Wdrożenie  systemu IT w firmie to zawsze duże wyzwanie dla organizacji.

Najczęściej spotykamy się z następującymi problemami:

  • Pierwszy problem to odmienny sposób rozumienia zagadnień i inny język używany przez różne działy, do mówienia o tych samych lub podobnych problemach i sposobie ich rozwiązania. Inaczej rzecz komunikuje sprzedaż i marketing, inaczej księgowość czy dystrybucja itp., a jeszcze inaczej rozumieją to specjaliści IT, którzy mają przełożyć to na ostateczne interfejsy dla użytkowników. Umiejętność przetłumaczenia potrzeb jednej strony na właściwe założenia do wdrożenia przez drugą stronę to podstawowy element dobrego wdrożenia.branz3
  • Drugim problemem jaki się pojawia to fakt, że wdrożenia nowych systemów często wymuszają zmiany, które dotyczą użytkowników czyli personelu. Zarządzanie zmianą i przygotowanie pracowników jest podstawowym elementem powodzenia takiego wdrożenia.
  • Trzecim elementem, który należy wziąć pod uwagę to dodatkowe obciążenie pracowników wynikające z prowadzonego projektu. Oprócz wykonywania normalnych obowiązków pracują w projekcie tworząc nowe rozwiązania i opracowania.

Rozwiązaniem jest doświadczony doradca, który połączy potrzeby wszystkich stron. W ramach wdrożenia proponujemy:

  • Rozpoznanie potrzeb
  • Propozycję najbardziej efektywnego rozwiązania do wdrożenia
  • Mapowanie i modelowanie procesów
  • Doradztwo we wdrożeniach systemów: sprzedaży, CRM, BI, ERP, zarządzania jakością i informacją, systemy procurement, hurtownie danych oraz systemy wspomagające inne procesy biznesowe.
  • Wdrożenie własnych systemów i  rozwiązań np. 4SalesCRM oraz Business Intelligence  – Data Integrator, oprogramowanie dla serwisów D3, czy kontroli budżetu BSK.
  • Doradztwo w zakresie zarządzania łańcuchem dostaw: JIT, VMI, CMI oraz integracją logistyczną QR, ECR.
  • Wsparcie w procesie przepływu informacji i zrozumienia wzajemnych oczekiwań między biznesem i zespołem wdrożeniowym.

ZOBACZ TEŻ NASZE PRODUKTY NA – BRANŻOWE IT
Zapytaj o Projekt!