki z elementami współpracy i wzajemnego szacunku. Jak mawiał Jack Welch “równoczesne wspieranie i egzekwowanie” sprawia, że podwładni są dumni ze swojej organizacji i osiąganych wyników.

Najlepsze wyniki osiągają tacy menedżerowie, którzy znają swoje mocne strony i na nich bazują, rozwijając także te obszary, które definiują w swoim potencjale. Zarządzają w sposób zgodny z ich naturalnymi cechami i predyspozycjami – czyli są świadomi i skuteczni.

PROGRAM: Zapytaj o Projekt! 

Co sprawia, że grupa ludzi staje się zespołem?

 • Czym się charakteryzuje idealny zespół
 • Istota przywództwa i ramy działania,
 • Wyznaczanie i rozumienie celów
 • Etapy powstawania zespołu: powstawanie, szturmowanie, normowanie, uzyskiwanie wyników.
 • Co sprawia, że grupa ludzi staje się zespołem: cel, lider, wartości i standardy
 • Skuteczna komunikacja w zespole – na czym się opiera? Wiedza, umiejętności, postawa.
 • Skuteczna motywacja w zespole

Jakim zespołem jesteśmy?

 • Elementy naszego zespołu
 • Charakterystyka dominujących wartości
 • Trudności na jakie napotykamy
 • Druga strona medalu
 • Ważne aspekty współpracy w zespole
 • Praca w grupach nad opracowaniem „Struktury zespołu”
 • Intuicyjne określanie ról w zespole
 • Czym jest styl działania i co się na niego składa
 • Potrzeby komunikacyjne jako odbiorca
 • Naturalne predyspozycje, a proces grupowy

Budowanie zespołu w praktyce:

 • Role zespołowe według Belbina – teoria i praktyka
 • Praca w grupach: obelisk, mosty, budowa wieży czyli jak dobór komunikacji jest ważny dla osiągnięcia celu
 • Efektywność zespołu, czyli najlepsze wykorzystanie naturalnych predyspozycji
 • Refleksje odnośnie własnego stylu oraz stylu pozostałych uczestników,

Sposoby rozwiązywania problemów w praktyce – Case Study z zastosowaniem:

 • Diagramu Isikawy, 5*dlaczego, pytania kartezjańskie – praca w grupach
 • Cyklu Deminga w praktyce – praca w grupach
 • Zasad zarządzania projektamiZapisz się TERAZ!

Dla zbudowania naprawdę efektywnych zespołów proponujemy:

 • Badanie DISC D3™+BAI jest najbardziej rozwiniętym i czułym narzędziem diagnostycznym do badania osobowości, komunikacji, podnoszenia samoświadomości, odkrywania ról zespołowych oraz tego co nas motywuje w pracy i życiu na świecie, opartym o metodologię DISC.

Nasze podejście pozwala menedżerowi na doskonalenie zespołu tak jako całości, jak
i  indywidualnej osobowości ich członków. Wspiera w wypracowaniu własnego, stylu leadershipu.

ZOBACZ FILM BUDOWANIE ZESPOŁU:

ZOBACZ TAKŻE ARTYKUŁ: Cztery Filary Budowania Zespołu
ZOBACZ TAKŻE: Akademia Leadershipu,

Serdecznie zapraszamy: Zapytaj o Projekt!

logo