loga

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka “Dotacje na innowacje”

Dotyczy:
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
Działanie 8.2 “Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B”

Beneficjent:
4Value Andrzej Kochanek
ul. Solińska 19A
02-142 Warszawa

Projekt:
Wdrożenie innowacyjnego systemu B2B Data Integrator umożliwiającego rozwój
współpracy pomiędzy 4Value Andrzej Kochanek, a przedsiębiorstwami kooperacyjnymi.

Koszt projektu: 499 117,00 PLN
Kwota dofinansowania: 349 381,90 PLN

strona programu: http://www.poig.gov.pl
strona UE: http://europa.eu/