Z przyjemnością informujemy, że otrzymaliśmy Najwyższą Kategorię „1w pozytywnie zakończonym audycie przeprowadzonym na zlecenie PARP,  a  dotyczącym funkcjonowania podmiotu w Bazie Usług Rozwojowych.

Cieszymy się, że jakość naszych usług została potwierdzona przez PARP.

Zakres audytu:

– Standardy świadczenia usług rozwojowych

– Zapewnienie należytej jakości świadczenia usług

– Zasady etyki zawodowej

– Potencjał kadrowy

– Potencjał ekonomiczny

– Potencjał techniczny