Nieodpłatne wydania produktów – próbki

Nieodpłatne przekazywanie próbek lub towarów w celach reklamowych lub promocyjnych, nie jest dostawą towarów podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

ID-10025287

 

Próbka zgodnie z art. 7 ust. 7  ustawy o VAT,  jest to identyfikowalny jako próbka egzemplarz towaru lub jego niewielka ilość, które pozwalają na ocenę cech i właściwości towaru w jego końcowej postaci, przy czym ich przekazanie (wręczenie) przez podatnika:

  • ma na celu promocję tego towaru oraz
  • nie służy zasadniczo zaspokojeniu potrzeb odbiorcy końcowego w zakresie danego towaru, chyba że zaspokojenie potrzeb tego odbiorcy jest nieodłącznym elementem promocji tego towaru i ma skłaniać tego odbiorcę do zakupu promowanego towaru.

Korzyści projektu:

  • Dla każdego projektu występujemy  o indywidualną interpretację ministra finansów
  • optymalizacja pozwala odzyskać VAT do 5 lat wstecz
  • duże oszczędności dla firmy
  • wynagrodzenie to success feeZamów Projekt!

 

Program certyfikowany przez firmę EY (dawniej Ernst&Young)