Rozwiązywanie konfliktów to proces, który stawia najwyższe wymagania wobec osób zarządzających. Potrzeba dużej wiedzy oraz doświadczenia aby radzić sobie w takich sytuacjach i zamieniać ich energię na potencjał wzrostowy dla firmy. Podczas warsztatu nauczysz się rozwiązywać konflikty w zespole metodą win-win, skutecznie   identyfikować przyczyny, praktycznie wykorzystywać elementy mediacji, wprowadzać wspólnie wypracowane rozwiązania.

Dla kogo warsztat:

 • Kadry kierowniczej wyższego i średniego szczebla, menedżerów HR;
 • Liderów zespołów;
 • Koordynatorów projektów;
 • Pozostałych członków zespołu zainteresowanych rozwojem swojej ścieżki zawodowej na szczeblu kierowniczym.

Metodologia warsztatów:

 • Warsztaty prowadzone są zgodnie z modelem cyklu Kolba
 • Uczestnicy biorą udział w aktywizujących ćwiczeniach poprzedzonych niezbędnym wprowadzeniem teoretycznym
 • Uczestnicy mają możliwość autodiagnozy
 • Case study do ćwiczenia i omówienia różnych sytuacjiZamów Projekt!
 • Trener wykorzystuje różne formy przekazu – trzy kanały: wzrok, słuch, ruch
 • W programie warsztatu znajdują się: dyskusja, ćwiczenia grupowe i indywidualne, prezentacja, odgrywanie ról.

PROGRAM WARSZTATÓW:

Konflikt co to jest?

 • Wprowadzenie, zapoznanie, integracja
 • Rodzaje konfliktów i ich przyczyny
 • Komunikowanie się w konflikcie
 • Metody doprowadzania do zmiany
 • Zniekształcenia w komunikacji

Zarządzanie konfliktami

 • Metody zarządzania konfliktem (stymulowanie, ograniczenie, rozwiązywanie, negocjacje, mediacja)
 • Zastosowanie analizy transakcyjnej w rozwiązywaniu sporów
 • Tworzenie komunikatów dorosły-dorosły
 • Identyfikacja i przełamywanie barier w komunikacji (przekonań, nawyków, oczekiwań, dostosowywania się do obowiązujących powszechnie norm)
 • Sposoby przełamywania impasów i prowadzenia zespołu do celu
 • Formułowanie nowych strategii komunikowania się
 • Błędy w zarządzaniu konfliktem (m.in.: eskalacja zaangażowania, zakotwiczenie, przyjmowanie perspektywy, nadmierna pewność siebie)

Rozwiązywanie konfliktów

 • Komunikacja asertywna
 • Odwracanie niewłaściwych emocji
 • Prowadzenie rozmów dyscyplinujących
 • Prowadzenie rozmów motywujących

Podsumowanie i zakończenie

Zapraszam: Iwona GrodzickaZamów Projekt!