Empatyczny Lider

Empatyczny Lider

Empatyczny Lider  –  Bezpieczeństwo psychologiczne w pracy Potrzeba zapewnienia bezpieczeństwa psychologicznego w miejscu pracy jak nigdy stała się bardzo ważna i pilna. Dziesięć lat temu projekt Google Arystoteles zasłynął z odkrycia, że ​​bezpieczeństwo psychologiczne jest dla wszystkich pracowników głównym czynnikiem…

Lider Przyszłości – VI MIĘDZYNARODOWE FORUM GOSPODARCZE

Lider Przyszłości – VI MIĘDZYNARODOWE FORUM GOSPODARCZE

„LIDER PRZYSZŁOŚCI” 🔸 Myślenie strategiczne, autentyczność, dojrzałość, ciągły rozwój swój i pracowników, rozumienie emocji – wyciszone EGO, charyzma, umiejętność wskazywania kierunku, wyrażanie wartości, branie odpowiedzialności, podejmowanie decyzji, przekraczanie barier…itd. te i inne elementy były przedmiotem dyskusji podczas panelu dyskusyjnego „Lider…

LIDER PRZYSZŁOŚCI – KONFERENCJA

„LIDER PRZYSZŁOŚCI” VI MIĘDZYNARODOWE FORUM GOSPODARCZE 🔸Z przyjemnością informujemy, że nasz Dyrektor Generalny Andrzej Kochanek będzie miał okazję wziąć udział w panelu dyskusyjnym „LIDER PRZYSZŁOŚCI” w ramach VI MIĘDZYNARODOWEGO FORUM GOSPODARCZEGO, które odbędzie się 5-6 czerwca 2024 na stadionie Śląskim…

INKLUZYWNA ORGANIZACJA

INKLUZYWNA ORGANIZACJA

WŁĄCZAJĄCA – INKLUZYWNA KULTURA ORGANIZACJI, oparta na różnorodności – znak czasu czy przejściowa moda? Inkluzowość to obecnie istotny trend społeczny. Dotyka coraz większych sfer życia społecznego, a szczególnie ważny staje się w biznesie. Warto zatem zadać sobie pytanie czy mamy…

4VALUE i Farmacja Polska

4VALUE i Farmacja Polska

Z przyjemnością informujemy, że zostaliśmy przyjęcie do grona firm zrzeszonych w “Izbie Gospodarczej Farmacja Polska”. Dziękujemy za zaufanie. Wiemy, że to również wyzwanie i początek owocnej współpracy. Rynek Farmaceutyczny zmienia się w szybkim tempie, nadawanym przez zmiany prawne, zasady refundacji,…

Strategia HR w firmie

Strategia HR w firmie

Strategia HR w firmie – czyli plany i trendy HR na najbliższą przyszłość. Jeszcze do niedawna kluczowym słowem w biznesie była “zwinność” (agility). Zwłaszcza w najtrudniejszych momentach pandemii owa zwinność oznaczała szybką adaptację, poszukiwanie kreatywnych rozwiązań, a wszystko w atmosferze…

Piramida rozwoju w sprzedaży B2B

Piramida rozwoju w sprzedaży B2B

PIRAMIDA ROZWOJU W SPRZEDAŻY B2B Często w dyskusjach z menedżerami sprzedaży omawiamy temat umiejętności osiągania wyników przez poszczególnych przedstawicieli, KAM czy doradców. Zastanawiamy się także, jak zbudować proces, który pozwoli w określonym czasie wykształcić grupę najlepszych przedstawicieli, bazując na „Piramidzie…