sales up

Program Rozwoju Sprzedaży

Podstawowy cel większości organizacji biznesowych pozostaje od początku właściwie niezmienny i jest nim zwiększenie sprzedaży oraz szeroko rozumiana poprawa jej efektywności. Zarządzanie sprzedażą to opracowany zestaw strategii, technik i  narzędzi, które przekładają się wprost na wyniki. Szczególnie ważne teraz w sytuacji kryzysowej, gdy trzeba znaleźć równowagę między reorganizacją, redukcją kosztów, a potencjałem wzrostowym firmy.

W podejściu do sprzedaży tak B2C, jak i B2B do tej pory wydarzyło się kilka wielkich przełomów, chcesz wiedzieć jakie? Umów się na spotkanie lub rozmowę. W obecnej sytuacji także online.

W niepewnych czasach ważne aby nadawać tempo i budować strategię sprzedaży w oparciu o krótko i średniookresowe rezultaty. Nie wyklucza to testowania różnych rozwiązań i kierunków po drodze. Istotne jest abyśmy dobrali do tego odpowiedni zestaw narzędzi i  aktywności, czyli ile działań, jak często powtarzanych, odpowiednio ukierunkowanych oraz co ważne odpowiedniej jakości powinniśmy skierować na rynek i do jakich klientów. Kolejny krok, który jest podstawą analizy to zasoby, czyli właściwi ludzie ich wiedza i umiejętności,  struktura, dalej finanse, trade, marketing, media społecznościowe  itd. Z kolei analiza jak pozyskujemy lub generujemy leady w sprzedaży i układamy “LEJKI SPRZEDAŻY” w firmie daje informację gdzie są nasi obecni i przyszli klienci i jakie formy dotarcia są najbardziej skuteczne.

sztuka rez

Metodologia 4VALUE Business Consulting korzysta z najnowszych badań w tym zakresie. Opiera się na analizie i diagnozie obecnego systemu sprzedaży, określeniu potrzeb, celów biznesowych, wypracowaniu właściwej strategii, planu działania, a następnie wdrożeniu wraz z monitoring i opcjami modyfikowania. Nawet jeżeli mówimy dziś o restrukturyzacji, to trzeba robić to w sposób POTENCJAŁOWY aby zachować zdolność organizacji do wzrostów i zajmowania nowych obszarów. W obecnej sytuacji ważna jest umiejętność znalezienie nowej równowagi w sprzedaży, tj. tych elementów, uwzględniając szerokie działania online, które będą determinowały naszą sprzedaż w przyszłości:

SalesUp

SZTUKA OSIĄGANIA REZULTATÓW W SPRZEDAŻY

Wdrożone programy sprzedaży, w zależności od firmy i oznaczonych celów pozwały nam osiągać skuteczność zespołów na skali wzrostu od 15 do 30 procent.
Program opiera się o metodologię  4VALUE –  analizę działań w spółce w konfrontacji z rynkiem oraz w porównaniu z najlepszymi standardami na rynku i wypracowaniu nowych standardów działania:

 • sprzedaż w sytuacji kryzysowej, co zrobić w zależności od branży i kanału w jakim działamy?
 • najbardziej efektywne strategie sprzedaży dziś
 • najnowsze skuteczne modele sprzedaży wynikające z badań
 • ustalenie strategii dla wzrostu sprzedaży firmy według STOP – LOOK – GO
 • lead generation i  “lejek sprzedaży” w naszej firmie?
 • strategia na działania w internecie w tym SEO
 • umiejętność osiągania i przekraczania celów – zasady, metodologia i najlepsza praktyka
 • wypracowanie  narzędzi sprzedaży i marketingu
 • definicja wartości dla klienta
 • skuteczna sprzedaż – “Skrzynka z narzędziami”
 • wdrożenie oraz rozwój sprzedaży przez Matematykę Handlową i “Ważenie metod sprzedaży”Skuteczna Sprzedaż
 • analiza danych – Data Integrator
 • zarządzanie zmianą w całym procesie

Łączymy TWARDE elementy BIZNESOWE z MIĘKKIMI.

ZOBACZ ARTYKUŁ: “Pakiet ANTY korona WIRUSOWY dla firm” oraz
Skuteczna Sprzedaż, oraz Skuteczna sprzedaż – SZKOLENIE

ZOBACZ ARTYKUŁ: “Matematyka Handlowa cz.II dla Menedżerów Sprzedaży i KAM”

ZOBACZ FILM: Skuteczna Sprzedaż”

Zapytaj o Projekt!