W związku z wprowadzeniem Jednolitego Pliku Kontrolnego czas prowadzenia i trwania kontroli uległ znacznemu skróceniu. Obecnie, licząc od momentu wysłania JPK, decyzja wymiarowa z rygorem natychmiastowej wykonalności może zostać wydana zaledwie w ciągu 5-6 tygodni.

Korzyści:
  • Dzięki symulacji kontroli możesz sprawdzić gotowość swojej firmy na kontrolę podatkową, czynności sprawdzające, postępowanie kontrolne i podatkowe od strony merytorycznej, procesowej i taktycznej
  • Przeprowadzona w ten sposób symulacja spowoduje, że prawdziwa kontrola będzie dla Ciebie znacznie bardziej przewidywalna oraz zwiększy bezpieczeństwo prawne Twojej firmy
  • Dzięki symulacji będziesz mógł zidentyfikować oraz ograniczyć nieprawidłowości w swoich dotychczasowych rozliczeniach podatkowych
  • Odpowiednio wczesne rozpoznanie ryzyk daje możliwość skorygowania ewentualnych błędów bez udziału organów podatkowych w ramach kontroli podatkowej
  • Dzięki temu będziesz mógł uniknąć dodatkowych kosztów takich jak stawka sankcyjna VAT oraz podwyższona stawka odsetek od zaległości podatkowych

Proponujemy przeprowadzenie symulacji kontroli z wykorzystaniem systemu JPK okEYTester. Celem tej kontroli będzie weryfikacja poprawności danych zawartych w wygenerowanym przez Spółkę JPK z perspektywy zgodności z przepisami podatkowymi.

Projekt certyfikowany przez firmę EY (dawniej Ernst & Young):

        Zamów Projekt!