Zarządzanie Zespołem Online
– czyli narzędzie i techniki działania w modelu HYBRYDOWYM

Jak sprawić, żeby zespół pracowników dobrze funkcjonował, był efektywny, zmotywowany i stale rozwijał swój potencjał, jeżeli pracujemy w zespołach rozproszonych, zdalnie i online?

Na sukces w tym obszarze składa się kilka elementów: jasno określone cele,  ramy działania, monitorowanie aktywności i wyników, motywowanie, bazowanie na odpowiednich wartościach, stosowanie sprawdzonych metod, i narzędzi działania online.

Zobacz nasz artykuł: Co czyni lidera skutecznym?Prawdziwe jest stwierdzenie mówiące o tym, że „Menedżer jest tak dobry jak jego zespół”. Skuteczny menedżer wie, że ludzie osiągają lepsze wyniki, jeśli identyfikują się z firmą i stanowią zespół mimo, że często pracują indywidualnie. Jest to możliwe, jeśli menedżer, oprócz umiejętności typowo biznesowych, potrafi stworzyć warunki i atmosferę równoczesnego nastawienia na wyniki z elementami współpracy i wspierania. Jak mawiał Jack Welch “równoczesne wspieranie i egzekwowanie” sprawia, że podwładni są dumni ze swojej organizacji i osiąganych wyników.

Najlepsze wyniki osiągają menedżerowie, którzy znają swoje mocne strony i na nich bazują, rozwijając także te obszary, które definiują w swoim potencjale.

PROGRAM:Zapytaj o Projekt!

Horyzont menedżera – ramy działania w obliczu pracy ONLINE

 • Model RAZ w zarządzaniu
 • Paca stacjonarna, zdalna, online, model hybrydowy
 • Planowanie, organizowanie, dobór personelu, informacja zwrotna, delegowanie, nadzorowanie, monitoring i raportowanie w pracy zdalnej w warunkach online
 • Autorytet Naturalny Menedżera – budowa i wzrost
 • Narzędzia i metody pracy hybrydowej –  mix działań
 • TEAM POWER – jak to uruchomić w modelu hybrydowym?
 • Efektywna komunikacja i Poczucie Własnej Wartości w procesie zarządzania
 • Poczucie Własnej Wartości – jak motywować pracowników w obliczu zmian na rynku

Co sprawia, że grupa ludzi staje się zespołem?

 • Czym się charakteryzuje idealny zespół
 • Etapy powstawania zespołu
 • Fundamenty zespołu: cel, lider, wartości i standardy
 • Zaufanie i kontrolowanie – gdzie przebiega cienka czerwona linia?
 • Zarządzanie zmianą, a praca online
 • Skuteczna komunikacja w zespole – na czym się opiera i czy online coś zmienia?
 • Podstawowe modele motywacyjne – jak je stosować w pracy online?

Jakim zespołem jesteśmy i czy praca online coś zmienia?

 • Elementy naszego zespołu
 • Trudności na jakie napotykamy
 • Druga strona medalu
 • Ważne aspekty współpracy w zespole
 • Określanie ról w zespole
 • Czym jest styl działania i co się na niego składa?
 • Potrzeby komunikacyjne jako odbiorca
 • Praca indywidualna, a proces grupowy

Skrzynka szefa z narzędziami

 • Zestaw najważniejszych narzędzi, które każdy menedżer powinien zawsze nosić przy sobie aby skutecznie zarządzać zespołem, zwłaszcza w warunkach, gdzie dominuje praca ONLINE.
 • Przydatne zasady zarządzania projektami przy zarządzaniu zespołem ONLINE

Trudne sytuacje w zarządzaniu ONLINE i sposoby ich rozwiązywania

 • Wychodzenie ze strefy komfortu – jak przeprowadzić zespół przez ten obszar
 • Uczenie nowych umiejętności niezbędnych do funkcjonowania w nowej sytuacji
 • Trudne sytuacje w działaniu, postawach, motywowaniu
 • Cykl Zmiany w praktyce – dlaczego niektórzy nigdy się nie przekonują?

Dla skutecznego zarządzania proponujemy badanie rozwojowe:

 • Badanie DISC D3™+BAI jest najbardziej rozwiniętym i czułym narzędziem diagnostycznym do badania osobowości, komunikacji, podnoszenia samoświadomości, sposobów działania w grupie i ról zespołowych na świecie opartym o metodologię DISC. Ponadto pokazuje jakie wartości stoją za naszymi decyzjami i co nas motywuje w pracy i życiu.

ZOBACZ TAKŻE ARTYKUŁ: Cztery Filary Budowania Zespołu
ZOBACZ TAKŻE: Akademia Leadershipu,

Serdecznie zapraszam: Zamów Projekt!

logo