Wirtualny Członek Zarządu®

Biorąc pod uwagę niepewność otoczenia oraz konieczność podejmowania wielu decyzji, stworzyliśmy  program dla Właścicieli, Członków Zarządu i Menedżerów. Wystarczy zadać sobie pytanie, z kim w tak trudnych czasach może porozmawiać  Właściciel,  Menedżer lub Lider firmy o swoim biznesie?

Wirtualny Członek Zarządu® to certyfikowany program stałej współpracy, dedykowany dla Zarządów, Menedżerów, Właścicieli firm. Celem programu jest podejmowanie skutecznych decyzji w zmiennym otoczeniu, osiąganie celów biznesowych i życiowych, wsparcie w ocenie otoczenia rynkowego, ukierunkowanie niepewności, zwłaszcza w sytuacjach kryzysowych. Z kim tak naprawdę może porozmawiać Właściciel firmy, Prezes Zarządu o swoich problemach, niepewnościach i wyzwaniach? Nasz program właśnie tutaj robi różnicę!

Pomagamy Właścicielom i Menedżerom osiągać cele i wyniki, podejmować skuteczne decyzje, rozwijać firmy!

Co tak na prawdę więc to oznacza?:

 • Pracujemy jako członek zespołu zarządzającego w ważnych wyzwaniach i problemach firmy
 • Wypracowujemy lub weryfikujemy strategię firmy
 • Prowadzimy wsparcie i konsultacje działań operacyjnych – bieżące podsumowania sytuacji,
 • Dajemy tzw. “silne rekomendacje” przy podejmowaniu ważnych decyzji, a także wzmocnienie dla podejmowania skutecznych decyzji*
 • W projektach kreujemy nowe rozwiązania, proponujemy alternatywy,
 • Wspieramy komunikację, zarządzanie zmianą oraz wspieramy z zarządzaniu kryzysowym,
 • Przynosimy inicjatywy rozwojowe dla Właściciel i Członków zarządu np. elementy Akademii Leadershipu
 • Prowadzimy coaching i mentoring zarządczy, wspieramy rozwój Leadership’u czy budowanie Personal Brandingu
 • Dajemy wsparcie w procesach SUKCESJI i rozwoju
 • Wspieramy w doradztwie personalnym i trudnych sytuacjach w zarządzaniu i biznesie,
 • Dajemy wsparcie w procesach restrukturyzacji, optymalizacji i zwiększania efektywności
 • Wsparcie operacyjnie w każdej kwestii

Wirtualny Członek Zarządu® to zatem praca w czterech obszarach:Umów Konsultację 

 • Analiza rynku, wizja, strategia, cele i wartości  – poziom strategiczny
 • Wyniki i działania operacyjne firmy – poziom operacyjny
 • Procesy, optymalizacja i komunikacja
 • Zagadnienia rozwojowe dla Zarządu i Właścicieli

Jeżeli chcesz porozmawiać o  PROBLEMACH i WYZWANIACH FIRMY w dynamicznych, niepewnych czasach – ten program jest dla Ciebie. Program opiera się  na wiedzy, metodologii, badaniach oraz umiejętnościach i doświadczeniu w zarządzaniu prowadzących projekt (osoby te mają doświadczenie na najwyższych stanowiskach firmowych, Prezesa, Członka Zarządu, Dyrektora Sprzedaży, Dyrektora finansowego itp.), zaufaniu, jak również na najnowszych badaniach dotyczących skuteczności podejmowania decyzji.

Zarząd podczas dyskusji ważnych decyzjiProgram Wirtualny Członek Zarządu® daje Właścicielom/Zarządom fachowe wsparcie,  możliwość rozmów o biznesie w dowolnej kwestii, większą skuteczność decyzji, pewność siebie,  komfort pracy i wypracowanie dobrego kierunku, a przez to łatwiejsze osiąganie wyników.

Wybierz jedną z możliwych form współpracy odpowiednich dla siebie Wirtualny Członek Zarządu®:

 • PROGRAM 1: Strategiczne Wparcie Biznesu –  to stała współpraca, która odbywa się w oparciu o diagnozę, badanie potrzeb oraz uzgodniony pakiet stałego wsparcia  dla firmy oraz zakres rozwojowy dla Właściciela lub Członków Zarządu.
 • PROGRAM 2: Projekty i Potrzeby – to rozwiązanie skupia się na przeprowadzeniu określonych projektów w firmie np. budowa strategii firmy, wzrost efektywności sprzedaży, prowadzenie restrukturyzacji itp. lub też na stałą współpracę na określoną ilość dni np. raz/dwa razy w miesiącu lub kwartale aby omówić i przeanalizować razem z Właścicielem/Zarządem określone wyzwania i obszary działania.
 • PROGRAM 3: Sesje Strategiczne – to rozwiązanie dla wszystkich tych, którzy chcą omawiać swoje problemy i potrzeby w zakresie strategii, zarządzania i rozwoju  systematycznie lub co pewien czas w formie sesji (ok. 1,5h) lub warsztatów doradczych. Umożliwia to korzystanie z usług adekwatnie do potrzeb i możliwości klienta.

Mamy taką sentencję: “W doradztwie, chodzi o to aby tak porozmawiać czy lunch’u aby potem zysk znacznie przewyższał fakturę”

Jak mawiał NAPOLEON HILL “Siła trastu mózgów” – polega na dyskusji w ramach różnych punktów widzenia w określonym kierunku. Dlatego naszym celem jest stymulowanie i rozwijanie myślenia Zarządów, Właścicieli, Menedżerów poprzez kontakt z myśleniem innych!

„Program operacyjnej współpracy dla Zarządu – 4VALUE przekłada się na działania wychodzące poza doświadczenia firmy i ograniczenia branży, dając impuls do ciągłego rozwoju i wzrostu ponad rynek”. Przemysław Januszko Prezes Zarządu IGEPA Polska

Projekt opiera się również na badaniach noblisty Daniela Kahnemana dotyczących skuteczności podejmowanych decyzji. Wychodząc od umiejętności wygenerowania wielości  wyborów, przechodzimy do kilku policzalnych opcji – gdzie przynajmniej jedna opinia powinna być z zewnątrz, do końcowej samodzielnej decyzji lidera czy osoby zarządzającej.

Wirtualny Członek Zarządu®

– podejmowanie skutecznych decyzji opiera się więc na pięciu krokach:

 1. Umiejętność znajdowania wielu różnych opcji, rozwiązań
 2. Umiejętność redukowania tych opcji do liczby policzalnej
 3. Przy czym jedna z tych opcji powinna być opinią zewnętrzną
 4. Na końcu Lider sam podejmuje decyzję (lub nadal może ją konsultować)
 5. Gotowości weryfikacji podjętej decyzji z uwzględnieniem sprzężeń zwrotnych!

Nominacja w kategorii "Lider jakości usług z zakresu coachingu i mentoringu biznesowego" dla 4VALUE, przyznana przez BusinessWoman&life

 

Lider coachingu i mentoringu biznesowego

– wyróżnienie dla 4VALUE

Miło nam poinformować, że jury konkursu BusinessWomen&life wyróżniło 4VALUE Business Consulting przyznając  nagrodę “Lider najwyższej jakości usług w zakresie coachingu i mentoringu biznesowego”. Redakcja magazynu i portalu Businesswoman & life  już po raz XX ogłosiła konkurs i galę Businesswoman Awards, chcesz wiedzieć więcej:KLIKNIJ TUTAJ

 

ZOBACZ TAKŻE: Akademia Leadershipu

Zapraszam na konsultacje: Andrzej Kochanek

Andrzej Kochanek - General Manager 4VALUEZamów Projekt!