Optymalizacja i Restrukturyzacja firmy – to proces, który  trzeba właściwie zaplanować i przeprowadzić w możliwie najkrótszym czasie. Doświadczenie w tym zakresie jest niezbędnym elementem sukcesu.  W czasie obecnego  kryzysu oznacza to działania o zwiększonej intensywności jednak robione w określony sposób, tj. aby pomimo dokonywanych zmian, którym często towarzyszy redukcja kosztów i przyspieszenie działań, zachować potencjał wzrostowy! Chodzi o zbudowanie właściwego “DEVELOPMENT PLAN” jako nowego potencjału. W naszym programie wykorzystujemy najlepsze elementy optymalizacji biznesowej,  kształtowania procesów oraz  zwiększania wydajności, co tworzy bardzo skuteczną metodologię powrotu na drogę wzrostu. Kompleksowe podejście, zawiera diagnozę oraz poprawę wyników we wszystkich wskazanych obszarach firmy.

METODOLOGIA PROCESU:

DIAGNOZA

 • Analiza i diagnoza obecnego stanu
 • Wizualizacja najważniejszych elementów procesów
 • Identyfikacja kluczowych problemów, marnotrawstw i ograniczeń
 • Analiza niezbędnego finansowania

POTENCJAŁ

 • Wypracowanie i nakreślenie operacyjnej mapy zmian
 • Zaprojektowanie elementów efektywnościowych, testowanie i modelowanie
 • Przygotowanie firmy do zarządzania zmianą
 • Plan działań “Development Plan”

DZIAŁANIE

 • Wdrożenie
 • Monitoring procesu i wyników
 • Weryfikacja i dostosowanie
 • Asysta prawna podczas całego procesu

Specjalizujemy się w kompleksowym podejściu do optymalizacji i restrukturyzacji. Przygotowujemy i przeprowadzamy firmę przez cały proces biznesowy.

DIAGNOZA – POTENCJAŁ – DZIAŁANIE – to metodologia pracy z optymalizacją.  Zaczynamy od identyfikowania gdzie znajduje się organizacja w danym momencie: jak jest?, gdzie jesteśmy?, gdzie jest rynek, konkurencja?, gdzie chcemy być?  jak to zrobimy i dlaczego? Program zawiera analizę finansową, audyt procesów, diagnozę wydajności i potencjału oraz plan  zbilansowania firmy na nowym poziomie oraz dostosowanie do aktualnych wymogów rynkowych. Pracujemy w taki sposób aby równocześnie zbudować koło zamachowe optymalizacji i wzrostu w firmie, aby nadać jej naturalny tryb powtarzalnego działania, które napędza rozwój firmy.

“Prawie dwuletnia współpraca z firmą 4VALUE® Business Consulting, pozwoliła nam przejść przez cały proces restrukturyzacji bardzo efektywnie, przy równoczesnym zwiększeniu zaangażowania pracowników. Doświadczenie i profesjonalizm konsultantów 4VALUE oraz program dla właścicieli: Wirtualny Członek Zarządu®  rozwinął nasze kompetencje menedżerskie oraz przywódcze, pokazał jak rozwiązywać codzienne problemy operacyjne i dał nam duże wsparcie w podejmowaniu ważnych decyzji”.
Polecam  firmę 4VALUE® Business Consulting i  mam nadzieję na dalszą owocną współpracę.” Krzysztof Brzęczek – Prezes i Właściciel AKWIB Sp. z o.o. 

Firmy działają w różny sposób: według linii biznesowych, segmentów klientów, regionów geograficznych, platform technologicznych, struktur macierzowych czy funkcjonalnych itp. Każdy obszar można poddać restrukturyzacji lub optymalizacji. Jaka jest prosta różnica?

OPTYMALIZACJA:

 • Polega na zwiększaniu efektywności, dodawaniu wartości, ulepszaniu procesów oraz przenoszeniu lub rozwiązywaniu jednostek biznesowych, bez modyfikacji podstawowej struktury firmy
 • Przy wydłużających się cyklach w badaniach,  następował dużo mniejszy czasowy spadek efektywności niż w czasie restrukturyzacji i przynosił wzrost w długim okresie.

RESTRUKTURYZACJA:

 • Polega na zmianie modelu strukturalnego firmy, wyznaczającego sposób w jaki władze firmy grupują zasoby, koordynują działania, osiągają cele, spełniają role funkcjonalne
 • Zalecane jest aby jedną restrukturyzację od następnej oddzielało co najmniej 5 lat, sama proces w badaniach wykazywał duży czasowy spadek wydajności przed powrotem na drogę wzrostu

Restrukturyzacje powodowały spadek zyskowności o średnio o 9,6% (lista Fortune 50, małe i duże firmy europejskie, badanie Stephane J.G. Girod, Samina Karim, HBR- maj 2017)

Wirtualny Członek Zarządu®– stały program konsultacyjny dla Właścicieli i Zarządów
STOP-LOOK-GO® – metodologia budowanie strategii,

ZAPRASZAMZapytaj o Projekt!