Lean Management – czyli narzędzia ciągłego doskonalenia, podnoszenia efektywności i optymalizacji procesów.

Rozwój kultury ciągłego podnoszenia efektywności pracy w organizacji jest w stanie zapewnić firmie długotrwały wzrost. Zwiększanie efektywności pracy powinno stać się strategią przedsiębiorstwa, nie tylko zadaniem dla wybranych działów lub departamentów. Firmy, wspierające innowacje są w stanie odkryć i wykorzystać obszary, które pozwolą im zdobywać przewagę nad swoją konkurencją i dostarczać swoim klientom produkty, czy usługi lepszej jakości.

02 CELE SZKOLENIA

Istotne jest, aby pracownicy potrafili efektywniej organizować swoją pracę, identyfikować wartości, rozpoznawać marnotrawstwa oraz aby sami sugerowali nowe rozwiązania w swoim obszarze.

Budowanie świadomości LEAN czyli doskonalenia oraz podnoszenia efektywności pracy w firmie – jako kluczowego czynnika przewagi konkurencyjnej

 • Rozwinięcie postawy – „możemy to zrobić szybciej i lepiej”
 • Zapoznanie się z narzędziami wykorzystywanymi do optymalizacji procesów
 • Praktyczne wykorzystanie narzędzi na przykładowym procesie
 • Zapoznanie się z filozofią i narzędziami Lean Management

PROGRAM Zapytaj o Projekt! 

W przypadku projektu wprowadzenia narzędzi Lean Management do organizacji – poniższy warsztat jest pierwszym etapem procesu.

Po co nam poprawa efektywności?

 Ocena obecnej sytuacji rynkowej oraz firmy.

 • Co może wydarzyć się z 2 lata – jak zmieni się obraz rynku po 2021
 • Czego od producentów oczekują klienci?
 • Czym mogą konkurować firmy na rynku – co może zapewnić producentom przewagę konkurencyjną?
 • Za co chce płacić klient – co jest wartością dla klienta w naszej pracy?

 Jak podnosić efektywność osobistą?

 • Czego potrzebuję, aby wydajnie pracować – w życiu prywatnym oraz zawodowym?
 • Zaczynaj z wizją końca – rola właściwego planowania w osiąganiu wysokiej efektywności
 • Samodoskonalenie – wpływ cyklu uczenia się na wymierny efekt czasowy –
 • Efektywna komunikacja – podstawa płynnej współpracy w firmie –
 • Wpływ motywacji i demotywacji na efektywność pracy własnej
 • Czy jestem odpowiedzialny za motywację własną?

 Filozofia i narzędzia Lean Management – czyli jak podnosić efektywność procesów w firmie:

 • Czym jest Lean Management?
 • Cele Lean Management – czy można je zaadoptować do firmy?
 • Filozofia budowania wartości dla klienta – Just in Time, Przepływ jednej sztuki
 • Główne źródła marnotrawstw – za co chce płacić klient – 7 grup marnotrawstw
 • Identyfikacja głównych źródeł marnotrawstw w firmie.
 • Co w działaniach firmy jest wartością dla klienta, a co nie jest – identyfikacja działań dodających wartości oraz nie dodających
 • Główne narzędzia Lean Management:
 • standaryzacja i ciągłe doskonalenie – 5S/6S, TPM, TWI,
 • podnoszenie efektywności – 5S6S, SMED, OEE
 • optymalizacja procesów – czas taktu, czas cyklu, wykres Yamaguchi,
  diagram Spaghetti,
 • rozwiązywanie problemów – 5Why, Diagram Ishikawy, A3, wizualne zarządzanie, Kanban,
 • Mapowanie procesów – SIPOC, Makig’ami, VSM – jakich narzędzi używać – mapowanie przykładowego procesu przy użyciu SIPOC.
 • Kultura ciągłego doskonalenia – a jej wpływ na wyniki finansowe organizacji.

KAIZEN – KAI – zmiana, ZEN – dobry – zmiana na lepsze.  “Nawet najdłuższa podróż zaczyna się od małego kroku” (Lao Tse), proces ciągłego udoskonalania rozłożonego na części procesu u źródła.
Praca z optymalizacją przykładowego procesu z wykorzystaniem narzędzi Lean Management.

ZOBACZ TAKŻE: Wzrost efektywności firmy.

 TRENER: Paweł Haponiuk

Zapytaj o Projekt!