Brygadziści, Kierownicy czy Liderzy Zmianowi byli dość często pomijani wcześniej w szkoleniach z zakresu zarządzania. Zjawisko to  wspierał także fakt, że oni sami najczęściej nie widzieli potrzeb kształcenia się w tym zakresie. Na szczęście obecnie widzimy całkowitą zmianę w tym obszarze, także w postawie samych zainteresowanych, którzy po szkoleniach mówią
„Gdyby ktoś przeszkolił mnie z tego 10 lat temu zupełnie inaczej bym się zachowywał”
(uczestnik Akademii Zarządzania 4VALUE)Zapisz się TERAZ!

Warsztaty dedykujemy Brygadzistom i Kierownikom zmian w firmie. Całość składa się z 2 lub 3 części w tym badania rozwojowego D3+BAI lub FRIS, które proponujemy tutaj jako pierwszy dzień warsztatów, bo znacznie ułatwia i pozwala zrozumieć komunikację kierowniczą.

 CEL SZKOLENIA

Podczas szkolenia uczestnicy poznają najskuteczniejsze narzędzia i metody niezbędne do sprawnego zarządzania ludźmi. Wprowadzimy także  narzędzia i omówimy dotychczasowe, wzmacniając  ich dobre strony. Przećwiczymy z uczestnikami “jak transparentnie rozmawiać z pracownikiem”? Zdiagnozujemy oraz rozwiążemy sytuacje trudne i konfliktowe jakie  spotykamy w pracy każdego brygadzisty czy kierownika.

PROGRAM SZKOLENIA
Skuteczny Kierownik – czyli najlepsze narzędzia i techniki zarządzania dla wykonania określonych zadań i  osiągania zaplanowanych wyników– 2 dni  

Od eksperta do zarządzającego rola kierownika i 4 funkcje zarządzania w zespole

 • Budowanie autorytetu kierownika – kolega czy szef?
 • Określanie zadań i aktywności.
 • Wyznaczanie i zarządzanie priorytetami.
 • Na czym polega eksperckość, a na czym zarządzanie?

 Wyznaczanie i monitorowanie celów zespołu

 • Zarządzanie przez cele – główne założenia oraz elementy.
 • Cele firmy, moje cele, cele moich ludzi – które najważniejsze, czy da się je połączyć?
 • Kluczowe czynniki sukcesu – identyfikacja i ich rola w zarządzaniu zespołem.
 • Monitoring i raportowanie – co monitorować, co i jak często raportować?
 • Co gdy „idzie źle” – jak działać w sytuacjach trudnych?

Budowanie zespołu

 • Po co kierownik w zespole?
 • Cechy kierownika – lidera.
 • Różnica między ekspertem, a kierownikiem.
 • Co sprawia, że grupa osób staje się zespołem?
 • Wartości grupy – jakie mają znaczenie, jak je tworzyć ?
 • Zasada szacunku – 3S.

Zespół wysokiej jakości

 • Team Work – korzyści z pracy zespołowej.
 • Co przeszkadza płynnej pracy zespołu?
 • Cel/procedura/standardy – parametry sukcesu.
 • Czy moi ludzie wiedzą co mają robić?
 • Normy i standardy – jak je tworzyć, jak je wypełniać?

Horyzont brygadzisty, horyzont kierownika zmiany, obowiązki bezpośredniego przełożonego
wynikające z przepisów oraz wyznaczanie i przekazywanie celów

 • Planowanie, organizowanie, dobór personelu, informacja zwrotna, instruktarz,
  delegowanie, nadzorowanie, monitoring i raportowanie.
 • Instruktaż stanowiskowy – jak go wdrażać
 • Najskuteczniejsze style zarządzania w zmieniający się otoczeniu
 • Model Herseya – Blancharda.
 • Autodiagnoza umiejętności menedżerskich.
 • Motywacja – paliwo zespołu – główne czynniki motywujące.
 • Sposoby motywowania pracowników.
 • Płacowe i pozapłacowe sposoby motywowania.
 • Co motywuje ludzi – co mówią badania?
 • Jakie sposoby motywowania uważamy za skuteczne?
 • Zarządzanie zmianą, co to znaczy na poziomie Brygadzisty.
 • Trudne sytuacje w zarządzaniu.
 • Skrzynka szefa z narzędziami – zestaw najważniejszych narzędzi, które każdy kierownik
  powinien zawsze nosić przy sobie aby skutecznie zarządzać zespołem.

   Autorytet Naturalny Brygadzisty i Kierownika

 • Jak zbudować i utrzymać Autorytet Naturalny?
 • Jak umiejętnie współpracować z ludźmi?
 • Poczucie Własnej Wartości – własne i pracowników – jak motywować uczestników procesu.

  Komunikacja, komunikacja, komunikacja

 • Czym jest i czemu służy komunikacja?
 • Jakie mogą być formy komunikacji w zespole?
 • Znaczenie właściwej komunikacji.
 • Komunikacja horyzontalna i wertykalna.
 • Słuchanie podstawą komunikacji – słuchaj, aby zrozumieć.
 • Raportowanie – częścią komunikacji.

   Zarządzanie koszykiem zadań

 • Co najbardziej przeszkadza w pracy? Co lub Kto zabiera nam cenny czas?
 • Jak skutecznie dzielić się zadaniami.
 • Obowiązki bezpośredniego przełożonego.
 • Skuteczne delegowanie oraz kontrola.
 • Zarządzanie informacją (skuteczna komunikacja).
 • Jak zaplanować urlop, czas pracy podległych.

Badanie D3+BAI lub FRIS składa się z wypełnienie testu po otrzymaniu unikatowego tokenu
oraz jednego lub dwóch dni warsztatów w grupach szkoleniowych – pierwszy dzień wprowadza model, drugi jest profilowany pod zarządzanie lub pracę w grupie.

Dedykowany trener:

Paweł Haponiuk

Zapisz się TERAZ!