24-25 maja 2016 odbyła się konferencja Start Up Wrocław.

Idea wspierania lokalnych start upów przez władze i promocja to idee, które chętnie wspieramy w 4Value. Poszukujemy także projektów i obszarów, które  możemy rozwijać.

Obecnie także pracujemy nad nowym oprogramowaniem DataIntegrator.pl, integrujacym dane z różnych źródeł. Docelowo planujemy także rozbudowę tej aplikacji o analizy z obszaru BIG DATA.