Metodologia działań – etap I

Każdy projekt opiera się o głęboką analizę działań i procesów w spółce w porównaniu z działaniami na rynku i propozycją działań rozwojowych w danym obszarze.

1. Analiza rozpoczyna się od wywiadów z kluczowymi osobami w firmie mającymi wpływ na podejmowanie decyzji strategicznych.

2. Wywiady z osobami odpowiedzialnymi za realizację kluczowych odcinków: sprzedaż, marketing, efektywność biznesu, dystrybucja, trade, system wynagradzania itp.

3. Analiza procesów w firmie i sposobu podejmowania decyzji

4. Ustalenie kluczowych wartości i podstawowych zasady działania

1. Analiza danych takich jak:

  • budżety
  • karta wyników – monitoring działań
  • zarządzanie przez cele i standardy efektywności – najważniejsze KPI

2. Analiza zasad dokonanej segmentacji i targetingu i procesu weryfikacji

3. Praca z danymi – i sposób ich wykorzystania

4. Analiza konkurencji.

5. Wnioski dla najważniejszych obszarów w firmie

 

METODOLOGIA DZIAŁAŃ – ETAP II

Wyznaczenie przewag i obszarów do zamian

METODOLOGIA DZIAŁAŃ – ETAP III

Wdrożenia i follow up

1. Uzgodnienie obszarów do rozwoju lub zamian

2. Zainicjowanie projektów

3. Follow up postępów prac w porozumieniu z Zarządem firmy

4. Zarządzanie zmianą w trakcie wprowadzenia działań

5. Sprzężenia zwrotne – „zbytni pośpiech”, „zbyt wolne podejmowanie działań i decyzji” zagrożeniem dla biznesu

1. Monitorowanie i ukierunkowywanie przyjętych działań do wdrożenia

2. Ocena efektów i ich zgodność z założeniamiZapytaj o Projekt!

3. Wpływ wdrożonych procesów, projektów, zmian, modyfikacji, wzrostów i oszczędności na bieżący biznes

4. Podsumowanie pozycji firmy