STRATEGIA I MYŚLENIE STRATEGICZNE – czyli jak najlepiej poprowadzić firmę lub dział do sukcesu

Warsztat STOP-LOOKaround-GO!®  (SLG) – to metodologia do projektowania i wdrażania efektywnej strategii rozwoju firmy, uwzględniająca specyfikę branży, zmienność otoczenia, tzw. zwinne strategie i najlepsze rozwiązania na rynku. Zawiera także ideę budowanie “Cykli strategicznych” dla różnych okresów w tym  np. dla nieprzewidzianych sytuacji. Program stworzony dla Właścicieli, Liderów, Menedżerów, którzy chcą budować strategię firmy w oparciu o najnowsze osiągnięcia w tym zakresie, jak również chcą rozwijać “Myślenie Strategiczne” czyli umiejętność bycia tam, gdzie za chwilę będzie rynek, dbając o tzw. sprawczość, czyli aby to co zaplanujemy rzeczywiście się zrealizowało!

PROGRAM WARSZTATÓW:

WPROWADZENIE DO METODOLOGII STOP-LOOK-GO!

 • Co jest strategicznym impulsem do zmiany/działania w firmie?
 • Proces przygotowania do strategii
 • Metodologia: STOP – LOOK – GO! Diagnoza, potencjał, działanie jako elementy przygotowania i wdrożenia.
 • Narzędzia pracy strategicznej: SWOT, PESTEL, krzywe wartości, analiza konkurencji, ERWS, 5 sił Portera, przeważające technologie i inne.
 • Misja, wizja, strategia, cele, wartości, plan, działanie, monitoring, weryfikacja – jaka rolę spełnia każdy z elementów w zbudowaniu strategii? Jak go wykorzystać?
 • Co to są sprzężenia zwrotne w zarządzaniu?
 • Zdefiniowanie najważniejszych obszarów aktywności

MYŚLENIE STRATEGICZNE

 •  Czym jest „Myślenie strategiczne”, a czym Strategia?
 • Podążaj tam, gdzie za chwilę będzie piłka! Oraz jaki jest najlepszy ruch w szachach?
 • Filary myślenia strategicznego:
  przewidywanie, podejmowanie wyzwań, interpretowanie,  decydowanie, mobilizowanie, uczenie się.
 • Autodiagnoza i badanie “Myślenia strategicznego” (test)
 • Myślenie scenariuszowe, prototypowanie i testowanie
 • Kreatywność i otwartość w myśleniu strategicznym
 • Design thinking w tworzeniu strategii

PERSPEKTYWY DZIAŁANIA NA RYNKU

 • Perspektywa: KLIENT, PRODUKT, KONKURENCJA, RYNEK, INNE, NIEZNANE
 • Zasady walki w „czerwonych oceanach” i poszukiwanie potencjału „niebieskich oceanów”
 • Kluczowe czynniki sukcesu w mojej firmie
 • USP – co stanowi Unique Selling Proposition w Twojej firmie
 • Inicjatywy strategiczne, projekty  i kaskada celów,
 • „Mindset strategiczny zespołu” i obszary rozwojowe

STOP-LOOK-GO! – ROAD MAP

 • ROAD MAP dla firmy/działu/zespołu co to oznacza?
 • Wartościowanie i nadawanie priorytetów
 • Operacyjny plan działania
 • Monitoring realizacji celów i inicjatyw
 • Świadomość sprzężeń zwrotnych w działaniu
 • Cykle zmiany
 • Jak kompleksowo przeprowadzić proces strategii dla swojej firmy?

Zobacz też PROGRAM BUDOWY STRATEGII: (kliknij tutaj)

ZAPRASZAM:Zamów Projekt! 
Andrzej Kochanek - 4VALUE_GM