sales up

Program Rozwoju Sprzedaży

Podstawowy cel większości organizacji biznesowych pozostaje od początku właściwie niezmienny i jest nim zwiększenie sprzedaży oraz szeroko rozumiana poprawa jej efektywności. O sprzedaży powiedziano już prawie wszystko, problem tylko w tym jak to “wszystko” zastosować właśnie u nas. W tym właśnie tkwi sedno strategii “Sales Up” – dopasowanie tego co skuteczne i efektywne do naszej firmy!!! Zarządzanie sprzedażą to opracowany zestaw strategii, technik i  narzędzi, które przekładają się wprost na wyniki. Szczególnie ważne teraz w bardzo dynamicznej sytuacji, gdy trzeba wdrożyć rozwiązania, które od razu pozwolą nam pójść do przodu.

W podejściu do sprzedaży tak B2C, jak i B2B do tej pory wydarzyło się kilka dużych przełomów, ostatni odbywa się na naszych oczach. Chcesz wiedzieć jakie były poprzednie przełomy i co na stałe wniosły do strategii sprzedaży? Metodologie, techniki, działania – umów się na spotkanie lub rozmowę!

W dynamicznych czasach ważne jest aby nadawać tempo i budować strategię sprzedaży w oparciu o krótko i średniookresowe rezultaty. Nie wyklucza to testowania po drodze różnych rozwiązań i kierunków. Istotne jest abyśmy dobrali do tego odpowiedni zestaw narzędzi i  aktywności, czyli ile działań, jak często powtarzanych, odpowiednio ukierunkowanych oraz, co ważne odpowiedniej jakości powinniśmy skierować na rynek i do jakich klientów. Kolejny krok, który jest podstawą analizy to zasoby, czyli właściwi ludzie ich wiedza i umiejętności,  struktura, dalej finanse, trade, marketing, media społecznościowe  itd. Z kolei analiza jak pozyskujemy lub generujemy leady w sprzedaży i układamy “LEJKI SPRZEDAŻY” w firmie daje informację gdzie są nasi obecni i przyszli klienci i jakie formy dotarcia są najbardziej skuteczne.

sztuka rez

Dziś proponujemy zacząć od WARSZTATU SALES UP –  założeniem warsztatu jest zebranie zespołu sprzedaży i marketingu wokół celów firmy, aby wspólnie pochylić się nad tym, co dzieje się na rynku, uwspólnić sposób myślenia i motywację. Spojrzeć w krótkiej i nieco dłuższej perspektywie.
Praca w trzech krokach:

DIAGNOZA – jak jest teraz? Jak obecnie działamy i jakie to przynosi efekty?
POTENCJAŁ – jaki jest rynek? konkurencja?, co obecna sytuacja oznacza dla naszego biznesu?, dla naszych klientów? czy są jakieś technologie w naszym obszarze i poza nim, które możemy zaangażować lub lepiej wykorzystać?, zbadać potencjał tkwiący w rynku i otaczającej zmienności – jako możemy go wykorzystać? Gdzie chcemy być?
– DZIAŁANIE DEVELOPMENT PLAN – omówienie planu działań w perspektywie 1 do 3 lat
WSPÓLNY MINDSET i INTEGRACJA ZESPOŁU – celem warsztatu jest integracja zespołu wokół działań, które nas czekają, ujednolicenie sposobu myślenia o naszych celach i działaniach oraz wypracowanie planu na sukces!

SZTUKA OSIĄGANIA REZULTATÓW W SPRZEDAŻY

Metodologia BUDOWANIA STRATEGII SPRZEDAŻY 4VALUE Business Consulting  korzysta z najnowszych badań w tym zakresie:

1. AUDYT PROCESU SPRZEDAŻY – jak jest teraz? jak działamy i jakie osiągamy rezultaty?
2. BADANIE POTENCJAŁU – które z najnowszych sposobów i narzędzi sprzedaży będę najbardziej efektywne w obecnej sytuacji
3. STRATEGIA SPRZEDAŻY – opracowanie i wdrożenie strategii z uwzględnieniem najnowszych trendów i osiągnięć w tym zakresie
4. WDROŻENIE,
DZIAŁANIA I MONITORING – dobór inicjatyw do wdrożenia i ułożenie ich w plan działania, konsekwentne wdrażanie i monitoring

Całość opiera się na analizie i diagnozie obecnego systemu sprzedaży, określeniu potrzeb, celów biznesowych, wypracowaniu właściwej strategii, planu działania, a następnie wdrożeniu wraz z monitoringiem i opcjami modyfikowania. W obecnej sytuacji ważna jest umiejętność znalezienia właściwego sposobu aby pójść na przód w sprzedaży, tj. dobór tych elementów, które będą wspierały naszą sprzedaż teraz i w przyszłości.

 Jak prowadzić sprzedaż w obliczu dużych zmian? Co zrobić w zależności od branży i kanału w jakim działamy?  Wdrożone programy sprzedaży, w zależności od firmy i oznaczonych celów pozwalają nam osiągać wysoką skuteczność wzrostu!
Program 4VALUE opiera się o najnowsze skuteczne modele sprzedaży poparte doświadczeniem i  badaniami oraz porównaniem z najlepszych standardów na rynku!

“SKRZYNKA  Z NARZĘDZIAMI” –  najbardziej efektywne narzędzia sprzedaży dziś:

 • Proces sprzedaży – zapytaj jak tworzyć “Liderów sprzedaży”!
 • Najnowsze metodologie sprzedaży: Spin-selling, Challenger Sales, Sales Up!
 • Budowa  “lejeków sprzedaży” pod konkretne kampanie i działania
 • Definicja wartości dla klienta
 • Standard Sprzedaży –  który robi różnicę. Na czym powinien się opierać?
 • Prospecting, segmentacja i targeting – ofertowanie, polecenia i rekomendacje oraz sekwencje działań
 • MCM, Social Selling, SEO i content marketing
 • Strategia działania e-commerce. E-commerce jako sedno biznesu lub wsparcie tradycyjnych linii.
 • Sztuka osiągania celów – sprawdź na czym opierają swoje wyniki najlepsze firmy na rynku!
 • Sprzedaż na wydarzeniach, webinary, konferencje, networking itd.
 • Business problem solving –  selling,

Ponadto wdrożenie oraz rozwój sprzedaży przez Akademię Sprzedaży, Matematykę Handlową

ZOBACZ ARTYKUŁ: Skuteczna Sprzedaż, oraz Skuteczna sprzedaż – SZKOLENIE
ZOBACZ ARTYKUŁ: “Matematyka Handlowa cz.II dla Menedżerów Sprzedaży i KAM”
ZAPRASZAMY:

Zapytaj o Projekt!