MultiUlga – Przegląd oszczędności i dotacji dla Twojej firmy, bezpiecznie i na najwyższym poziomie

Czy w Twojej firmie: 

 • rozwijane są procesy, produkty lub technologie?
 • nabyte zostały w ostatnich latach licencje lub systemy IT?
 • pracownicy  (np. programiści, projektanci, badacze, graficy, inżynierowie) wykonują pracę kreatywną?

Jeżeli któraś z tych odpowiedzi brzmi TAK:Zamów Projekt!

Ulga  na B+R (Badania i Rozwój)

Korzyści:

 • Dodatkowe odliczenie nawet do 150%* kosztów kwalifikowanych B+R
 • Zmniejszenie podatku do zapłaty albo zwrot podatku–max. korzyść do 9,5%wydatków kwalifikowanych
 • Możliwość odliczenia w ciągu 6 lat od poniesienia kosztów kwalifikowanych
 • Bezpieczeństwo rozwiązanie wynika wprost z ustawy
 • Długoterminowe oszczędności, wzrost motywacji i kreatywności pracowników
 • Wspieramy cały proces  i wdrożenie rozwiązania
Ulga na nowe technologie

Korzyści:

 • Efektywnie zwrot poniesionych wydatków może wynieść 9,5% wartości wydatków inwestycyjnych na zakup systemów informatycznych / licencji
 • Ulga nie ogranicza prawa do amortyzacji WNiP
MultiUlga założenia: 
 • Jedno spotkanie – wiele możliwości dla firmy
 • Sprawdzone programy “gwarancja ulgi”
 • Konkurencyjność oferty: formuła ” success fee”
 • Doświadczenie: opracowane i bezpieczne rozwiązania
 • Motywy przewodnie: oszczędności w przedsiębiorstwie i indywidualne dla pracowników
Ulga – 50% KUP (Koszty Uzyskania Przychodów)

Korzyści:

 • Wzrost rocznego wynagrodzenia netto nawet do ok. 14 tys. PLN rocznie na jednego pracownika bez zmiany wynagrodzenia brutto
 • Długoterminowe oszczędności
 • Wzrost motywacji i kreatywności pracowników
 • Retencja obecnych i przyciąganie nowych pracowników

Projekt certyfikowany przez firmę EY (dawniej Ernst & Young):

Zamów Audyt!