MENEDŻER  SPRZEDAŻY – ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM HANDLOWYM

W nowoczesnych systemach zarządzania organizacjami menedżer jest kluczowym elementem wdrażania strategii firmy.

Zwłaszcza w sprzedaży prawdziwe jest stwierdzenie mówiące o tym, że „Menedżer jest tak dobry jak jego zespół” – dlatego budowanie, rozwijanie oraz wsparcie zespołu powinno być głównym zadaniem każdego Szefa Sprzedaży.Zapisz się TERAZ!

Niezależnie czy mamy wrodzony talent do zarządzania, czy  też czujemy, że jest jakaś przestrzeń do pogłębienia umiejętności – w każdym przypadku możemy poprzez pracę nad rozwojem poszczególnych elementów osiągnąć najwyższe zaawansowanie w tym zakresie. Menedżerem stajesz się przez świadomy i konsekwentny rozwój w określonych obszarach, połączony z doświadczeniem.  Dzięki ciągłemu rozwojowi możemy osiągać cele organizacji oraz jednocześnie będąc wsparciem oraz inspiracją dla swoich ludzi.

Szkolenie ma na celu rozwój świadomości i umiejętności menedżerów w poniższych obszarach:

 • Rola i funkcje menedżera w organizacji – jakie są zadania menedżera?
 • Zasady tworzenia zespołu sprzedażowego – jak dobierać ludzi do zespołu?
 • Wyznaczenie i monitorowanie realizacji celów dla zespołu – jak zadbać, aby ludzie wiedzieli co i jak moją robić?
 • Rozwijanie kompetencji zespołu sprzedażowego – co robić, aby zespół był coraz lepszy?
 • Komunikacja menedżerska – jak rozmawiać z podwładnymi w angażujący sposób?
 • Motywowanie i delegowanie – jak unikać spadków w motywacji ludzi?
 • Unikanie sytuacji kryzysowych – czy można uniknąć sytuacji kryzysowych?

PROGRAM SZKOLENIA ( 2 dni)

JA Menedżer – kim jestem?

 • Moja rola w mojej firmie – jakie mam zadania jako menedżer w swojej organizacji?
 • Funkcje menedżera – planowanie, organizowanie, kierowanie, kontrolowanie – analiza i weryfikacja moich działań.
 • Zarządzanie relacją – mój szef/ja/moi ludzie. Czego wymaga ode mnie mój zwierzchnik, czego wymagam od moich ludzi?
 • Jak budować autorytet naturalny wśród swoich ludzi?
 • Jakim jestem szefem – analiza stylu zarządzania

  Wyznaczanie i monitorowanie celów zespołu

 • Czy moi ludzie wiedzą co mają robić?
 • Cele firmy, moje cele, cele moich ludzi – które są najważniejsze, czy da się je połączyć?
 • Zarządzanie przez cele – główne założenia oraz elementy
 • Kluczowe czynniki sukcesu – identyfikacja i ich rola w zarządzaniu zespołem
 • Jak wyznaczać efektywne KPI-e?
 • Monitoring i raportowanie – co monitorować, co i jak często raportować?
 • Co gdy „idzie źle” – jak działać w sytuacjach trudnych?

Jestem tak dobry jak mój zespół

 • Jakich ludzie potrzebuję mieć – budowanie profilu kompetencyjnego dla wybranych stanowisk.
 • Jakich ludzi mam – ewaluacja potencjału i obszarów rozwojowych mojego zespołu – przykłady uczestników
 • Czego brakuje mojemu zespołowi – analiza obszarów rozwojowych przy użyciu matrycy Gilberta.
 • Zarządzenie sytuacyjne – główne elementy – jak je wykorzystać w pracy z ludźmi
 • Nowy handlowiec i handlowiec doświadczony – jaki przyjąć styl zarządzania?

Elementy Komunikacji Menedżerskiej

 • Co to jest właściwa komunikacja? Co jest celem komunikacji?
 • Mój szef mnie nie słucha – moi ludzie mnie nie słuchają – kto jest odpowiedzialny za sprawną komunikację w zespole?
 • Jak manager może zbudować odpowiednią komunikację z zespołem – elementy efektywnej komunikacji.
 • Bariery komunikacyjne – style osobowości – jak efektywnie komunikować się z poszczególnymi osobowościami
 • Czy szef powinien słuchać – znaczenie aktywnego słuchania w pracy z ludźmi.
 • Komunikacja z pokoleniem 20+ – na co zwrócić uwagę?
 • Wpływ komunikacji na budowanie relacji w zespole – jakich narzędzi użyć?
 • Komunikacja bez agresji – czyli wpływ emocji na komunikację – jak nimi zarządzać?

 Motywowanie i delegowanie

 • Czy wiem, co motywuje moich ludzi? Elementy motywacji twardej i miękkiej
 • Jak inspirować, jak motywować swoich ludzi?
 • Lider, mentor czy coach – jaką rolę przyjąć, aby wzbudzać entuzjazm u moich ludzi
 • Rozmowy okresowe, podsumowujące, korygujące – jak je prowadzić, jak się do nich przygotować?
 • Jak i co delegować – zasady bezpiecznego delegowania odpowiedzialności i zadań.
 • Jak w motywujący sposób rozmawiać o celach swoich ludzi?
 • Jak reagować na „wypalenie zawodowe” moi ludzi?

 Sytuacje trudne i kryzysowe

 • Najczęstsze błędy, które niweczą nawet najlepiej rozpoczęta współpracę
 • Co to jest sytuacja trudna oraz sytuacja kryzysowa w pracy z zespołem
 • Jakie mogą być symptomy wystąpienia sytuacji trudnej w zespole – jak je zauważyć?
 • Sytuacja trudna – perspektywa pracownika
 • Sytuacja trudna perspektywa menedżera
 • Zadania szefa/menedżera w sytuacji trudnej
 • Wpływ radzenie sobie z sytuacjami trudnymi na współpracę w zespole

Analiza sytuacji trudnych – wybranych przykładów uczestników

Zapraszam:

Zapisz się TERAZ!

 

 

 

Posiadamy certyfikat jakości QUALITY ALLIANCE: