„Innovation Circle” – wymaga trzech etapów do zbudowania koła zamachowego innowacji.

“Polskie firmy są wciąż mało nowatorskie. Dotyczy to zarówno firm przemysłowych jak i usługowych. Jak wynika z danych Eurostatu, tylko 28 procent naszych spółek zakwalifikowało się do grona innowacyjnych. To daje nam przedostatnie miejsce w całej Unii Europejskiej. Gorszy wynik osiągnęła tylko Bułgaria. Średni wynik dla całej Unii wyniósł 52 procent”

Jakie mogą być przyczyny takiego stanu rzeczy?
Zdaniem ekspertów przyczyną niskiej innowacyjności naszych firm jest przede wszystkim nastawienie na rozwijanie tego co już znamy, co daje możliwości rozwoju tylko do pewnego momentu.

Dobra wiadomość jest taka, że kreatywnego myślenia i innowacji można się w organizacji nauczyć. Co zatem rozumiemy przez rozwój czy innowację jako konkretne działania podejmowane przez firmy? Sięgając do definicji innowacji znajdziemy na liście takie określenia jak  nowość, zmiana, modyfikacja, usprawnienie, zarówno  jako proces zmian czy pojedyncze działanie, z podziałem na obszary produktowe, usługowe, procesowe, organizacyjne, ekonomiczne itp.

Proces „Innovation Circle” składa się z trzech etapów”

Pierwszym etapem niezbędnym aby w ogóle mówić o innowacjach i zmianach rozwojowych jest określona świadomość w organizacji, gdyż aby w ogóle zacząć proces trzeba na tym skoncentrować swoją uwagę. Chodzi o utrzymanie równowagi między działaniem i zwiększaniem potencjału działania. Na tym etapie chodzi o:

 • Uczynienie z innowacji wartości/ zasady firmy.
 • Zaangażowanie liderów firmy w inicjowanie aktywności wśród pracowników.
 • Koncentracja na najważniejszych pomysłach i praca nad ich modyfikacją.
 • Wciągnięcie ludzi w proces satysfakcji lub samorealizacji

Drugim etapem jest analiza wielu obszarów naszego funkcjonowania z których wyłonimy konkretne kierunki działań. Otwarcie na zewnątrz:

 • Obserwacja trendów w branży w kraju i za granicą.
 • Obserwacja trendów w innych branżach bardziej rozwiniętych niż nasza.
 • Analiza obszarów działania konkurencji.
 • Analiza wszystkich obszarów działania firmy.

Trzecim Etapem jest wdrożenie procesu innowacyjnego w firmie, czyli celowego działania którego efektem ma być zmiana organizacji w kierunku wytworzenia swego rodzaju “creative tension” – twórczego napięcia inicjującego i nadającego bieg sprawom z wykorzystaniem metodologii KAIZEN.

 • Inicjowanie i wdrażanie oddolnych pomysłów rozwojowych, zmian, udoskonaleń, usprawnień z wykorzystaniem metodologii kaizen.
 • Rozwój kadry kierowniczej w kierunku wspierania odpowiednich postaw wśród pracowników.
 • Wytrwałe i efektywne wdrażania pomysłów do realizacji.
 • Wspieranie wymiany informacji formalnej i nieformalnej.
 • Wprowadzenie metodologii i sposobu utrzymywanie  procesu w ciągłym działaniu – kaizen.
 • Stałe przeznaczenie część środków na eksperymentowanie i poszukiwanie nowych kierunków działania.
 • Inicjowanie kontaktów z innymi branżami
 • Poszukiwanie możliwości dofinansowania działań, badań itp.

Praktyka pokazuje, że firmy albo już mają naturalny gen innowacyjności albo można go skutecznie implementować przy świadomości i inicjatywie zarządów poprzez odpowiednie wdrożenie procesu i jego utrwalanie.

Z rankingu Forbes wynika, że najwięcej innowacji w firmach Europejskich wprowadzanych jest we Francji i Wielkiej Brytanii.

“Innovation Circle” jest programem autoryzowanym przez 4VALUE Business Consulting

ZAMÓW KONSULTACJĘ STRATEGICZNĄ SWOJEGO BIZNESU:
Zapytaj o Projekt!