LIDERA można poznać po śladzie, jaki zostawia na swojej drodze. Jego sukces jest konsekwencją skutecznych decyzji, które przekładają się na rozwój ludzi i stabilny wzrost firmy.

“Droga wiedzie przez wiele wzgórz, a każdy szczyt jest tarasem do osiągnięcia następnego sukcesu”

Program stworzony dla Menedżerów, którzy chcą być takimi właśnie LIDERAMI. Powstał z myślą o tych, którzy chcą skuteczniej zarządzać i rozwijać swoje umiejętności przywódcze. Pracujemy indywidualnie i z grupami. Autorski program w trakcie którego, przechodzimy przez poszczególne elementy ze szczególnym naciskiem na rozwój Leadershipu. Ponadto uczestnicy, przy wsparciu mentorów i konsultantów, analizują case study oraz własne decyzje, ich efekty rozłożone w czasie, rozważają inne rozwiązania i scenariusze z uwzględnieniem elementów losowych.

Leadership prowadzi więc drogą wiedzy, doświadczenia, ciągłego rozwoju, wytrwałości w doskonaleniu siebie i rozwijania innych na ścieżce od Sukcesu do Mistrzostwa. Nasze pogramy rozwojowe czerpią ze światowych badań w tym zakresie oraz z praktyki biznesowej 4VALUE Business Consulting. 

Akademia Leadershipu
czyli rozwój przywództwa od wizji do mistrzostwa

ETAP I – LIDER MENEDŻEREM – czyli skuteczne narzędzia i techniki zarządzania dla osiągania wyznaczonych celów
ETAP II – ŚWIADOMY LIDER DISC D3 –
rozwój zaczyna się od siebie. DISC D3 jest najbardziej czułym narzędziem diagnostycznym do badania osobowości: łączy w sobie 4 analizy: DISC, TEAMS, VALUES, BAI.
ETAP III – LIDER COACHEM I MENTOREM – czyli jak podnosić skuteczność i efektywność zespołu poprzez indywidualne działania rozwojowe.
ETAP IV – LIDER PRZYWÓDCĄ –
czyli leadership dla osiągania właściwych rezultatów
ETAP V – LIDER I FINANSE –
 czyli jak wykorzystać analizy i wskaźniki dla zbudowania wartości firmy
ETAP VI – LIDER EFEKTYWNEGO ZESPOŁU –
 czyli jak sprawić aby praca zespołowa była wartością dodaną, wynoszącą wyniki na wyższy poziom
ETAP VII – LIDER INKLUZYWNY – czyli włączająca rola Lidera w organizacji.
ETAP VIII – MÓJ LEADERSHIP – czyli moja droga do doskonałości.
ETAP IX – INSPIRACJE
spotkanie z inspirującym mówcą nt. Przywództwa

Etapy uzupełniające – zakres tematów do wyboru, które uzupełniają akademię:

 • Praca nad rozwojem świadomości – czyli jak poskromić własne EGO
 • Rozmowy Ewaluacyjne z pracownikiem – czyli jak skutecznie oceniać, motywować, wspierać i kontrolować – podstawy Development Center.
 • Storytelling – jako element budowania zaufania, wzbudzania zaangażowania i emocji w biznesie i wystąpieniach
 • Komunikacja i zarządzanie X,Y,Z – czyli jak różnice pokoleniowe wpływają na zachowania i postawy pracowników w organizacji.
 • Time Management – zarządzanie koszykiem zadań, czyli skuteczna organizacja czasu swojego i pracowników
 • Wystąpienia publiczne – czyli jak atrakcyjnie i przekonywująco przemawiać w firmie i publicznie.
 • Skuteczne oswajanie stresu – czyli jak przeciągnąć stres na swoją stronę

Standardowy program składa się z sześciu lub siedmiu modułów dwudniowych, które odbywają się w pewnych odstępach w czasie. Menedżer, który chce zdobywać nowe umiejętności i rozwijać kompetencje liderskie pracuje w niewielkiej grupie oraz pod okiem mentora. Współpraca z innymi menedżerami na podobnym poziomie zaawansowania oraz facylitacja i mentoring ze strony doświadczonego konsultanta i trenera 4VALUE gwarantuje efektywność procesu stawania się skutecznym liderem. W ramach programu pokazujemy dobre praktyki oraz pracujemy na case studies. Oferujemy także programy rozwoju kompetencji liderskich dopasowane do indywidualnych potrzeb osób i organizacji – pod względem zawartości merytorycznej, intensywności oraz czasu trwania programu

ZOBACZ PROGRAM:

Etap I – LIDER MENEDŻEREM – czyli skuteczne narzędzia i techniki zarządzania dla osiągania wyznaczonych celów

 • Horyzont Lidera, a horyzont menedżera – ramy działania oraz wyznaczanie i przekazywanie celów
 • Planowanie, organizowanie, dobór personelu, informacja zwrotna, delegowanie, nadzorowanie, monitoring i raportowanie.
 • Model RAZ w zarządzaniu oraz zarządzanie sytuacyjne
 • Efektywna komunikacja, Autorytet Naturalny i Poczucie Własnej Wartości w procesie zarządzania – leadership menedżera
 • Najskuteczniejsze style zarządzania w czasie rozwoju i obliczu zmian
 • Istota przywództwa menedżera
 • Autodiagnoza umiejętności menedżerskich
 • Podstawowe modele motywacyjne – skuteczne motywowanie pracowników
 • Trudne sytuacje w zarządzaniu
 • Co to jest komunikacja i na czym polega
 • Time Management – zarządzanie koszykiem działań
 • Skrzynka szefa z narzędziami Zapisz się TERAZ!
 • Zarządzanie zmianą

ETAP II – ŚWIADOMY LIDER DISC D3 – rozwój zaczyna się od siebie. DISC D3 jest najbardziej czułym narzędziem diagnostycznym do badania osobowości: łączy w sobie 4 analizy: DISC, TEAMS, VALUES, BAI.

 • Etap pierwszy to wypełnienie testu głównego
 • Etap drugi – to warsztat z certyfikowanym trenerem D3+BAI
 • Badania te:
 • Podnosi predyspozycje oraz efektywność w procesach komunikacji i zarządzania
 • Podpowiada kim jestem, co stanowi moje mocne strony!
 • Pokazuje co nas motywuje, i jakimi wartościami się kierujemy przy podejmowaniu decyzji
 • Pozwala identyfikować pracowników i współpracowników w kierunku właściwego dostosowania komunikacji i wzajemnego zrozumienia postaw i zachowań.
 • Sprawia, że jest mniej konfliktów w grupie, ponieważ wszyscy lepiej rozumieją różnice we własnej komunikacji.
 • Szybciej i sprawniej zapadają decyzje co do działań

Etap III – LIDER COACHEM I MENTOREM – czyli jak podnosić skuteczność i efektywność zespołu poprzez indywidualne działania rozwojowe.

 • Czym jest coaching i mentoring w biznesie i zarządzaniu?
 • Etapy coachingu. Kluczowe umiejętności Coacha
 • Style zarządzania wg. Herseya i Blancharda w coachingu
 • Zasady wspólnej pracy i rola lidera jako coacha
 • Budowanie własnego autorytetu
 • Model GROW i REGROW
 • Koło wartości i modele zasobów
 • Mapa rozwoju pracowników
 • Mentoring i counselling– od doradztwa do samorealizacji
 • Poziomy Diltsa
 • Trening umiejętności coaching’owychshutterstock_193134770

Etap IV – LIDER PRZYWÓDCĄ – czyli leadership dla osiągania właściwych rezultatów

 • Horyzont przywódcy – czyli wizja, strategia, cele i wartości
 • Cechy najskuteczniejszych przywódców, czyli co tworzy lidera?
 • Liderzy zmian– rola, zadania i zasady funkcjonowania
 • Lider transformacyjny, a lider transakcyjny
 • Inteligencja emocjonalna, a przywództwo
 • Wizerunek lidera i personal branding
 • Przywództwo na poziomie 5
 • Praca z własnym EGO
 • To co wewnątrz to i na zewnątrz
 • Kultura organizacyjna firmy (normy, wartości i sposób działania jako odzwierciedlenie działań lidera).
 • Kluczowi ludzie są ważni – najpierw kto potem co.
 • Proces świadomego podejmowania decyzji i stawianie tez problemowych
 • Ocena rezultatów w krótkim i długim okresie – analiza, weryfikacja, zmiana perspektywy i rozwiązania alternatywne
 • Przewodzenie samemu sobie

Etap V – LIDER I FINANSE czyli jak wykorzystać analizy i wskaźniki dla zbudowania wartości firmy

 • Rozumienie i interpretacja zagadnienień finansowych w kierunku budowy leadershipu,
 • Bilans, rachunek wyników, analiza danych finansowych,
 • Budowa KPI w kierunku wzrostu ludzi i organizacji,
 • Podstawy analizy wskaźnikowej, cash flow, zarządzanie  working capital,
 • Budowania wartości firmy
 • Praca na konkretnych case study i dokumentach firmowych itd

Etap VI – LIDER EFEKTYWNEGO ZESPOŁU czyli jak sprawić aby praca zespołowa była wartością dodaną, wynoszącą wyniki na wyższy poziom

 • Proces grupowy
 • Role grupowe według Belbina/DISC
 • Efektywna Komunikacja w pracy grupowej – co nam najczęściej przeszkadza
 • Co buduje „substancję zespołu” aby praca przebiegała sprawnie i w dobrej atmosferze.
 • Przełączniki między zarządzaniem, a prowadzeniem w leadeship’ie!
 • „Przepis na klej” – czyli jak dobrze współpracować między działami
 • Modele rozwojowe oraz rozwiązywania problemów
 • Cykl Deminga
 • Diagram Ishikawy
 • 5*Dlaczego
 • Pytania Kartezjańskie, inne.
 • Wnioski z pracy coachingowe
 • Trudne sytuacje z pracy zespołowej

ETAP VII –Lider Inkluzywny – czyli “włączająca” rola Lidera w organizacji

 • Włączająca funkcja Lidera
 • Wzbudzanie zaangażowania
 • Wspieranie różnorodności
 • Zachęcanie do odwagi i podważania status quo
 • Wysłuchanie pracownika
 • Motywowanie pracowników do wszelkich aktywności w firmie
 • Docenianie indywidualności
 • Równość szans w działaniu
 • Postawa zrozumienia i ukierunkowania
 • Innowacyjność i uczenie się w organizacji inkluzywnej

Etap VIII – MÓJ LEADERSHIP – czyli moja droga do doskonałości.

 • „JA LIDER” czyli kto?
 • Samoświadomość jako podstawa budowy leadershipu
 • Moje wyzwania lidera
 • Leadership kobiet, leadership mężczyzn, czy istnieją różnice?
 • Proces podejmowania decyzji w krótkim i długim horyzoncie
 • Personal Branding
 • Mój proces rozwoju leadershipu
 • Wystąpienia publiczne jako element budowania wizerunku
 • Storytelling jak element budowania autorytetu
 • Stres w życiu lidera Zapisz się TERAZ!

 – uczestnicy Akademii mogą także w trakcie Akademii lub po jej zakończeniu skorzystać z indywidualnych sesji coachingowych lub mentoringowych.

Programy 4VALUE rozwijające kompetencje liderskie zainspirowane są m.in. odkryciami Rama Charana (artykuł), autora wielu książek i artykułów, konsultanta największych międzynarodowych korporacji. Z jego wieloletnich badań wynika, że najskuteczniejsi liderzy:

 • mają jasną wizję celów, które chcą osiągnąć; są jednoznaczni, zdeterminowani i konsekwentni
 • potrafią myśleć „outside the box”, czyli nieschematycznie a jednocześnie stąpają mocno po ziemi
 • poszukują różnych inspiracji, aby patrzeć na sprawy z różnych punktów widzenia
 • regularnie przekraczają swoją strefę komfortu, ponieważ mają świadomość, że tam właśnie jest rozwój i wzrost.
 • dbają o rozwój ludzi i organizacji

Oferta 4VALUE oparta jest o najnowsze światowe badania w tym zakresie, autorski program oraz szerokie doświadczenie w pracy z liderami naszych konsultantów.

ZOBACZ ARTYKUŁ: Co czyni lidera skutecznym?

Zobacz także: Wirtualny Członek Zarządu®; Certyfikat jakości dla 4V

ZAPRASZAM SERDECZNIE: Zapisz się TERAZ!