Warsztaty te zostały zainspirowane  badaniami sprzed kilku lat przeprowadzonymi przez Harvard Business School. W ponad 70% Zapisz się TERAZ! amerykańskich korporacji, najważniejszy instrument budowania wartości firmy – cena – powierzany jest w ręce średniego szczebla zarządczego.  Co więcej szczebel ten w przeważającej większości wypadków nie zdawał sobie sprawy jak ich, często uznaniowe decyzje wpływają na wartość biznesu. Spotkanie, to dyskusja pod okiem prowadzącego o wpływie cen, marży, rabatach. O kredycie kupieckim, kosztach i konsekwencjach wpływających na wartość biznesu.

To dyskusja o mało znanym pojęciu wśród handlowców – wahadle finansowym, EVA itp. Sprzedaż to nie tylko produkt, komunikacja lub technika. Sprzedaż to przede wszystkim  narzędzie budowania wartości firmy. Szkolenie prezentuje podstawowe narzędzia mająca praktyczne zastosowanie w procesie sprzedaży uwzględniająca poziomy marż, zapasy, należności, ilości, ceny i wiele innych parametrów, o których się „zapomina” lub nie rozumie w procesie budowania wyniku i wartości firmy. Sprzedaż nie służy sprzedaży. Służy budowaniu wartości biznesu. Ale wzrost sprzedaży nie zawsze oznacza wzrost wartości. To bardziej skomplikowany mechanizm. Źle zestrojony prowadzi o porażki a nie sukcesu.

 Na zajęciach nie będzie skomplikowanych cyfr czy wzorów finansowych. To bardziej rozmowa o sprzedaży i sposobie myślenia. Nie ma potrzeby zabierania kalkulatorów ani przypominania sobie wiedzy z zakresu matematyki.

W programie między innymi: 

  • Sprzedaż to nie tylko zysk. Wpływ transakcji handlowych na  poszczególne pozycje bilansu i rachunku wyników. Interpretacja tych zmian i ich znaczenie.
  • Sprzedaż a zapasy, należności i zadłużenie.
  • Sprzedaż a marża, EBITDA, EBIT itp.
  • Sprzedaż a wartość firmy
  • Sprzedaż może prowadzić do bankructwa – analiza przypadków
  • Zarządczy rachunek wyników (managements accounts). Praktyczne metody podziału kosztów oraz ich analiza (management by costs). Analiza pojęć „wyniku na sprzedaży” i „wartości sprzedaży”. Nowoczesne metody motywacji działów handlowych.
  • Zarządzanie przychodami – sukcesy i błędy (np. bomba cenowa)
  • Analiza marż – od czego powinny zależeć
  • Analiza CVP (cost-value-profit) – punkty rentowności sprzedaży, zależności pomiędzy wielkością (ilością) sprzedaży a ceną, pomiędzy rabatami, a ilością itp.

Zapraszam: Jacek Piec Zapisz się TERAZ!