Najlepsze firmy i najlepsi sprzedawcy nie poprzestają na tym co mieściło się w dotychczasowej definicji sprzedaży

Standardy sprzedaży połączone z technikami komunikacji i budowaniem relacji były skuteczne 15 lat temu. Wszyscy już byli szkoleni i poznali podstawy. Obecnie rynek jest dużo bardziej konkurencyjny i wymagający. Najlepsze firmy i najlepsi sprzedawcy nie poprzestają na tym co mieściło się w dotychczasowej definicji sprzedaży:

 • Przygotowanie do pracy z klientem
 • Siła jaką mi daje moja firma
 • Siła jaką mi daje konkurencja
 • Struktura prowadzenia rozmowy handlowej

Dzisiaj należy pójść dalej i rozwijać relację z klientem w następujących obszarach:

 • Definiowanie potrzeb
 • Właściwa argumentacja handlowa
 • Metody prezentowania celu
 • Budowanie relacji biznesowych
 • Cykl rozwoju relacji biznesowych
 • Pokonywanie zastrzeżeń
 • Domknięcie rozmowy/ uzyskiwanie zobowiązania
 • Analiza po rozmowie
 • Monitoring
 • Co to znaczy być partnerem w biznesie

Nasze szkolenia „In company” wnikają głęboko nie tylko w biznes naszych klientów ale także w dobre rozumienie biznesu i specyfiki klientów naszych klientów. Żaden rozwój nie może się odbyć bez rozwoju kadry zarządczej i personelu.