taxKoncepcja premii bez progresji PIT i ZUS
Polskie ustawodawstwo daje możliwość traktowania premii wypłacanych pracownikom i członkom zarządu w sposób  preferencyjny. Tego typu korzystne opodatkowanie możliwe jest w przypadku premii pieniężnych (bonusów) wypłacanych na podstawie osiąganych wyników (wskaźników), które mogą być traktowane jako wynikające z realizacji instrumentu finansowego.
Zysk dla firmy i zysk dla pracowników to od 19% do 31%. System premiowy spełnia warunki projektu, kiedy wartość premii jest skorelowana z  wynikiem sprzedaży, kosztami, marżą, itp.
Ten system wprowadzony w wielu firmach giełdowych i oddziałach firm międzynarodowych.

Program certyfikowany przez EY
(dawniej Ernst & Young)

 Korzyści

Bezpieczeństwo, zgodność z przepisami i praktyką rynkową

  • Bezpieczeństwo dla Spółek z Grupy i pracowników poprzez uzyskanie wiążącej interpretacji podatkowej potwierdzającej prawidłowość funkcjonowania schematu. Mamy już także pozytywne interpretacje z tego 2016 roku.
  • Adekwatność – taka struktura została już zaimplementowana przez inne spółki w Polsce (w tym spółki giełdowe)

Korzyści finansowe

  • Niższa stawka podatku – możliwe zwiększenie premii netto bez wzrostu budżetu wynagrodzeń
  • Brak konieczności odprowadzania składek na ubezpieczenie społeczne – oszczędności dla Spółek z Grupy i pracowników
  • Korzyści z przepływu środków pieniężnych – dochód podlega opodatkowaniu dopiero w terminie złożenia rocznego zeznania podatkowego (do 30 kwietnia następnego roku) na podstawie wystawionego przez Spółkę formularza PIT-8C

Korzyści biznesowe i HR

  • Dodatkowe wsparcie efektu motywacyjnego programu premiowego przy zachowaniu dotychczasowych założeń co do celów sprzedażowych, finansowych i HR
  • Rozwiązanie nieuciążliwe administracyjnie i elastyczne
  • Ściślejsze powiązanie interesów właścicieli, akcjonariuszy, menedżerów i pracowników – „gra do jednej bramki”

Korzyści długoterminowe

  • Raz zaimplementowany program premiowy może także funkcjonować w następnych latach
Potencjalne ryzyka i ich zabezpieczenie

risk

Skontaktuj się z Nami:  Telefon: 22 298 51 50
Zamów Projekt!

 

Program certyfikowany przez:
logo

(dawniej Ernst & Young)

Zobacz także: Optymalizacja składki wypadkowej ZUS