Akademia Sprzedaży

– czyli sprzedaż dla Zwycięzców Rozwój sił sprzedaży jest pierwszym krokiem zdobycia i ugruntowania pozycji firmy, a skutecznie działający zespół handlowy to podstawa istnienia każdej…

Skuteczna rozmowa handlowa

Najlepsze firmy i najlepsi sprzedawcy nie poprzestają na tym co mieściło się w dotychczasowej definicji sprzedaży Standardy sprzedaży połączone z technikami komunikacji i budowaniem relacji…

Skuteczna Sprzedaż

SKUTECZNA SPRZEDAŻ TO LEPSZE WYNIKI W sprzedaży chodzi zarówno o nieustanne poszukiwanie nowych możliwości, rozwój oraz konsekwentne i wytrwałe odkrywanie potrzeb klienta jak też o…

Skuteczne negocjacje

Negocjacje w biznesie to co najmniej dwustronny proces komunikowania się, którego celem jest osiągnięcie założonych celów, najlepiej poprzez dochodzenie do porozumienia. Innymi słowy, negocjacje handlowe…

Wystąpienia publiczne – TRZY NAGRANIA

Wystąpienia publiczne i firmowe z elementami storytellingu  – TRZY NAGRANIA Unikatowy program uczenia się wystąpień publicznych i firmowych  w TRZECH CYKLACH (1 dzień). Czyli uczenie…

Warsztaty Indywidualne

AKADEMIA INDYWIDUALNEGO ROZWOJU –  to  projekt rozwojowy przygotowany i realizowany dla indywidualnych osób  –  dedykowany wszystkim tym, którzy cenią sobie zaufanie i pracę z ekspertami…

Zarządzanie projektami

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI – CZYLI JAK EFEKTYWNIE I NA CZAS PRZEPROWADZIĆ PROJEKT OD A DO WŁAŚCIWEGO ZAKOŃCZENIA. Umiejętność zarządzania projektami pozwala na skuteczne działania wdrożeniowe w…

Zarządzanie zespołem

Jak sprawić, żeby zespół pracowników dobrze funkcjonował, był efektywny i stale rozwijał swój potencjał? Na sukces w tym obszarze składa się kilka elementów: wizja, strategia i…