ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI CZYLI JAK EFEKTYWNIE I NA CZAS PRZEPROWADZIĆ PROJEKT OD A DO WŁAŚCIWEGO ZAKOŃCZENIA.

Umiejętność zarządzania projektami pozwala na skuteczne działania wdrożeniowe w każdym obszarze. Czy jest to projekt uruchomienia produkcji, tworzenia oprogramowania, skutecznego wprowadzania zmian w organizacji, rozpoczynania dużych inwestycji, pracy nad innowacjami,  czy wprowadzania nowych procesów – zawsze liczy się właściwa dbałość o komunikację, zasoby, budżetowanie, koordynację i czas realizacji. Nasz program pozwoli Państwu dobrać właściwą metodologie do specyfiki projektów. W zarządzaniu projektami najbardziej liczy się aby program był połączeniem  teorii, doświadczeń przepracowanych w wielu projektach oraz elastyczności, dając optymalne rozwiązania do zastosowania przez każdego uczestnika. Definiując role członków zespołu i zakres zaangażowania możemy także maksymalnie wykorzystać potencjał tkwiący w pracy zespołowej.Zapytaj o Projekt!

– PROJECT MANAGEMENT CERTIFICATE –

Cele Szkolenia:

Po szkoleniu uczestnicy będą projektować, prowadzić i wdrażać projekty z uwzględnieniem konstruowania i przebiegu procesów w czasie, zarządzania zespołem, zarządzania budżetem oraz stosowania efektywnej komunikacji dotyczącej projektów:

 • Prezentacja podstawowej metodologii oraz struktury tworzenia projektów
 • Omówienie narzędzi używanych w pracy z projektami
 • Praktyczne tworzenie przykładowych projektów przy wykorzystaniu struktury oraz wybranych narzędzi
 • Rola komunikacji w zarządzaniu projektami
 • Zarządzanie zespołem projektowym

 Zakres merytoryczny szkolenia:ID-100197240

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI – WPROWADZENIE
 • Definicja oraz cechy projektu
 • Czym jest i czym nie jest projekt?
 • Czemu służy zarządzanie projektami?
 • Identyfikacja ról w każdym projekcie
 • Budowanie autorytetu i praca w grupie
 • Korzyści wynikający z kultury pracy projektowej
GŁÓWNE ELEMENTY PROJEKTU
 • Cel i zakres projektu
 • Co ma wpływ na jakość projektów?
 • Podstawowe fazy w projektach
 • Główne osoby i ich role w projektach
CYKL ZARZĄDZANIA PROJEKTEM –  PML (Project Management Lifecycle)
 • 5 faz cyklu zarządzania projektami
 • Faza przed projektowa – cele i główne elementy
 • Rozpoczęcie projektu – główne elementy
 • Planowanie i realizacji projektu – ich zależność oraz główne elementy
 • Podsumowanie i zakończenia projektu – główne elementy
 • Monitorowanie i kontrolowanie poszczególnych faz projektu
 • Rola i struktura poszczególnych faz

Pragnę zarekomendować firmę 4Value Business Consulting, która przeprowadziła szkolenie w zakresie “Zarządzania projektami” dla pracowników Petrochemia Blachownia S.A.” Dariusz Balicki – Członek Zarządu, Dyrektor Finansowy; Piotr Trenczek – Dyrektor Techniczno – Inwestycyjny, Prokurent.

ZARZĄDZANIE PROJEKTEM – PLANOWANIE
 • Waga planowania w projekcie
 • Zadania Kierownika Projektu
 • Zakres jakości projektu oraz produktówZapisz się TERAZ!
 • Planowanie zasobów, kosztów oraz czasu
 • Oszacowanie ryzyk oraz metod zarządzania nimi
 • Przewidywanie wpływu, jaki mogą mieć na projekt osoby z i z poza projektu (organizacji)
 • Planowanie efektywnej komunikacji
ZARZĄDZANIE PROJEKTEM – REALIZACJA
 • Znaczenie fazy realizacji
 • Rola i zadania Kierownika Projektu
 • Zarządzanie zakresem, jakością oraz czasem
 • Zarządzanie ryzykiem oraz sytuacjami nadzwyczajnymi
 • Zarządzanie budżetem i kosztami
 • Koordynowanie dostawcami oraz zamówieniami
 • Zarządzanie zespołem projektowym
GŁÓWNE NARZĘDZIA PROJEKTOWE
 • Mapowanie procesów zasady, metody i narzędzia
 • Dokument inicjujący projekt – karta projektu, template
 • Planowanie działań – Diagram Sieciowy
 • Budowa zakresu projektu – Struktura Podziału Pracy
 • Monitorowanie działań vs plan – Harmonogram Gantt’a
 • Podążanie za budżetem – Harmonogram Budżetu
PR PROJEKTÓW – poszczególne fazy
 • Akceptacja projektów
 • Komunikacja w ramach projektu
 • Prezentacja postępów i dbanie o PR projektu
 • Podsumowanie i zakończenie projektu
TRUDNE SYTUACJE W ZARZĄDZANIU PROJEKTAMI
 • Co powoduje kryzysy w zarządzaniu projektami?
 • Zarządzanie kryzysowe w zarządzaniu projektami
 • Umiejętność radzenia sobie z trudnymi sytuacjami
TWORZENIE WŁASNEGO PROJEKTU PRZY UŻYCIU NARZĘDZI I METODOLOGII
 • Jaki model zarządzania projektami jest najlepszy dla mojej firmy?
 • Jaka metodologia jest najlepsza dla mojego projektu?
Czas trwania: 2 dni lub 3 dni w wersji rozszerzonej

Nasze szkolenia „In company” wnikają głęboko nie tylko w biznes naszych klientów ale także w dobre rozumienie biznesu i specyfiki klientów naszych klientów. Żaden rozwój nie może się odbyć bez rozwoju kadry zarządczej i personelu.

Zobacz także: Certyfikat jakości dla 4V

Zapraszamy już teraz: Paweł Haponiuk

Paweł_HaponiukZapytaj o Projekt!

logo