4 ROLE MENEDŻERA, 10 MODUŁÓW, 1 CEL

“Zanim zostaniesz LIDEREM sukces to rozwijanie samego siebie, jak już jesteś LIDEREM sukces to rozwijanie innych” Jack Welch.

AKADEMIA MENEDŻERA to program kompleksowego rozwoju wiedzy i umiejętności Menedżera oparty o skuteczne narzędzia i techniki zarządzania prowadzące do osiągnięcia wyznaczonych celów. Zawiera także wprowadzenie do Leadershipu, który wiedzie drogą ciągłego rozwoju, wytrwałości w doskonaleniu siebie i rozwijaniu innych. Daje podstawy rozumieniu empatii w zarządzaniu i rozwijania swojej inteligencji emocjonalnej na ścieżce  od SUKCESU do MISTRZOSTWA.

 • Członkowie Zarządów, CEO
 • Właściciele Firm
 • Menedżerowie Sprzedaży i Marketingu
 • Dyrektorzy HR i  Finansów
 • Menedżerowie Produkcji
 • Menedżerowie liniowi

AKADEMIA MENEDŻERA

 • SKUTECZNY MENEDŻER – czyli skuteczne narzędzia i techniki zarządzania dla osiągania wyznaczonych celów – 2 dni
 • ŚWIADOMY MENEDŻER –  DISC D3 jest najbardziej czułym narzędziem diagnostycznym do badania osobowości, łączy w sobie 5 analiz.
 • MENEDŻER COACHEM I MENTOREM – czyli jak podnosić skuteczność i efektywność zespołu poprzez motywowanie oraz indywidualne działania rozwojowe
 • BUDOWANIE EFEKTYWNEGO ZESPOŁU czyli jak sprawić aby praca zespołowa była wartością dodaną, wynoszącą wyniki na wyższy poziom – 2 dni
 • FINANSE DLA MENEDŻERA – czyli co każdy menedżer powinien wiedzieć o finansach – 2 dni
 • ROZMOWY EWALUACYJNE Z PRACOWNIKAMI – czyli jak skutecznie diagnozować, rozmawiać, motywować, wspierać i angażować pracowników – 2 dni
 • INKLUZYWNY MENEDŻER czyli “włączająca” rola menedżera w organizacji – 2 dni
 • LEADERSHIP MENEDŻERA – czyli rozwój od sukcesu do mistrzostwa – 2 dni.
 • MÓJ LEADERSHIP – czyli moje droga do doskonałości – opcjonalnie – 1 dzień
 • SKUTECZNE ZARZĄDZANIE  – follow up – czyli co udało nam się dotychczas skutecznie wdrożyć do swojego zarządzania? – 1 dzień
 • Można wziąć udział także w jednym module lub kilku wybranych etapach – uczestnicy Akademii mogą także w trakcie Akademii lub po jej zakończeniu skorzystać z indywidualnych sesji coachingowych lub mentoringowych.

Moduły uzupełniające – zakres tematów do wyboru, które uzupełniają AKADEMIĘ:

 • Storytelling – jako element budowania zaufania, wzbudzania zaangażowania i emocji w biznesie i wystąpieniach
 • Komunikacja i zarządzanie X,Y,Z – czyli jak różnice pokoleniowe wpływają na zachowania i postawy pracowników w organizacji.
 • Time Management – zarządzanie koszykiem zadań, czyli skuteczna organizacja czasu swojego i pracowników
 • Wystąpienia publiczne – czyli jak atrakcyjnie i przekonywująco przemawiać w firmie i publicznie.
 • Skuteczne oswajanie stresu – czyli jak przeciągnąć stres na swoją stronę.

Standardowy program składa się z sześciu lub siedmiu modułów dwudniowych, które odbywają się w pewnych odstępach w czasie. Menedżer, który chce zdobywać nowe umiejętności i rozwijać kompetencje liderskie pracuje w niewielkiej grupie oraz pod okiem doświadczonego mentora. Współpraca z innymi menedżerami na podobnym poziomie zaawansowania oraz wsparcie i mentoring ze strony doświadczonego trenera 4VALUE gwarantuje efektywność procesu. W ramach programu pokazujemy dobre praktyki, trudne przypadki i ich możliwe rozwiązania oraz pracujemy z wykorzystaniem prawdziwych case studies. Oferujemy także programy rozwoju kompetencji liderskich dopasowane do indywidualnych potrzeb osób i organizacji – pod względem zawartości merytorycznej, intensywności oraz czasu trwania programu.

PROGRAMY MODUŁÓW

Etap I – Skuteczny Menedżer – czyli skuteczne narzędzia i techniki zarządzania dla osiągania wyznaczonych celów.
 • Horyzont menedżera, horyzont Lidera – ramy działania oraz wyznaczanie i przekazywanie celów
 • Planowanie, organizowanie, dobór personelu, informacja zwrotna, delegowanie, nadzorowanie, monitoring i raportowanie.
 • Model RAZ w zarządzaniu
 • Efektywna komunikacja i Poczucie Własnej Wartości w procesie zarządzania
 • Autorytet Naturalny – budowa i wzrost
 • Poczucie Własnej Wartości – jak motywować uczestników procesu
 • Najskuteczniejsze style zarządzania w czasie rozwoju i obliczu zmian
 • Model Herseya – Blancharda
 • Istota przywództwa menedżera
 • Autodiagnoza umiejętności menedżerskich – badanie/test
 • Podstawowe modele motywacyjne – skuteczne motywowanie pracowników
 • Rekrutacja na obecnym rynku
 • Trudne sytuacje w zarządzaniu
 • Co to jest komunikacja i na czym polega
 • Time Management – ABC zarządzania koszykiem działań
 • Zarządzanie zmianą
 • Skrzynka szefa z narzędziami – zestaw najważniejszych narzędzi które każdy menedżer powinien zawsze nosić przy sobie aby skutecznie zarządzać zespołem.

Etap II  – ŚWIADOMY MENEDŻER DISC D3 (lub FRIS) – badanie osobowości definiujące style komunikacji, działania, wartości, motywacje i proces grupowy
 • Etap pierwszy to wypełnienie testu głównego
 • Etap II – to warsztat z certyfikowanym trenerem
 • Badania te:
 • Podnosi predyspozycje oraz efektywność w procesach komunikacji i zarządzania
 • Pozwala identyfikować pracowników i współpracowników w kierunku właściwego dostosowania komunikacji i wzajemnego zrozumienia postaw i zachowań.
 • Sprawia, że jest mniej konfliktów w grupie, ponieważ wszyscy lepiej rozumieją różnice we własnej komunikacji oraz czego w komunikacji potrzebuje mój pracownik lub mój szef.
 • Szybciej i sprawniej zapadają decyzje co do działań
 • Pokazuje co nas motywuje, i jakimi wartościami się kierujemy przy podejmowaniu decyzji
Etap III – Menedżer Coachem i Mentorem – czyli jak podnosić skuteczność i efektywność zespołu poprzez indywidualne działania rozwojowe.
 • Czym jest coaching w biznesie i zarządzaniu?
 • Etapy coachingu. Kluczowe umiejętności Coacha
 • Style zarządzania wg. Herseya i Blancharda w coachingu
 • Zasady wspólnej pracy i rola coacha
 • Budowanie własnego autorytetu
 • Model GROW i REGROW w biznesie
 • Koło wartości i modele zasobów
 • Mapa rozwoju pracowników
 • Poziomy Diltsa – czyli co to właściwie znaczy dokonać zmiany?
 • Mentoring – od doradztwa do samorealizacji
 • Model – MBM – Metoda Błyskawicznej Motywacji
 • Trening umiejętności coaching’owych
 Etap IV – Budowanie Efektywnego Zespołu czyli jak sprawić aby praca zespołowa była wartością dodaną, wynoszącą wyniki na wyższy poziom
 • Proces grupowy
 • Role grupowe według Belbina (lub DISC)
 • Efektywna Komunikacja w pracy grupowej – co nam najczęściej przeszkadza
 • Co buduje „substancję zespołu” aby praca przebiegała sprawnie i w dobrej atmosferze.
 • Mnożnik siły menedżera – jak go uzyskać?
 • Wspólne wyzwanie – w podziale na grupy – ćwiczenie w budowaniu konstrukcji według instrukcji – plus obserwacja naturalnych ról w zespole.
 • „Przepis na klej” – czyli jak dobrze współpracować wewnątrz i między działami
 • Modele rozwojowe oraz rozwiązywania problemów
 • Cykl Deminga
 • Diagram Ishikawy
 • 5*Dlaczego
 • Pytania Kartezjańskie, inne.
 • Wnioski z pracy coachingowej
 • Trudne sytuacje z pracy zespołowej
 • Zarządzanie konfliktem w zespole.
ETAP V – Finanse dla Menedżera – czyli co każdy menedżer powinien wiedzieć o finansach
 • WERSJA I – dla wszystkich MENEDŻERÓW
 • Zagadnienia podstawowe, bilans, rachunek wyników, analiza danych finansowych, podstawy analizy wskaźnikowej, cash flow, zarządzanie  working capital, podstawy budowania wartości firmy. Praca na konkretnych case study i dokumentach firmowych itd.
 • WERSJA II – dla MENEDŻERÓW SPRZEDAŻY
 • Matematyka handlowa: marża na produkcie, kliencie, koszty promocji. Bonusy, rabaty, upusty, model ceny 4N.  Co to znaczy „wartość ceny” i jak się ją buduje?, RO(M)I, handlowe KPI. Skutki rozszerzenia oferty, argumenty finansowe w rozmowie handlowej Itd.
 ETAP VI – Rozmowy Ewaluacyjne z pracownikiem – czyli jak skutecznie podsumowywać, oceniać, motywować, wspierać i angażować. 
 • Cele oceny/diagnozy pracowniczej
 • Ocena/Diagnoza pracowników – obowiązek czy narzędzie motywacyjne?
 • Zadania i relacje, czyli cele ewaluacji pracowników
 • Efektywna komunikacja w procesie rozmów oceniających
 • Narzędzia motywacyjne diagnozy i rozmowy oceniającej
 • Podstawy rozmowy 180, a 360 stopni
 • Ślepe uliczki oceny
 • Diagnoza czy ocena – co jest dla nas ważne
 • Zasady przekazywania korygujących informacji zwrotnych
 • Najważniejsze pytanie rozmowy ewaluacyjnej
 • Asertywność osoby biorącej udział w procesie
 • Uwarunkowania psychologiczne ocen pracowników
 • Poczucie Własnej Wartości obydwóch stron biorących udział w procesie
 • Błędy poznawcze i ich wpływ na przebieg oceny
 • Stres oceny i sposoby jego minimalizowania
 • Jak rozumieć kryteria oceny i poziomy spełniania kryteriów oceny?
 • Prowadzenie rozmów ewaluacyjnych
 • Planowanie rozmowy diagnozujące/ oceniającej
 • Podsumowanie określonego okresu
 • Struktura rozmowy i kontrola jej przebiegu
 • Planowanie ścieżek rozwoju zawodowego pracowników
 • Radzenie sobie w sytuacjach trudnych
 • Trening prowadzenia rozmów ewaluacyjnych
 • Symulacje rozmów z wykorzystaniem rzeczywistych arkuszy diagnozy/oceny okresowej
ETAP VII – Inkluzywny Menedżer – czyli włączająca rola Menedżera w organizacji
 • Włączająca funkcja Menedżera
 • Wzbudzanie zaangażowania
 • Wspieranie różnorodności
 • Zachęcanie do odwagi i podważania status quo
 • Wysłuchanie pracownika
 • Motywowanie pracowników do wszelkich aktywności w firmie
 • Docenianie indywidualności
 • Job Crafting, czym jest i jak go inicjować?
 • Równość szans w działaniu
 • Postawa zrozumienia i ukierunkowania
 • Innowacyjność i uczenie się w organizacji inkluzywnej
 Etap VIII – Leadership Menedżera – czyli rozwój od sukcesu do mistrzostwa.
 • Horyzont przywódcy, a horyzont Menedżera- czyli wizja, strategia, cele i wartości – dla firmy, dla działu
 • Cechy najlepszych liderów, czyli co tworzy menedżera skutecznym?
 • Menedżer zmian– rola, zadania i zasady funkcjonowania
 • Autorytet, Wizerunek i Personal Branding
 • Sztuka budowania charyzmy
 • Sztuka pewności siebie
 • Gdy energia zamienia się w rezultaty
 • Przywództwo na poziomie 5
 • Kultura organizacyjna firmy (normy, wartości i sposób działania jako odzwierciedlenie działań menedżera).
 • Kluczowi ludzie są ważni – najpierw kto potem co
 • Proces świadomego podejmowania decyzji i stawianie tez problemowych
 • Ocena rezultatów w krótkim i długim okresie – analiza, weryfikacja, zmiana perspektywy i rozwiązania alternatywne
 • Przewodzenie samemu sobie
Etap IX – Mój Leadership – czyli moje droga do doskonałości – opcjonalnie
 • Mój ideał Lidera
 • „JA” lider czyli kto?
 • IQ oraz EI – jakie znaczenie ma inteligencja emocjonalna Lidera
 • Samoświadomość jako podstawa budowy leadershipu
 • Proces podejmowania decyzji w krótkim i długim horyzoncie
 • Wystąpienia publiczne jako element budowania wizerunku
 • Storytelling jak element budowania autorytetu
 • Personal Branding – co to dla mnie oznacza?
 • Networking jako element budowania leadershipu
 • Na czym opieram swoją charyzmę?
 • Case Study i gry symulacyjne złożonych sytuacji
 • Stres w życiu lidera
 • Co mówią najnowsze badanie?
 • To co wewnątrz to i na zewnątrz
 • Siłownia umysłowa
 • Strefa komfortu
ETAP X – SKUTECZNE ZARZĄDZANIE  – follow up – czyli co udało nam się dotychczas skutecznie wdrożyć do swojego zarządzania?

Etap uzupełniający – uczestnicy Akademii mogą także w trakcie Akademii lub po jej zakończeniu skorzystać z indywidualnych sesji coachingowych lub mentoringowych.

ZAPRASZAMY:Zapisz się TERAZ!