Wirtualny Członek Zarządu®

Biorąc pod uwagę obecny czas KORONAWIRUSA, presję otoczenia oraz konieczność podejmowania wielu decyzji, ten program jest najbardziej adekwatnym,  programem dla Właścicieli, Członków Zarządu i Menedżerów. Wystarczy zadać sobie pytanie, z kim w tak trudnych czasach może porozmawiać  Właściciel,  Menedżer lub Lider firmy o swoim biznesie?

Wirtualny Członek Zarządu® to certyfikowany program stałej współpracy, dedykowany dla Zarządów, Menedżerów, Właścicieli firm. Celem programu jest podejmowanie skutecznych decyzji w zmiennym otoczeniu, osiąganie celów biznesowych firmy, wsparcie w ocenie otoczenia rynkowego, rozwianie niepewności, zwłaszcza w sytuacjach kryzysowych.

Pomagamy Właścicielom  i Menedżerom podejmować skuteczne decyzje!

Jeżeli chcesz porozmawiać o  PROBLEMACH i WYZWANIACH FIRMY w niepewnych czasach – ten program jest dla Ciebie. Program opiera się  na wiedzy, metodologii, badaniach oraz umiejętnościach i doświadczeniu w zarządzaniu prowadzących projekt (osoby te prowadziły firmy na najwyższych stanowiskach, Prezesa, Członka Zarządu, Dyrektora Sprzedaży, Dyrektora finasowego itp.), zaufaniu, jak również na najnowszych badaniach dotyczących skuteczności podejmowania decyzji.

Program Wirtualny Członek Zarządu® daje Właścicielom/Zarządom fachowe wsparcie,  możliwość rozmów o biznesie w dowolnej kwestii, większą pewność siebie,  komfort pracy i wypracowanie dobrego kierunku, a przez to łatwiejsze osiąganie wyników.
Co tak na prawdę więc to oznacza?:Umów Konsultację 

 • Pracujemy jako członek zespołu zarządzającego w ważnych wyzwaniach i problemach firmy
 • Wypracowujemy lub weryfikujemy strategię firmy
 • Prowadzimy wsparcie i konsultacje działań operacyjnych – bieżące podsumowania sytuacji,
 • Dajemy tzw. “silne rekomendacje” przy podejmowaniu ważnych decyzji, a także wzmocnienie dla podejmowania skutecznych decyzji*
 • W projektach kreujemy nowe rozwiązania, proponujemy alternatywy,
 • Prowadzimy coaching zarządczy, wspieramy rozwój Leadership’u czy budowanie Personal Brandingu
 • Dajemy wsparcie w procesach SUKCESJI i rozwoju
 • Wspieramy w doradztwie personalnym i trudnych sytuacjach w zarządzaniu i biznesie,
 • Dajemy wsparcie w procesach restrukturyzacji, optymalizacji i zwiększania efektywności
 • Przynosimy inicjatywy rozwojowe dla Właściciel i Członków zarządu np. elementy Akademii Leadershipu
 • Wsparcie operacyjnie w każdej kwestii

Wybierz jedną z możliwych form współpracy odpowiednich dla siebie Wirtualny Członek Zarządu®:

 • PROGRAM 1: Strategiczne Wparcie Biznesu –  to stała współpraca, która odbywa się w oparciu o diagnozę, badanie potrzeb oraz uzgodniony pakiet stałego wsparcia  dla firmy oraz zakres rozwojowy dla Właściciela lub Członków Zarządu.
 • PROGRAM 2: Projekty i Potrzeby – to rozwiązanie skupia się na przeprowadzeniu określonego projektu w firmie np. budowa strategii firmy, wzrost efektywności sprzedaży, prowadzenie restrukturyzacji itp. lub też na stałą współpracę na określoną ilość dni np. raz/dwa razy w miesiącu lub kwartale aby omówić i przeanalizować razem z Właścicielem/Zarządem określone wyzwania i obszary działania.
 • PROGRAM 3: Sesje Strategiczne – to rozwiązanie dla wszystkich tych, którzy chcą omówić swoje problemy i potrzeby w zakresie strategii, zarządzania i rozwoju  jednorazowo lub co pewien czas w formie sesji doradczej. Umożliwia to korzystanie z usługi adekwatnie do potrzeb i możliwości klienta.

Projekt opiera się również na badaniach noblisty Daniela Kahnemana dotyczących skuteczności podejmowanych decyzji. Wychodząc od umiejętności wygenerowania wielości  wyborów, przechodzimy do kilku policzalnych opcji – gdzie przynajmniej jedna opinia powinna być z zewnątrz, do końcowej samodzielnej decyzji lidera czy osoby zarządzającej.

Wirtualny Członek Zarządu®  – doradztwo, mentoring i konsultacje.
Podejmowanie skutecznych decyzji opiera się na pięciu krokach:

 1. Umiejętność znajdowania wielu różnych opcji rozwiązań
 2. Umiejętność redukowania wielości do policzalnej ilości rozwiązań
 3. Umiejętność korzystania z głosu zewnętrznego doradcy
 4. Podjęcia decyzji przez lidera
 5. Gotowości weryfikacji podjętej decyzji

„Program operacyjnej współpracy dla Zarządu – 4VALUE przekłada się na działania wychodzące poza doświadczenia firmy i ograniczenia branży, dając impuls do ciągłego rozwoju i wzrostu ponad rynek”.

Przemysław Januszko Prezes Zarządu IGEPA Polska

Wirtualny Członek Zarządu® to zatem praca w czterech obszarach (4V):ZOBACZ TAKŻE FILM: Wirtualny Członek Zarządu®
ZOBACZ TAKŻE: Akademia Leadershipu

Zapraszam na konsultacje:
Andrzej Kochanek

andrzejZamów Projekt!