MENEDŻER  SPRZEDAŻY – ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM HANDLOWYM

W nowoczesnych systemach zarządzania organizacjami menedżer jest kluczowym elementem wdrażania strategii firmy.

Zwłaszcza w sprzedaży prawdziwe jest stwierdzenie mówiące o tym, że „Menedżer jest tak dobry jak jego zespół” – dlatego budowanie, rozwijanie oraz wsparcie zespołu powinno być głównym zadaniem każdego Szefa Sprzedaży.

Niezależnie czy mamy wrodzony talent do zarządzania, czy  też czujemy, że jest jakaś przestrzeń do pogłębienia umiejętności – w każdym przypadku możemy poprzez pracę nad rozwojem poszczególnych elementów osiągnąć najwyższe zaawansowanie w tym zakresie. Menedżerem stajesz się przez świadomy i konsekwentny rozwój w określonych obszarach, połączony z doświadczeniem.  Dzięki ciągłemu rozwojowi możemy osiągać cele organizacji oraz jednocześnie będąc wsparciem oraz inspiracją dla swoich ludzi.

Szkolenie ma na celu rozwój świadomości i umiejętności menedżerów w poniższych obszarach:

 • Rola i funkcje menedżera w organizacji – jakie są zadania menedżera?
 • Zasady tworzenia zespołu sprzedażowego – jak dobierać ludzi do zespołu?
 • Wyznaczenie i monitorowanie realizacji celów dla zespołu – jak zadbać, aby ludzie wiedzieli co i jak moją robić?
 • Rozwijanie kompetencji zespołu sprzedażowego – co robić, aby zespół był coraz lepszy?
 • Komunikacja menedżerska – jak rozmawiać z podwładnymi w angażujący sposób?
 • Motywowanie i delegowanie – jak unikać spadków w motywacji ludzi?
 • Unikanie sytuacji kryzysowych – czy można uniknąć sytuacji kryzysowych?

PROGRAM SZKOLENIA ( 2 dni)

JA Menedżer – kim jestem?

 • Moja rola w mojej firmie – jakie mam zadania jako menedżer w swojej organizacji?
 • Funkcje menedżera – planowanie, organizowanie, kierowanie, kontrolowanie – analiza i weryfikacja moich działań.
 • Zarządzanie relacją – mój szef/ja/moi ludzie. Czego wymaga ode mnie mój zwierzchnik, czego wymagam od moich ludzi?
 • Jak budować autorytet naturalny wśród swoich ludzi?
 • Jakim jestem szefem – analiza stylu zarządzania

 Wyznaczanie i monitorowanie celów zespołu

 • Czy moi ludzie wiedzą co mają robić?
 • Cele firmy, moje cele, cele moich ludzi – które są najważniejsze, czy da się je połączyć?
 • Zarządzanie przez cele – główne założenia oraz elementy
 • Kluczowe czynniki sukcesu – identyfikacja i ich rola w zarządzaniu zespołem
 • Jak wyznaczać efektywne KPI-e?
 • Monitoring i raportowanie – co monitorować, co i jak często raportować?
 • Co gdy „idzie źle” – jak działać w sytuacjach trudnych?

Jestem tak dobry jak mój zespół

 • Jakich ludzie potrzebuję mieć – budowanie profilu kompetencyjnego dla wybranych stanowisk.
 • Jakich ludzi mam – ewaluacja potencjału i obszarów rozwojowych mojego zespołu – przykłady uczestników
 • Czego brakuje mojemu zespołowi – analiza obszarów rozwojowych przy użyciu matrycy Gilberta.
 • Zarządzenie sytuacyjne – główne elementy – jak je wykorzystać w pracy z ludźmi
 • Nowy handlowiec i handlowiec doświadczony – jaki przyjąć styl zarządzania?

Elementy Komunikacji Menedżerskiej

 • Co to jest właściwa komunikacja? Co jest celem komunikacji?
 • Mój szef mnie nie słucha – moi ludzie mnie nie słuchają – kto jest odpowiedzialny za sprawną komunikację w zespole?
 • Jak manager może zbudować odpowiednią komunikację z zespołem – elementy efektywnej komunikacji.
 • Bariery komunikacyjne – style osobowości – jak efektywnie komunikować się z poszczególnymi osobowościami
 • Czy szef powinien słuchać – znaczenie aktywnego słuchania w pracy z ludźmi.
 • Komunikacja z pokoleniem 20+ – na co zwrócić uwagę?
 • Wpływ komunikacji na budowanie relacji w zespole – jakich narzędzi użyć?
 • Komunikacja bez agresji – czyli wpływ emocji na komunikację – jak nimi zarządzać?

 Motywowanie i delegowanie

 • Czy wiem, co motywuje moich ludzi? Elementy motywacji twardej i miękkiej
 • Jak inspirować, jak motywować swoich ludzi?
 • Lider, mentor czy coach – jaką rolę przyjąć, aby wzbudzać entuzjazm u moich ludzi
 • Rozmowy okresowe, podsumowujące, korygujące – jak je prowadzić, jak się do nich przygotować?
 • Jak i co delegować – zasady bezpiecznego delegowania odpowiedzialności i zadań.
 • Jak w motywujący sposób rozmawiać o celach swoich ludzi?
 • Jak reagować na „wypalenie zawodowe” moi ludzi?

 Sytuacje trudne i kryzysowe

 • Najczęstsze błędy, które niweczą nawet najlepiej rozpoczęta współpracę
 • Co to jest sytuacja trudna oraz sytuacja kryzysowa w pracy z zespołem
 • Jakie mogą być symptomy wystąpienia sytuacji trudnej w zespole – jak je zauważyć?
 • Sytuacja trudna – perspektywa pracownika
 • Sytuacja trudna perspektywa menedżera
 • Zadania szefa/menedżera w sytuacji trudnej
 • Wpływ radzenie sobie z sytuacjami trudnymi na współpracę w zespole

Analiza sytuacji trudnych – wybranych przykładów uczestników

Zapraszam:

 

 

 

Posiadamy certyfikat jakości QUALITY ALLIANCE: