sales up

Program Rozwoju Sprzedaży

Podstawowy cel większości organizacji biznesowych pozostaje od początku właściwie niezmienny i jest nim zwiększenie sprzedaży oraz szeroko rozumiana poprawa jej efektywności. Zarządzanie sprzedażą to opracowany zestaw strategii, technik i  narzędzi, które przekładają się wprost na wyniki. Szczególnie ważne teraz w bardzo dynamicznej sytuacji, gdy trzeba wdrożyć rozwiązania, które od razu pozwolą nam pójść do przodu.

W podejściu do sprzedaży tak B2C, jak i B2B do tej pory wydarzyło się kilka wielkich przełomów, ostatni odbywa się teraz i dotyczy pracy, sprzedaży i kontaktów z klientem online. Chcesz wiedzieć jakie były poprzednie przełomy i co na stałe wniosły do metodologii sprzedaży? Umów się na spotkanie lub rozmowę.


W dynamicznych czasach ważne aby nadawać tempo i budować strategię sprzedaży w oparciu o krótko i średniookresowe rezultaty. Nie wyklucza to testowania różnych rozwiązań i kierunków po drodze. Istotne jest abyśmy dobrali do tego odpowiedni zestaw narzędzi i  aktywności, czyli ile działań, jak często powtarzanych, odpowiednio ukierunkowanych oraz co ważne odpowiedniej jakości powinniśmy skierować na rynek i do jakich klientów. Kolejny krok, który jest podstawą analizy to zasoby, czyli właściwi ludzie ich wiedza i umiejętności,  struktura, dalej finanse, trade, marketing, media społecznościowe  itd. Z kolei analiza jak pozyskujemy lub generujemy leady w sprzedaży i układamy “LEJKI SPRZEDAŻY” w firmie daje informację gdzie są nasi obecni i przyszli klienci i jakie formy dotarcia są najbardziej skuteczne.

sztuka rez

SZTUKA OSIĄGANIA REZULTATÓW W SPRZEDAŻY

Metodologia BUDOWANIA STRATEGII SPRZEDAŻY 4VALUE Business Consulting  korzysta z najnowszych badań w tym zakresie:

1. AUDYT PROCESU SPRZEDAŻY – jak jest teraz? jak działamy i jakie osiągamy rezultaty?
2. BADANIE GDZIE JEST POTENCJAŁ? – które z najnowszych sposobów i narzędzi sprzedaży będę najbardziej efektywne w obecnej sytuacji
3. STRATEGIA SPRZEDAŻY – opracowanie i wdrożenie strategii z uwzględnieniem najnowszych trendów i osiągnięć w tym zakresie
4. WDROŻENIE,
DZIAŁANIA I MONITORING – dobór inicjatyw do wdrożenia i ułożenie ich w plan działania, konsekwentne wdrażanie i monitoring

Całość opiera się na analizie i diagnozie obecnego systemu sprzedaży, określeniu potrzeb, celów biznesowych, wypracowaniu właściwej strategii, planu działania, a następnie wdrożeniu wraz z monitoringiem i opcjami modyfikowania. W obecnej sytuacji ważna jest umiejętność znalezienia właściwego sposoby aby pójść na przód w sprzedaży, tj. dobór tych elementów, uwzględniając szerokie działania online, które będą wspierały naszą sprzedaż teraz i w przyszłości:

 

Wdrożone programy sprzedaży, w zależności od firmy i oznaczonych celów pozwalają nam osiągać skuteczność zespołów  na skali wzrostu od 15 do 30 procent.
Sprzedaż w sytuacji dużych zmian – co zrobić w zależności od branży i kanału w jakim działamy?  Najnowsze skuteczne modele sprzedaży poparte doświadczeniem i  badaniami. Program opiera się o metodologię  4VALUE –  analizę działań w spółce w konfrontacji z rynkiem oraz w porównaniu z najlepszymi standardami na rynku!

“SKRZYNKA Z NARZĘDZIAMI” –  najbardziej efektywne narzędzia sprzedaży dziś:

 • METODOLOGIE: Spin-selling, Challenger Sales
 • Budowa  “lejeków sprzedaży” pod konkretne kampanie i działania
 • Jak korzystać z cold calling oraz segmentacji i targetingu obecnych klientów
 • Prospecting – ofertowanie, polecenia i rekomendacje oraz sekwencje działań
 • Business problem solving –  selling,
 • Social Selling, SEO i content marketing
 • Sprzedaż na wydarzeniach
 • Webinary, konferencje itd.
 • Strategia działania SEM, e-commerce
 • STANDARD SPRZEDAŻY, który robi różnicę, na czym powinien się opierać?
 • Sztuka osiągania i przekraczania celów – metody najlepszych handlowców
 • Definicja wartości dla klienta

Ponadto wdrożenie oraz rozwój sprzedaży przez Akademię Sprzedaży, Matematykę Handlową

ZOBACZ ARTYKUŁ: Skuteczna Sprzedaż, oraz Skuteczna sprzedaż – SZKOLENIE
ZOBACZ ARTYKUŁ: “Matematyka Handlowa cz.II dla Menedżerów Sprzedaży i KAM”
ZOBACZ FILM: Skuteczna Sprzedaż”

ZAPRASZAMY:

Zapytaj o Projekt!