znak_check GRUPA ZIBI

Szukaliśmy partnera do przeprowadzenia naszej firmy przez proces budowania strategii oraz wypracowania inicjatyw, które pomogą nam ją zrealizować. Po analizie i kilku spotkaniach z różnymi firmami zdecydowaliśmy się na współpracę z 4VALUE® Business Consulting. Metodologia STOP-LOOK-GO® pozwala w naturalny sposób przejść przez wszystkie elementy budowania i wdrożenia strategii,  dając równocześnie podstawy do wdrożenia procesu strategicznego jako stałego elementu rozwoju  firmy.

Polecam  firmę 4VALUE® Business Consulting.

Zbigniew Pietrzak
Prezes i Właściciel ZIBI S.A.
(Marki: Time Trend, Riff, Noble Place, Mont Blanc, Longchamp)

znak_check "Lider najwyższej jakości usług z zakresu coachingu i mentoringu biznesowego"

Nagroda Businesswoman Awards dla 4VALUE

Z przyjemnością informujemy, że jako firma otrzymaliśmy nagrodę w zakresie „LIDER COACHINGU I MENTORINGU BIZNESOWEGO”

NAGRODA MAGAZYNU
BusinessWoman&Life
https://konkurskobietbiznesu.pl/firma/4value/

znak_check IGEPA

„Program operacyjnej współpracy dla Zarządu - Wirtualny Członek Zarządu®– 4VALUE przekłada się na działania wychodzące poza doświadczenia firmy i ograniczenia branży, dając impuls do ciągłego rozwoju i wzrostu ponad rynek”.

Przemysław Januszko Prezes Zarządu IGEPA Polska sp. z o.o.

znak_check IGEPA

"Program budowy strategii - STOP-LOOK-GO!® - 4VALUE sprawił, że z sytuacji wojny cenowej na rynku i problemów w sprzedaży przeszliśmy do pozycji lidera zmian na rynku, z najlepszym wynikiem w branży i stabilnym wzrostem spółki. Również szkolenia i warsztaty 4VALUE wnikają głęboko w specyfikę firmy pomagając efektywnie w osiąganiu rezultatów. Współpraca od wielu lat przekłada się na pozytywne wyniki".

Przemysław Januszko Prezes Zarządu IGEPA sp. z o.o.

znak_check CHIESI POLAND

"Długookresowa współpraca z 4VALUE Business Consulting na wielu płaszczyznach wniosła istotny wkład w rozwój naszych produktów na rynku i wzrost firmy".

Krzysztof Łokaj
General Manager Chiesi Poland sp. z o.o.

znak_check CHIESI POLAND

"Program poprawy dostępności i rozwiązania dla systemu dystrybucji i sprzedaży 4 VALUE Business Consulting przyczyniły się do znacznego polepszenia dostępności naszych leków na rynku, a  wdrożone wsparcie w zakresie instrumentów IT i analizy danych dały nam przejrzysty obraz sytuacji na rynku".

Grzegorz Telega
Logistic Manager Chiesi Poland sp. z o.o.

znak_check MERCEDES-BENZ POLSKA

W okresie styczeń – listopad 2023  firma 4VALUE zrealizowała usługi szkoleniowe dla Mercedes-Benz Polska. Szkolenia te obejmują zagadnienia dotyczące zdalnej obsługi klienta, rozwoju procesów e-Commerce, opracowywania lead’ów oraz indywidualizacji oferty i skierowane były do osób zatrudnionych w sieci dealerskiej Mercedes-Benz w Polsce.
Celem prowadzonych usług szkoleniowych jest zwiększenie efektywności uczestników na stanowisku pracy, rozszerzanie wiedzy nt. procesu obsługi zdalnej oraz przygotowanie do wdrożenia kolejnych etapów digitalizacji obsługi klienta. Usługi realizowane przez 4VALUE są prowadzone zgodnie z naszymi oczekiwaniami, w założonym terminie, w pełni profesjonalnie.
Firma 4VALUE została oceniona przez uczestników szkoleń średnią notą 4,94 w skali 1-5.

Paweł Pisarek
Training Manager PC&VAN

znak_check AKWIB

"Przenosiny zakładu wraz z instalacją nowej linii produkcyjnej planowaliśmy już od wielu miesięcy. Po zrobieniu przetargu i rozmowach weryfikacyjnych, wybraliśmy do przeprowadzenia procesu firmę 4VALUE® Business Consulting. Diagnoza obecnego stanu i zaplanowanie procesów w nowym miejscu, połączyliśmy z wdrożeniem Lean Management w firmie. 5S, SMED, OEE i inne narzędzia LEAN zintegrowaliśmy z nowym podejściem do zarządzania".

"Prawie dwuletnia współpraca z firmą 4VALUE® Business Consulting, pozwoliła nam przejść przez cały proces bardzo efektywnie, przy równoczesnym zwiększeniu zaangażowania pracowników. Doświadczenie i profesjonalizm konsultantów 4VALUE oraz program dla właścicieli: Wirtualny Członek Zarządu®  rozwinął nasze kompetencje menedżerskie oraz przywódcze, pokazał jak rozwiązywać codzienne problemy operacyjne i dał nam duże wsparcie w podejmowaniu ważnych decyzji.'
Polecam  firmę 4VALUE® Business Consulting i  mam nadzieję na dalszą owocną współpracę

Krzysztof Brzęczek
Prezes i Właściciel AKWIB Sp. z o.o. 

znak_check YKK POLAND

"Uważam, że szkolenia były przeprowadzone w sposób profesjonalny, sprawny  oraz efektywny z indywidualnym podejściem. Dodatkowym atutem była niezwykle twórcza atmosfera.  Umiejętności praktyczne wyniesione ze szkolenia jak też nasze doświadczenia pozwolą nam pracować efektywniej oraz z większym przekonaniem i nowym podejściem do trudnych spraw".

Piotr Łaszczyk
Dyrektor Sprzedaży YKK Poland Sp. z o.o. 

znak_check POMORSKI FUNDUSZ ROZWOJU

4VALUE Business Consulting, przeprowadziło dla Pomorskiego Funduszu Rozwoju sp. z o.o. dwudniowe warsztaty z zakresu budowania strategii rozwoju spółki. Po zakończeniu warsztatów 4VALUE Business Consulting opracował raport podsumowujący i zawierający rekomendacje wskazujące kolejne działania zmierzające do zakończenia procesu opracowania strategii rozwoju oraz operacyjnego planu jej wdrożenia.
Uczestnicy warsztatów wysoko ocenili posiadaną przez prowadzonego wiedzę oraz umiejętność jej przekazywania. Pan Andrzej Kochanek w kreatywny i profesjonalny sposób angażował zespół do aktywności i wykorzystania naszego doświadczenia dla wypracowania kierunków rozwoju firmy w przyszłości. Podczas wspólnej pracy panowała swobodna atmosfera, co ułatwiało wymienianie opinii i poglądów. Założone cele warsztatów zostały w pełni osiągnięte. W związku z powyższym z przyjemnością rekomendujemy 4VALUE Business Consulting jako rzetelnego, zaangażowanego i profesjonalnego partnera w procesie budowania strategii rozwoju przedsiębiorstwa.

Jacek Zwolak
Prezes Zarządu PFR Sp. z o.o. 

znak_check MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY

"Firma 4VALUE Business Consulting na zlecenie Ministerstwa Infrastruktury wykonała usługę przeprowadzenia szkolenia pt. Budowanie
zespołu i relacji z partnerami biznesowymi w oparciu o style myślenia i działania FRIS®,
które odbyło się w dniach 3–4 października 2022r.
Zakres usług obejmował w szczególności:
1. opracowanie programu szkolenia,
2. przygotowanie i dostarczenie materiałów szkoleniowych,
3. przygotowanie indywidualnych raportów opisujących styl myślenia i działania
każdego z uczestników,
4. zapewnienie trenera do przeprowadzenia szkolenia,
5. wystawienie uczestnikom świadectw ukończenia szkolenia.
Usługa została wykonana terminowo i należycie.
Firma 4VALUE zaprezentowała się jako rzetelny i godny zaufania wykonawca.".

Małgorzata Kuźma
DYREKTOR GENERALNY

znak_check RESTART PLUS

"Długookresowa współpraca z 4VALUE Business Consulting w ramach programu Wirtualny Członek Zarządu® pomogła nam przekształcić sprzedaż w skutecznie działający mechanizm, zaprojektować i wdrożyć właściwe rozwiązania informatyczne CRM oraz DI oraz stanowiła ważny elementem wsparcia dla Zarządu i Kadry Zarządzającej w szybkim rozwoju firmy.
Szkolenia i warsztaty 4VALUE prowadzone przez praktyków biznesu - po prostu polecam".

Grzegorz Mierzejewski
Prezes Zarządu Restart Plus sp. z o.o.

znak_check LEO PHARMA

"Z 4VALUE Business Consulting  współpracujemy już od kilku lat na wielu płaszczyznach.
Rozpoczęliśmy od projektu budowy strategii, stosując metodologie STOP-LOOK-GO®.  Metoda umożliwia zarówno kreatywne tworzenie strategii jak i jej dostosowanie od zmieniającej się sytuacji na rynku. Uwzględnia bieżącą perspektywę oraz plan działań w krótkim i długim okresie.

Kolejnym obszarem współpracy są szkolenia zarówno dla osób zarządzających jak i sprzedaży. Konsultanci i trenerzy 4VALUE wykazują się doskonałą znajomością branży, przygotowaniem merytorycznym, oraz doświadczeniem w zarządzaniu strategicznym, sprzedażą czy problemami związanymi z działaniami w trade, dystrybucji, promocji czy marketingu.
W imieniu swoim i firmy LEO Pharma serdecznie polecam firmę 4VALUE Business Consulting".

 Adam Czerw
General Manager

 znak_check SERVIER POLSKA

"Udział w wieloetapowy programie Wirtualny Członek Zarządu® umocnił moje kompetencje menedżerskie, pomógł mi być bardziej świadomym liderem zespołu. Doradcy 4 VALUE Business Consulting w naturalny sposób budują zaufanie do swojego klienta, co mocno przekłada się na wysoką jakość szczerej dyskusji. W całym procesie dotknęliśmy całego wachlarza umiejętności przywódczych, rozwiązywaliśmy bieżące, często trudne tematy. Swobodnie mogliśmy podyskutować o nowych wyzwaniach mojego działu jak również firmy. Nieodłącznym elementem spotkań była żywa dyskusja na temat realnych wyzwań, operacyjnych problemów i szukania najkorzystniejszych rozwiązań. Nie do przecenienia był przewijający się aspekt działania zespołowego, indywidualnego podejścia do każdego pracownika.
Polecam tą formę współpracy z Zespołem 4VALUE".

Maciej Lejcuś
Dyrektor Działu Sprzedaży i Handlowego Servier Polska sp. z o.o.

znak_check iSpot

"W 2021 roku pierwszy raz skorzystaliśmy ze szkoleń dostarczanych przez firmę 4VALUE. Od tego czasu otrzymaliśmy kilkanaście merytorycznych, praktycznych i efektywnych szkoleń dla naszych Pracowników. Analiza potrzeb szkoleniowych za każdym razem była wykonana na najwyższym poziomie – tak samo jak prowadzenie szkoleń oraz ewaluacja. Dziękuję również za profesjonalną obsługę Klienta oraz pełne wsparcie w aspekcie organizacji i planowania szkoleń".

 Jakub Rataj
Training & Development Manager

znak_check Nominacja do nagrody CHAMPION BIZNESU dla 4VALUE za istotny wkład w rozwój gospodarczy."4VALUE Business Consulting została nominowana do nagrody CHAMPION BIZNESU za istotny wkład w rozwój gospodarczy. Celem nagrody jest
uhonorowanie przedsiębiorstw, które promują pozytywny wizerunek polskiej gospodarki, szanują zasady odpowiedzialnego biznesu, inspirują do wykorzystywania dobrych praktyk. Charakteryzuje je odpowiedzialność, rzetelność oraz partnerstwo, co stanowi swoisty wzór dla innych podmiotów gospodarczych.".

Michał Pomarański
Prezes Zarządu
Europejski Ośrodek Rozwoju Gospodarki
Gazeta Prawna.pl

znak_check POLPHARMA BIOLOGICS

"Firma Polpharma Biologics współpracowała z 4VALUE Business Consulting w ramach kilku projektów szkoleniowych obejmujących swoim zakresem zarówno wzmacnianie kompetencji miękkich, jak i treść merytoryczną związaną z wymaganiami prawnymi w sektorze farmaceutycznym. Za każdym razem informacja zwrotna od uczestników szkoleń była bardzo wysoka – materiały były adekwatne do oczekiwań i atrakcyjnie zaprezentowane, a sami prowadzący w pełni profesjonalni i mający dobry kontakt z grupą. Co najważniejsze – szkolenia okazały się efektywne, a nowa wiedza była w łatwości wykorzystywana w praktyce, wspierając tym samym rozwój pracowników i wyniki firmy. Z pełną odpowiedzialnością możemy polecić usługi firmy 4VALUE!".

 Katarzyna Zalejska
Qality Operations Head

znak_check HERBAPOL WROCŁAW

"Współpraca z 4VALUE Business Consulting przyniosła nam szerokie spojrzenie na rynek dystrybucji i różnych mechanizmów oddziaływania na rynku farmaceutycznym z równoczesnym dostosowaniem zespołu sprzedaży do zmieniającego się otoczenia".

 Jarosław Zawisza Dyrektor ds. Handlu

znak_check PAKO LORENTE

Szukaliśmy partnera do przeprowadzenia naszej firmy przez proces budowania strategii oraz podniesienia kompetencji Kadry Zarządzającej. Po analizie i kilku spotkaniach z różnymi firmami zdecydowaliśmy się na współpracę z 4VALUE® Business Consulting. Metodologia STOP-LOOK-GO® pozwala w naturalny sposób przejść przez wszystkie elementy budowania i wdrożenia strategii firmy,  dając równocześnie impuls do wzrost całego zespół w kierunku współpracy i brania odpowiedzialności za poszczególne obszary.

Akademia Menedżera 4VALUE® pozwala w bardzo efektywny sposób rozwinąć umiejętności i kompetencje menedżerskie z równoczesnym zrozumieniem istoty Leadershipu w codziennym działaniu.
Polecam  firmę 4VALUE® Business Consulting.

 Rafał Chrapkiewicz
Prezes Zarządu

 znak_check SERVIER POLSKA

"W imieniu firmy Servier, chciałbym bardzo gorąco podziękować Panu Andrzejowi Kochankowi i firmie 4VALUE za współpracę i konsultacje biznesowe w wielu projektach, którymi firma Servier zajmuje się na polskim rynku farmaceutycznym. Bez wahania mogę polecić firmę 4Value i Pana Andrzeja Kochanka jako partnera, który wesprze każdy projekt i wspólnie znajdzie skuteczne rozwiązanie w każdej sytuacji. Konsultanci i trenerzy 4VALUE wykazują się doskonałym przygotowaniem merytorycznym oraz kompleksową wiedzą nt. rynku farmaceutycznego co jest niezwykle pomocne w odpowiednim przygotowaniu naszych projektów".

Jacek Szczepański
Commercial Manager Servier Polska sp. z o.o.

znak_checkPETROCHEMIA BLACHOWNIA

"Pragnę zarekomendować firmę 4VALUE Business Consulting, która przeprowadziła szkolenia z zakresu Zarządzania Projektami dla pracowników Petrochemia Blachownia S.A (...)".

Piotr Trenczek  - Dyrektor Techniczno-Inwestycyjny
Dariusz Balicki  - Członek Zarządu

znak_check GREEN FACTORY BRONISZE

"Współpraca z 4VALUE Business Consulting w ramach programu Wirtualny Członek Zarządu© w trudnym covidowym czasie, w którym prowadziliśmy także restrukturyzację spółki, dała nam ogromne wsparcie podejmowaniu właściwych decyzji, przygotowaniu i rozwoju zespołu oraz budowaniu strategii firmy według metodologii STOP-LOOK-GO®.

Szkolenia 4VALUE Business Consulting, prowadzone przez osoby, które same w przeszłości zarządzały zespołami łączą w doskonały sposób wiedzę merytoryczną, wysokie zaangażowanie i doświadczanie uczestników  w trakcie warsztatów z praktycznymi narzędziami do wdrożenia.

Polecam firmę 4VALUE, z którą współpracujemy już ponad rok”.

Michał Gidaszewski - Prezes Zarządu
GREEN FACTORY BRONISZE

znak_check Toyota Motor Manufacturing Poland

"Toyota Motor Manufacturing Poland Sp.z o.o. potwierdza, że firma 4VALUE  przeprowadziła szkolenie zamknięte: „Data storytelling – narzędzia narracyjne w prezentacji danych – liczby się liczą, jak tworzyć historie z liczbami” dla pracowników działu finansowego. Trenerka prowadząca szkolenie posiadała bogatą wiedzę merytoryczną, zagadnienia poparte były licznymi przykładami z praktyki. Obok profesjonalizmu i otwartości trenerki zdecydowanie doceniliśmy umiejętność przekazania zagadnień w sposób przystępny i interesujący. W trakcie szkolenia każdy uczestnik miał okazję przećwiczyć omawiane tematy, co ułatwiło uczestnikom zrozumienie przedstawianej tematyki.

Zaangażowanie i operatywność biura Obsługi Klienta przełożyły się na rzetelną obsługę na każdym etapie organizacji szkolenia i finalnie jego sprawne przeprowadzenie zgodnie z oczekiwaniami, profesjonalnie i terminowo, w związku z czym z przyjemnością rekomendujemy usługi szkoleniowe firmy jako godne polecenia"

 Krzysztof Rusin
Controlling Assistant Manager at Toyota Motor Manufacturing Poland

znak_check GREJSPOL

"Program sukcesji menedżerskiej 4 VALUE dał nam, pierwszy raz po wielu próbach, menadżera, który wszedł skutecznie w kulturę firmy, a nas przygotował do tego procesu".

Szkolenia 4VALUE Business Consulting pozwoliły zespołowi handlowców przejść od sprzedaży reaktywnej do sprzedaży aktywnej w której przedstawiciel pełni rolę doradcy klienta i partnera biznesowego".

Jan Bardzik Vice prezes i właściciel Grejspol sp. z.o.o.