sales up

Program Rozwoju Sprzedaży

Podstawowy cel większości organizacji biznesowych pozostaje od początku właściwie niezmienny i jest nim zwiększenie sprzedaży oraz szeroko rozumiana poprawa jej efektywności. Zarządzanie sprzedażą to opracowany zestaw strategii, technik i  narzędzi, które przekładają się wprost na wyniki. Szczególnie ważne teraz w sytuacji kryzysowej, gdy trzeba wdrożyć rozwiązania, które od razu pozwolą nam pójść do przodu.

W podejściu do sprzedaży tak B2C, jak i B2B do tej pory wydarzyło się kilka wielkich przełomów, ostatni odbywa się teraz i dotyczy pracy, sprzedaży i kontaktów z klientem online. Chcesz wiedzieć jakie? Umów się na spotkanie lub rozmowę.

W niepewnych czasach ważne aby nadawać tempo i budować strategię sprzedaży w oparciu o krótko i średniookresowe rezultaty. Nie wyklucza to testowania różnych rozwiązań i kierunków po drodze. Istotne jest abyśmy dobrali do tego odpowiedni zestaw narzędzi i  aktywności, czyli ile działań, jak często powtarzanych, odpowiednio ukierunkowanych oraz co ważne odpowiedniej jakości powinniśmy skierować na rynek i do jakich klientów. Kolejny krok, który jest podstawą analizy to zasoby, czyli właściwi ludzie ich wiedza i umiejętności,  struktura, dalej finanse, trade, marketing, media społecznościowe  itd. Z kolei analiza jak pozyskujemy lub generujemy leady w sprzedaży i układamy “LEJKI SPRZEDAŻY” w firmie daje informację gdzie są nasi obecni i przyszli klienci i jakie formy dotarcia są najbardziej skuteczne.

sztuka rez

Metodologia 4VALUE Business Consulting  korzysta z najnowszych badań w tym zakresie. Opiera się na analizie i diagnozie obecnego systemu sprzedaży, określeniu potrzeb, celów biznesowych, wypracowaniu właściwej strategii, planu działania, a następnie wdrożeniu wraz z monitoring i opcjami modyfikowania. Nawet jeżeli mówimy dziś o restrukturyzacji, to trzeba robić to w sposób POTENCJAŁOWY aby zachować zdolność organizacji do wzrostów i zajmowania nowych obszarów. W obecnej sytuacji ważna jest umiejętność znalezienie nowej równowagi w sprzedaży, tj. tych elementów, uwzględniając szerokie działania online, które będą determinowały naszą sprzedaż w przyszłości:

SalesUp

SZTUKA OSIĄGANIA REZULTATÓW W SPRZEDAŻY

Wdrożone programy sprzedaży, w zależności od firmy i oznaczonych celów pozwalają nam osiągać skuteczność zespołów  na skali wzrostu od 15 do 30 procent.
Sprzedaż w sytuacji kryzysowej – co zrobić w zależności od branży i kanału w jakim działamy?  Najnowsze skuteczne modele sprzedaży poparte doświadczeniem i  badaniami. Program opiera się o metodologię  4VALUE –  analizę działań w spółce w konfrontacji z rynkiem oraz w porównaniu z najlepszymi standardami na rynku i wypracowaniu nowych standardów działania!

“SKRZYNKA SPRZEDAŻY Z NARZĘDZIAMI” –  najbardziej efektywne narzędzia sprzedaży dziś:

 • Prospecting – cold calling oraz segmentacja i targeting obecnych klientów
 • Prospecting – cold mailing, sms, Linked in
 • Prospecting – zespół sprzedaży (handlowcy i sprzedawcy)
 • Prospecting – ofertowanie, polecenia i rekomendacje oraz sekwencje działań
 • Business problem solving –  selling,
 • Social Selling, Linked in
 • Sprzedaż na wydarzeniach
 • SEO i content marketing
 • Webinaria, konferencje itd.
 • Strategia działania SEM, e-commerce
 • Budowa  “lejeków sprzedaży” pod konkretne kampanie
 • Standard sprzedaży który robi różnicę
 • Tajemnica osiągania i przekraczania celów – zasady, metodologia i najlepsza praktyka
 • Definicja wartości dla klienta

Ponadto wdrożenie oraz rozwój sprzedaży przez Akademię Sprzedaży, Matematykę Handlową

ZOBACZ ARTYKUŁ: “Pakiet ANTY korona WIRUSOWY dla firm” oraz
Skuteczna Sprzedaż, oraz Skuteczna sprzedaż – SZKOLENIE

ZOBACZ ARTYKUŁ: “Matematyka Handlowa cz.II dla Menedżerów Sprzedaży i KAM”

ZOBACZ FILM: Skuteczna Sprzedaż”

Zapytaj o Projekt!