shutterstock_193134770

Lidera można poznać po śladzie, jaki zostawia na swojej drodze. Jego sukces jest konsekwencją skutecznych decyzji, które przekładają się na stabilny wzrost firmy.

Dla menedżerów, którzy chcą być takimi właśnie liderami, stworzyliśmy autorski program Rozwojowy. Program powstał z myślą o tych, którzy chcą skuteczniej zarządzać i rozwijać swoje umiejętności przywódcze. Pracujemy indywidualnie i z grupami. Uczestnicy, przy wsparciu mentorów i konsultantów, analizują własne decyzje, ich efekty rozłożone w czasie, rozważają inne rozwiązania i scenariusze z uwzględnieniem elementów losowych. Oferta 4VALUE oparta jest o szerokie doświadczenie biznesowe naszych specjalistów.

Standardowy program składa się z pięciu modułów jedno- lub dwudniowych, które odbywają się w pewnych odstępach w czasie. Menedżer, który chce zdobywać nowe umiejętności i rozwijać kompetencje liderskie pracuje w niewielkiej grupie oraz pod okiem mentora. Współpraca z innymi menedżerami na podobnym poziomie zaawansowania oraz facylitacja i mentoring ze strony doświadczonego konsultanta i trenera 4VALUE gwarantuje efektywność procesu stawania się skutecznym liderem. W ramach programu pokazujemy dobre praktyki oraz pracujemy na case studies. Oferujemy także programy rozwoju kompetencji liderskich dopasowane do indywidualnych potrzeb osób i organizacji – pod względem zawartości merytorycznej, intensywności oraz czasu trwania programu.Zapisz się TERAZ!

Programy 4Value rozwijające kompetencje liderskie zainspirowane są m.in. odkryciami Rama Charana (artykuł), autora wielu książek i artykułów, konsultanta największych międzynarodowych korporacji. Z jego wieloletnich badań wynika, że najskuteczniejsi liderzy:

 • mają jasną wizję celów, które chcą osiągnąć; są jednoznaczni, zdeterminowani i konsekwentni
 • potrafią myśleć „outside the box”, czyli nieschematycznie a jednocześnie stąpają mocno po ziemi
 • poszukują różnych inspiracji, aby patrzeć na sprawy z różnych punktów widzenia
 • regularnie przekraczają swoją strefę komfortu, ponieważ mają świadomość, że tam właśnie jest rozwój i wzrost.

Nasze pogramy rozwojowe czerpią również z praktyki biznesowej specjalistów 4Value oraz z doświadczeń ich pracy z menedżerami. 

Akademia Leadershipu
czyli rozwój przywództwa od wizji do mistrzostwa

Etap I – Menedżer Liderem – czyli skuteczne narzędzia i techniki zarządzania dla osiągania wyznaczonych celów

 • Horyzont menedżera – ramy działania oraz wyznaczanie i przekazywanie celów
 • Planowanie, organizowanie, dobór personelu, informacja zwrotna, delegowanie, nadzorowanie, monitoring i raportowanie.
 • Model RAZ w zarządzaniu
 • Efektywna komunikacja, Autorytet Naturalny i Poczucie Własnej Wartości w procesie zarządzania – leadership menedżera
 • Najskuteczniejsze style zarządzania w czasie rozwoju i obliczu zmian
 • Istota przywództwa menedżera
 • Autodiagnoza umiejętności menedżerskich
 • Podstawowe modele motywacyjne – skuteczne motywowanie pracowników
 • Trudne sytuacje w zarządzaniu
 • Co to jest komunikacja i na czym polega
 • Time Management – zarządzanie koszykiem działań
 • Skrzynka szefa z narzędziami
 • Zarządzanie zmianą

D3+BAI  –  jest najbardziej czułym narzędziem diagnostycznym do badania osobowości: łączy w sobie 4 analizy: DISC, TEAMS, VALUES, BAI.

 • Etap pierwszy to wypełnienie testu głównego
 • Etap drugi – to warsztat z certyfikowanym trenerem D3+BAI
 • Badania te:
 • Podnosi predyspozycje oraz efektywność w procesach komunikacji i zarządzania
 • Pozwala identyfikować pracowników i współpracowników w kierunku właściwego dostosowania komunikacji i wzajemnego zrozumienia postaw i zachowań.
 • Sprawia, że jest mniej konfliktów w grupie, ponieważ wszyscy lepiej rozumieją różnice we własnej komunikacji.
 • Szybciej i sprawniej zapadają decyzje co do działań
 • Pokazuje co nas motywuje, i jakimi wartościami się kierujemy przy podejmowaniu decyzji

Etap II – Lider Coachem i Mentorem – czyli jak podnosić skuteczność i efektywność zespołu poprzez indywidualne działania rozwojowe.

 • Czym jest coaching i mentoring w biznesie i zarządzaniu?
 • Etapy coachingu. Kluczowe umiejętności Coacha
 • Style zarządzania wg. Herseya i Blancharda w coachingu
 • Zasady wspólnej pracy i rola lidera jako coacha
 • Budowanie własnego autorytetu
 • Model GROW i REGROW
 • Koło wartości i modele zasobów
 • Mapa rozwoju pracowników
 • Mentoring i counselling– od doradztwa do samorealizacji
 • Poziomy Diltsa
 • Trening umiejętności coaching’owych

Etap III – Lider Przywódcą – czyli leadership dla osiągania właściwych rezultatów

 • Horyzont przywódcy – czyli wizja, strategia, cele i wartości
 • Cechy najskuteczniejszych przywódców, czyli co tworzy lidera?
 • Liderzy zmian– rola, zadania i zasady funkcjonowania
 • Inteligencja emocjonalna, a przywództwo
 • Wizerunek lidera i personal branding
 • Przywództwo na poziomie 5
 • Kultura organizacyjna firmy (normy, wartości i sposób działania jako odzwierciedlenie działań lidera).
 • Kluczowi ludzie są ważni – najpierw kto potem co.
 • Proces świadomego podejmowania decyzji i stawianie tez problemowych
 • Ocena rezultatów w krótkim i długim okresie – analiza, weryfikacja, zmiana perspektywy i rozwiązania alternatywne
 • Przewodzenie samemu sobie

Etap IV – Budowanie Efektywnego Zespołu czyli jak sprawić aby praca zespołowa była wartością dodaną, wynoszącą wyniki na wyższy poziom

 • Proces grupowy FRIS
 • Role grupowe według Belbina
 • Efektywna Komunikacja w pracy grupowej – co nam najczęściej przeszkadza
 • Co buduje „substancję zespołu” aby praca przebiegała sprawnie i w dobrej atmosferze.
 • „Przepis na klej” – czyli jak dobrze współpracować między działami
 • Modele rozwojowe oraz rozwiązywania problemów
 • Cykl Deminga
 • Diagram Ishikawy
 • 5*Dlaczego
 • Pytania Kartezjańskie, inne.
 • Wnioski z pracy coachingowe
 • Trudne sytuacje z pracy zespołowej

Etap V – Leadership – czyli moja droga do doskonałości.

 • „JA” lider czyli kto?
 • Samoświadomość jako podstawa budowy leadershipu
 • Moje wyzwania lidera
 • Proces podejmowania decyzji w krótkim i długim horyzoncie
 • Mój proces rozwoju leadershipu
 • Personal Branding
 • Wystąpienia publiczne jako element budowania wizerunku
 • Storytelling jak element budowania autorytetu
 • Stres w życiu lidera

 – uczestnicy Akademii mogą także w trakcie Akademii lub po jej zakończeniu skorzystać z indywidualnych sesji coachingowych lub mentoringowych.

Etap uzupełniający – zakres tematów do wyboru, które uzupełniają akademię:

 • Rozmowy Ewaluacyjne z pracownikiem – czyli jak skutecznie oceniać, motywować, wspierać i kontrolować – podstawy Development Center.
 • Storytelling – jako element budowania zaufania, wzbudzania zaangażowania i emocji w biznesie i wystąpieniach
 • Komunikacja i zarządzanie X,Y,Z – czyli jak różnice pokoleniowe wpływają na zachowania i postawy pracowników w organizacji.
 • Time Management – zarządzanie koszykiem zadań, czyli skuteczna organizacja czasu swojego i pracowników
 • Wystąpienia publiczne – czyli jak atrakcyjnie i przekonywująco przemawiać w firmie i publicznie.
 • Skuteczne oswajanie stresu – czyli jak przeciągnąć stres na swoją stronę

„Charakter Lidera można pokazać w chwilach wielkich, ale wyrabia się go w chwilach zwykłych” (Winston Churchill)

Zobacz także artykuł: Co czyni lidera skutecznym?

Zobacz także: Wirtualny Członek Zarządu®; Certyfikat jakości dla 4V

Zapraszam serdecznie:

Zapisz się TERAZ!