Wirtualny Dyrektor Finansowy

Wraz z rozwojem firmy zmieniają się jej potrzeby zarządzania finansami. Wiedza w tym zakresie najczęściej pochodzi od samego właściciela, potem wiąże się z księgowością, jednak z czasem potrzeba czegoś więcej i wtedy pojawia się Dyrektor Finansowy. Jaka jest zatem różnica pomiędzy rolą Księgowości, a  funkcją Dyrektora Finansowego?

DYREKTOR FINANSOWY – zajmuje się przyszłością firmy  w oparciu o dane finanse:

 • Strategia Finansowa
 • Budżety, biznes plany i predykcje finansowe
 • Analizy finansowe i kosztowe
 • Zabezpieczenie ryzyk finansowych
 • Symulacje zabezpieczenia finansowego na rozwój biznesu
 • Dbałość o rentowność, płynność, efektywność
 • Analiza trendów  oraz przewidywanie i wytyczanie kierunków

GŁÓWNY KSIĘGOWY – zajmuje się przeszłością firmy w oparciu o dokumenty finansowe:

 • Prowadzenie dokumentacji księgowej
 • Przygotowanie sprawozdań wynikających z ustawy o rachunkowości GUS, VAT, PIT, CIT itp.
 • Rozrachunki z kontrahentami
 • Nadzór nad pracą działu księgowego

Niezależnie o tego czy jesteśmy już gotowi na zatrudnienie Dyrektora Finansowego czy też nie, dzisiejsze elastyczne rozwiązania umożliwiają każdej, nawet najmniejszej firmie, działanie ze wsparciem eksperckim na poziomie największych firm. Najczęściej problem polega tutaj jednak na zrozumieniu tej roli po stronie Właścicieli i Zarządów małych i średnich firm.

Wybierz jedną z możliwych form współpracy WIRTUALNEGO DYREKTORA FINANSOWEGO odpowiednich dla siebie:

 • PROGRAM 1: Finansowy Abonament Miesięczny – to bardzo praktyczne wsparcie dla wszystkich firm, które nie są jeszcze na tym etapie aby zatrudnić Dyrektora Finansowego, natomiast widza już korzyści ze stałej współpracy z ekspertem w tym zakresie. Współpraca odbywa się w oparciu o diagnozę, badanie potrzeb, uzgodniony pakiet stałego wsparcia oraz wypracowywane wzajemne zaufania obu stron.
 • PROGRAM 2: Finansowe Projekty i Potrzeby – to rozwiązanie skupia się na przeprowadzeniu uzgodnionego projektu w firmie np. znalezienie finansowania, analiza kosztów, oszacowanie ryzyk, wdrożenie analizy wskaźnikowej itp. lub na wynajęciu Dyrektora Finansowego jako doradcy na określoną ilość dni np. raz/dwa razy w miesiącu lub kwartale aby omówić i przeanalizować razem z Właścicielem/Zarządem uzgodnione obszary. Umożliwia to pracę w oparciu o rozpoznanie potrzeb klienta i jej sukcesywny rozwój
 • PROGRAM 3: Elastyczne Finanse – to rozwiązanie dla wszystkich tych, którzy chcą omówić swoje problemy i potrzeby w zakresie zarządzania finansami jednorazowo lub co pewien czas w formie sesji doradczej lub na wprost wynająć Dyrektora Finansowego na godziny. Umożliwia to korzystanie z usługi adekwatne do potrzeb i możliwości klienta.

Wirtualny Dyrektor Finansowy  – to podejmowanie skutecznych decyzji w oparciu o dogłębną analizę obecnego stanu firmy, prognozy i symulacje finansowe połączone z dbałością o właściwe zabezpieczenie dla prowadzonych operacji. To również:

 1. Planowanie finansowe na każdym poziomie,
 2. Zwiększenie efektywności i produktywności,
 3. Zwiększenie zysków,
 4. Zwiększenie bezpieczeństwa działania
 5. Wdrożenie niezbędnych procedur finansowych
 6. Odpowiednie działania w obliczu pojawiającego się ryzyka

ZOBACZ TAKŻE: Akademia Leadershipu

Zapraszam, zamów pierwszą konsultacje:
Jacek Piec

Zamów Projekt!