Negocjacje w biznesie to co najmniej dwustronny proces komunikowania się, którego celem jest osiągnięcie założonych celów, najlepiej poprzez dochodzenie do porozumienia. Innymi słowy, negocjacje handlowe to wypracowanie wspólnej decyzji o przyszłym działaniu w sytuacji, gdy przynajmniej niektóre interesy zaangażowanych stron są sprzeczne.Zapisz się TERAZ!

Negocjacje mieczem, tarczą i dobrym słowem – czyli od strategii WIN-WIN, przez style i taktyki negocjacyjne po prawdziwe wojny psychologiczne:

Etap I – Skuteczne Negocjacje

Wprowadzenie do psychologii negocjacji

 • Myślenie/Postawa – początek udanych negocjacji
 • Moja historia to moje doświadczenie – otoczenie  w którym funkcjonuje
 • Charakterystyka negocjacji
 • Psychologia negocjacji – co mówią badania? Czego uczy doświadczenie?
 • Proces negocjacji – negocjacje to siła argumentów czy argument siły?
 • Wywieranie wpływu, czy to są negocjacje?

Negocjacje w biznesie

 • Czym są negocjacje w biznesie?
 • Przygotowanie do negocjacji handlowych
 • Etapy  i zasady negocjacjinegocjacje1
 • Style  konfliktów w biznesie
 • Style negocjacyjne czym są i jak możemy z nich korzystać?
 • Strategie i taktyki negocjacyjne
 • Cechy dobrego negocjatora – autodiagnoza
 • Sztuka czynienia ustępstw
 • Negocjacje handlowe – wzmacniają siłę sprzedaży, pozwalają łatwo identyfikować świadome lub nieświadome techniki i style klientów
 • Negocjacje jako sztuka rozpoznawania i rozwiązywania problemów
 • Negocjacje stanowiskowe – czym są? i do czego prowadzą?
 • Mój styl negocjacji jak go rozwinąć?
 • Przestrzeń i komunikacja w negocjacjach
 • Metody przełamujące: metoda prawnika, 20 pomysłów, jujitsu i inne
 • Styl walki bez walki – co to oznacza
 • Negocjacje bez negocjacji – jak mogę to zrobić inaczej?

Mocną stroną programu są ćwiczenia, wzbogacone o przykłady odbytych negocjacji oraz case study złożonych sytuacji negocjacyjnych.

Etap II – Negocjacje mistrzów

 • Etapy, wymiary i zasady negocjacyjne
 • Rozbijanie strategii
 • Mój profil negocjatora
 • Znaczenia ukryte w negocjacjach
 • Podstawowe błędy w negocjacjach
 • Są negocjacje i są “wojny negocjacyjne”
 • Sytuacje trudne w negocjacjach i sposoby radzenia sobie z nimi

Przewagą programu są ćwiczenia i  scenariusze negocjacji wprowadzające w gry negocjacyjne.

Etap III – Gry negocjacyjne

Nasze szkolenia „In company” wnikają głęboko nie tylko w biznes naszych klientów ale także w dobre rozumienie biznesu i specyfiki klientów naszych klientów. Żaden rozwój nie może się odbyć bez rozwoju kadry zarządczej i personelu.

Zobacz także: Skuteczna SprzedażZapisz się TERAZ!

logo