Aby w biznesie szybko biec trzeba umieć się zatrzymać!

STOP-LOOKaround-GO!®  (SLG) – to metodologia do projektowania i wdrażania efektywnej strategii rozwoju firmy, uwzględniająca specyfikę branży, zmienność otoczenia tzw. ZWINNE STRATEGIE i najlepsze rozwiązania na rynku. Zawiera także ideę budowania CYKLI STRATEGICZNYCH dla różnych okresów w tym np. dla nieprzewidzianych sytuacji:

STOP – LOOK – GO!®

Specjalizujemy się w BUDOWANIU I WDRAŻANIU SKUTECZNYCH STRATEGII dla firm. Stworzenie dobrej strategii jest równie istotne jak potem jej realizacja, monitoring postępów, a następnie umiejętne modyfikowanie, czyli reagowanie na to co dzieje się na rynku. Czasami warunki w których działamy przypominają opowieść o bieganiu z taczkami, które nikt nie ma czasu załadować. I jak mawiał Albert Einstein: „Szaleństwem jest postępować ciągle tak samo i spodziewać innych rezultatów”.

W takim razie, czy i  kiedy potrzebujemy strategii firmy, nowych kierunków i sposobów działania?:

 • Gdy nasz biznes działa rewelacyjnie zwiększamy przychody, rentowność przewyższa tą w budżecie – czy czegoś jeszcze potrzebujemy? – Z pewnością działań aby zagwarantować sobie dalszy taki rozwój.
 • Gdy właśnie wszystko idzie źle, walczymy z kolejną restrukturyzacją, wyniki są dalekie od oczekiwanych, a w natłoku działań nie ma na nic czasu, bo doba jest za krótka, czego potrzebujemy? – Przełomu, który przesunie nas na inną pozycję.
 • Gdy zdarza się coś nieprzewidywalnego – żyjemy w świecie VUCA, co powoduje totalną zmianę otoczenia biznesowego. Gdy dotychczasowe zasady gry zostają zmienione praktycznie z dnia na dzień, a firma boryka się z podstawami swojej działalności. Co właśnie się zdarzyło biorąc pod uwagę koronawirusa.
  PRZYJMUJĄC STRATEGIĘ: “Nie mam pewności, jednak podejmuję działanie…” Jakie kroki muszę teraz podjąć? Napisz do nas z czym się mierzysz? https://4value.com.pl/kontakt/ Przetrwanie zależy czasami od jednego krótkiego CYKLU OPERACYJNEGO.
 • Gdy wydaje się, że firma rozwija się właściwie normalnie, podejmujemy wiele działań, odbywamy mnóstwo spotkań i ciągle tylko brak czasu. Bill Gates powiedział kiedyś, że firma rozwija się odwrotnie proporcjonalnie do ilości spotkań z użyciem Power Pointa, które trzeba odbyć dla podjęcia jednej decyzji. Czego potrzebujemy?
Z pewnością strategii na duży krok do przodu. Do tego właśnie służy nasz certyfikowany program STOP-LOOK-GO®:
 • STOPDIAGNOZAjak jest?, gdzie jesteśmy? – metodologia polegająca na zatrzymaniu, wykonaniu fotografii firmy – czyli identyfikacji problemu, jego definicji oraz prezentacji. Najczęściej rozpoczyna się od wyrwania z otoczenia firmowego gdzie myślenie „inside box” powoduje, że nie widzimy wielu rzeczy wokół nas. Patrzymy na jakim etapie jesteśmy w naszej firmie/organizacji, jaka jest siła naszego zespołu, jego przewagi i sposób współpracy. Co robimy dobrze  oraz czego możemy nauczyć się od innych?
 • LOOKaround – POTENCJAŁ –  jaki jest rynek? gdzie jest nasza konkurencja? gdzie powinniśmy być? – to następy etap, dogłębna obserwacja i  przeanalizowanie sytuacji, pojawiających się  zmian, trendów, szans, trudności i zastrzeżeń.  Poszukiwanie “luk operacyjnych” i “okien potencjałowych”. Spojrzenie na rynek oczami klienta, konkurencji, postawienie właściwych pytań, wysłuchanie niezależnych ekspertów i sparing partnerów, poszukanie skutecznych strategii z innych branż. Celem jest poszukanie nowej przestrzeni, uruchomienie kreatywności w której nasze działania przyniosą największe efekty. Zdefiniowanie od nowa wartości dla klienta, odnalezienie niszy lub wręcz przeciwnie świadome nadawanie tempa w podstawowym zakresie naszego biznesu.
 • GO!DZIAŁANIEgdzie chcemy być? jak to zrobimy?, dlaczego?– ostatni etap to podjęcie właściwych decyzji i działań. Określenie kamieni milowych, nadanie priorytetów, zaplanowanie działań, uruchomienie projektów i  niezbędnych inicjatyw, które przesuną nas w miejsce, tam gdzie chcemy być!Każda z wymienionych powyżej firm potrzebuje odpowiednio dobranej strategii i metodologii aby ją wypracować. Do tego właśnie służy program budowania strategii STOP-LOOK-GO!® i cykle strategiczne SLG, gdzie używając odpowiednich analiz, narzędzi, predykcji dla zmiennego otoczenia, narzędzi działania przy dużej zmienności i niepewności (świat VUCA) robimy przegląd dzisiejszego stan  firmy aby wprowadzić ją na nowe tory.

Tryb pracy w postaci analiz, spotkań, dyskusji, warsztatów będzie okazją do przedyskutowania i omówienia wyzwań, potencjałów oraz postrzeganych obecnie problemów  przez pryzmat celów firmy dziś i w przyszłości.

“Z 4VALUE Business Consulting  współpracujemy już od kilku lat na wielu płaszczyznach. Rozpoczęliśmy od projektu budowy strategii, stosując metodologie STOP-LOOK-GO!®.  Metoda umożliwia zarówno kreatywne tworzenie strategii jak i jej dostosowanie od zmieniającej się sytuacji na rynku. Uwzględnia bieżącą perspektywę oraz plan działań w krótkim i długim okresie” Adam Czerw General Manager LEO PHARMA

Dla stabilności firmy, a czasami także dla jej przetrwania, potrzebna jest umiejętność budowania i weryfikacji strategii w tak zwanych CYKLACH STRATEGICZNYCH tj. określonym czasie, w którym występują dane warunki działania! Wymaga to także ćwiczenia MYŚLENIA STRATEGICZNEGO, co oznacza, że każda sytuacja, zjawisko, czy technologia może mieć dobre i złe rozwinięcia. Przewidywanie jak będą się rozchodzić fale rozwojowe w każdym obszarze jest niezmiernie ciekawym i ważnym elementem rozwoju firmy.

Bill Gates robi sobie co roku – tydzień dumania,  Steve Jobs – jeździł do Indii aby medytować,  Warren Buffett – odcina się od wszelkich informacji aby inwestować w wartość, stosuje zasadę – nie kupuj niczego co poleca Wall Street. O czym oni wiedzą, a nam umyka?

STOP-LOOK-GO!®– to także Certyfikowany Warsztat Strategiczny, który pozwoli nam się zatrzymać i przejść przez podane obszary:  jak jest?, gdzie jesteśmy?, jaki jest rynek? gdzie jest nasza konkurencja?, gdzie chcemy być?,  jak to zrobimy i dlaczego? Następnie przejść do realizacji. SLG to innowacyjna metodologia do budowania i zmiany strategii w firmie. Opracowanie ścieżek dalszego efektywnego rozwoju, uwzględnienie ich w nowym planie działania firmy oraz ich realizacja i monitoring. Ważnym elementem każdego wdrożenia strategii jest wsparcie kluczowych osób po jej wprowadzeniu – dlatego oferujemy także wsparcie we wdrażaniu strategii z naszej strony, którą jest program – Wirtualny Członek Zarządu® – stały program doradztwa operacyjnego dla Właścicieli lub Zarządów firm.

“Naszą pasją jest tworzenie wartości i wzrostu dla naszych klientów”

Metodologia STOP – LOOKaround – GO!® to milowe kroki i początek przełomowych strategii w rozwoju firmy. Jak może pomóc:

 1. Strategia w dynamicznych CYKLACH, jest narzędziem, które pomaga dostosować się firmie do zmiennej dynamicznej rzeczywistości.
 2. Dotyczy firmy małej, średniej, dużej i globalnej
 3. Jednoczy cały zespół na kluczowych celach i daje narzędzia ich osiągnięcia
 4. Pomaga skalować firmą
 5. Jest łącznikiem między WIZJĄ i planem działania firmy czyli BUDŻETEM
 6. Przeprowadza przez  MYŚLENIE STRATEGICZNE
 7. Pomaga w rozwoju, niezależnie czy firma rozwija się mocno ponad rynek, ma kłopoty i jest w restrukturyzacji, czy też wszystko działa normalnie!

ZOBACZ FILM: FILM Program Budowania Strategii Firmy

ZAPRASZAM: Andrzej Kochanek Zapytaj o Projekt!