“Zanim zostaniesz LIDEREM sukces to rozwijanie samego siebie, jak już jesteś LIDEREM sukces to rozwijanie innych” Jack Welch

Program stworzony dla Menedżerów, którzy chcą być prawdziwymi LIDERAMI. Powstał z myślą o tych, którzy chcą skuteczniej zarządzać i rozwijać swoje umiejętności przywódcze. ŚWIADOMY MENEDŻER DISC D3 jest najbardziej rozwiniętym narzędziem diagnostycznym do badania osobowości, kompetencji przywódczych, komunikacji i motywacji, opartym o metodologię DISC. Podnosi samoświadomość menedżera, przywódcy. Jest niezbędnym elementem rozwoju leadershipu, łączy w sobie zestaw analiz: DISC,  POWER DISC, TEAMS, VALUES, BAI oraz diagnozę DISC 360 stopni.

“Droga wiedzie przez wiele wzgórz, a każdy szczyt jest tarasem do następnego wzniesienia”

Leadership prowadzi więc drogą wiedzy, doświadczenia, ciągłego rozwoju, wytrwałości w doskonaleniu siebie i rozwijania innych na ścieżce od Sukcesu do Mistrzostwa. Program ŚWIADOMY MENEDŻER DISC D3 jest milowym krokiem w rozwoju samoświadomości menedżera, a tym samym kluczowym elementem na drodze rozwoju przywództwa.

 Rozwój Samoświadomości jest więc podstawą rozwoju Leadershipu. Naszym zdanie jest to obowiązkowe badanie dla każdego menedżera, lidera, którzy chcą kroczyć ścieżką rozwoju.

Polecamy najbardziej efektywny sposób wdrożenia przez dwu dniowy warsztat, który łączy nową wiedzę, doświadczanie, interakcje i dobrą dyskusję. Pracujemy inaczej niż większość trenerów i coachów na rynku, uczymy jak wykorzystać tą metodologię na co dzień w biznesie, dlatego najpierw przyjdź na warsztat, a potem zamów indywidualny feedback – zrozumiesz różnicę.

Świadomy Menedżer DISC D3 to:

DISC – bada styl komunikacji, poziom decyzyjności, poziom analitycznego myślenia, samodzielność, reakcję na zmianę, odporność na stres, umiejętność organizacji pracy, wartości wnoszone do zespołu.

POWER DISC – określa poziom kompetencji liderskich –  unikatowe narzędzie – identyfikuje silne strony w zarządzaniu, podpowiada co jest nasza silną stroną w zarządzaniu, jak je wykorzystywać, na czym bazować w rozmowach i motywacji z pracownikami. Pokazuje mocne i słabe strony naszego stylu przewodzenia!

TEAMS – preferowane role w zespole. Mierzy poziom 5 ról zespołowych, wskazując te, które badany preferuje pełnić w zespole. Poddając badaniu wszystkich członków zespołu, widzimy, które z tych ról dominują w zespole a których brakuje, aby zespół osiągał jeszcze lepsze efekty. Role w zespole to: Kreator, Realizator , Analityk, Koordynator, Strateg .

VALUES – wartości, które stoją za decyzjami, to jest ten element który wskazujemy pod wodą z górze lodowej. Wartości to: Lojalność, Niezależność, Równość, Uczciwość.

BAIwewnętrzne motywacje, które przekładają się na wyniki: wiedza, ekonomia, artyzm, solidarność, wpływ, wewnętrzny spokój. Wewnętrzne motywacje to: Wiedza,  Ekonomia, Artyzm, Solidarność, Wpływ, Wewnętrzny spokój.

Diagnoza 360 stopni z D3 –  badanie: MENEDŻER I LIDERwdrożenie oceny pracowniczej i rozwój świadomości menedżerów. Zamów Projekt!

“Badanie DISC D3 pomaga lepiej rozpoznać swoje mocne i słabsze strony. Dzięki tej analizie mogę w sposób bardziej świadomy działać ze swoim zespołem, indywidualizując podejście do każdego z pracowników, a tym samym osiągać ponadprzeciętne wyzwania menedżerskie. Polecam tą formę współpracy z Zespołem 4 VALUE.”Maciej Lejcuś, Dyrektor Działu Sprzedaży i Handlowego Servier Polska

Badamy nie tylko zachowania, które da się zaobserwować (DISC), ale też to, co jest poniżej poziomu „wody”, czego nie widać, a co ma wpływa na zachowania (role zespołowe, wartości, wewnętrzne motywacje).

ZOBACZ TAKŻE: szkolenia otwarte lub in company 

SERDECZNIE ZAPRASZAM: Certyfikowany Trener DISC: Zuzanna Mazurek

Andrzej Kochanek - General Manager 4VALUE