executive-search„2022 rok? Największe wyzwanie dla biznesu: zarządzanie talentami i kształcenie przyszłych liderów”*

David Rhodes The Boston Consulting Group

*na podstawie ankiety BCG wśród ponad 1 tyś. Prezesów.

Jak znaleźć efektywnych liderów, menedżerów zdolnych do osiągania wyników i ich przekraczania, sprawnego podejmowania decyzji, budowania efektywnych zespołów z wizją i strategią działania? Wydaje się, że robimy wszystko co należy, mamy firmę rekrutującą, wśród wielu szukamy nielicznych kandydatów z potencjałem, spotykamy się, spotyka się nasz HR i …… cóż?

Jak znaleźć ludzi zdolnych pasujących do naszej organizacji? W procesie rekrutacyjnym stosujemy metodologię stworzoną przez Daniela Kahnemana socjologa i noblistę w zakresie ekonomii. Odpowiedź tkwi w kompleksowości procesu, analizie organizacji, która poszukuje kandydata, użytych narzędziach, w tym stylu komunikacji z przełożonym, przygotowanej sukcesji stanowiska i procesie wdrożenia kandydata.

Program “Rekrutacji Menedżerskiej” 4VALUE to unikatowy kompleksowy program Executive Search, w którym nie tylko przeprowadzamy  kandydata przez cały proces, ale także wspieramy jego działania operacyjne.

Kompleksowy proces składa się z 5 kroków:

  • Analiza potrzeb – na tym etapie definiujemy profil kandydata pogłębiony o „kulturę organizacyjną firmy i wzorzec komunikacji zarządczej”. Badania rozpoczynamy w oparciu o potrzeby i oczekiwania wobec kandydatów wychodząc od zadań na najbliższy okres oraz w horyzoncie celów długookresowych. Definiujemy także obecny styl i sposób zarządzania.
  • Proces rekrutacji i selekcji – bazując na badaniach noblisty Daniela Kahnemena prowadzimy proces oparty na zdefiniowaniu sześciu kluczowych cech kandydata i ich ocenie cząstkowej na skali od 1 do 5. W ten sposób dokonujemy pierwszej kwalifikacji do procesu. Selekcja kandydatów opiera się na wywiadzie, zbadaniu stylu zarządzania oraz menedżerskich case studies. W wyniku tego ustalamy krótką listę kandydatów.
  • Dopasowanie profili – kandydaci zakwalifikowani do następnego etapu biorą udział w Badaniu D3+BAI® – badanie to wykorzystuje test osobowości i kompetencji jako najbardziej zaawansowane badanie na rynku. Badanie prowadzone jest przez certyfikowanego trenera.
  • Warsztat rekrutacyjny – to spotkania z kandydatami w asyście naszego konsultanta, po którym konsultant podsumowuje profile kandydatów pod kątem najlepszego dopasowania do organizacji i stanowiska.
  •  On-boarding (projekt wdrożeniowy) – jako nieliczni na rynku podejmujemy się także asysty w początkowym okresie wdrożenia kandydata na stanowisko.
  • Mentoring Zarządczy i Wirtualny Członek Zarządu® – unikalny program dla zarządów i właścicieli firm.

ZOBACZ TAKŻE: Coaching w zarządczy, Coaching w biznesie, Wirtualny Członek Zarządu®

ZOBACZ TAKŻE: Intermi Management

Numer ewidencji w rejestrze firm prowadzących rekrutację numer 11021.Zapytaj o Projekt!