INKLUZYWNA ORGANIZACJA

INKLUZYWNA ORGANIZACJA

WŁĄCZAJĄCA – INKLUZYWNA KULTURA ORGANIZACJI, oparta na różnorodności – znak czasu czy przejściowa moda? Inkluzowość to obecnie istotny trend społeczny. Dotyka coraz większych sfer życia społecznego, a szczególnie ważny staje się w biznesie. Warto zatem zadać sobie pytanie czy mamy…

4VALUE i Farmacja Polska

4VALUE i Farmacja Polska

Z przyjemnością informujemy, że zostaliśmy przyjęcie do grona firm zrzeszonych w “Izbie Gospodarczej Farmacja Polska”. Dziękujemy za zaufanie. Wiemy, że to również wyzwanie i początek owocnej współpracy. Rynek Farmaceutyczny zmienia się w szybkim tempie, nadawanym przez zmiany prawne, zasady refundacji,…

Strategia HR w firmie

Strategia HR w firmie

Strategia HR w firmie – czyli plany i trendy HR na najbliższą przyszłość. Jeszcze do niedawna kluczowym słowem w biznesie była “zwinność” (agility). Zwłaszcza w najtrudniejszych momentach pandemii owa zwinność oznaczała szybką adaptację, poszukiwanie kreatywnych rozwiązań, a wszystko w atmosferze…

Piramida rozwoju w sprzedaży B2B

Piramida rozwoju w sprzedaży B2B

PIRAMIDA ROZWOJU W SPRZEDAŻY B2B Często w dyskusjach z menedżerami sprzedaży omawiamy temat umiejętności osiągania wyników przez poszczególnych przedstawicieli, KAM czy doradców. Zastanawiamy się także, jak zbudować proces, który pozwoli w określonym czasie wykształcić grupę najlepszych przedstawicieli, bazując na „Piramidzie…

Lunch z e-commerce

Czwarta konferencja lunch z e-commerce za nami! Jeżeli uświadomimy sobie , że przekroczyliśmy kolejną magiczną barierę w ilości włączonych smartfonów na świecie szacowaną na 6 mld. Jeżeli dodamy do tego niezwykły wzrost dostępnych aplikacji praktycznie do wszystkiego i coraz niższe…