Narzędzia Lean Management – czyli narzędzia ciągłego podnoszenia efektywności i optymalizacji procesów.

Rozwój kultury ciągłego podnoszenia efektywności pracy w organizacji jest w stanie zapewnić firmie długotrwały wzrost. Zwiększanie efektywności pracy powinno stać się strategią przedsiębiorstwa, nie tylko zadaniem dla wybranych działów lub departamentów. Firmy, wspierające innowacje są w stanie odkryć i wykorzystać obszary, które pozwolą im zdobywać przewagę nad swoją konkurencją i dostarczać swoim klientom produkty, czy usługi lepszej jakości.

02 CELE SZKOLENIA

Istotne jest, aby pracownicy potrafili efektywniej organizować swoją pracę, dostrzegać marnotrawstwa oraz sami sugerowali rozwiązania.

 Budowanie świadomości potrzeby podnoszenia efektywności pracy w firmie – jako kluczowego czynnika przewagi konkurencyjnej

 • Rozwinięcie postawy – „możemy to zrobić szybciej i lepiej”
 • Zapoznanie się z narzędziami wykorzystywanymi do optymalizacji procesów
 • Praktyczne wykorzystanie narzędzi na przykładowym procesie
 • Zapoznanie się z filozofią i narzędziami Lean Management

PROGRAM

W przypadku projektu wprowadzenia narzędzi Lean Management do organizacji – poniższy warsztat jest pierwszym etapem procesu.

Po co nam poprawa efektywności?

 Ocena obecnej sytuacji rynkowej oraz firmy.

 • Co może wydarzyć się z 2 lata – jak zmieni się obraz rynku po 2021
 • Czego od producentów oczekują klienci?
 • Czym mogą konkurować firmy na rynku – co może zapewnić producentom przewagę konkurencyjną?
 • Za co chce płacić klient – co jest wartością dla klienta w naszej pracy?

 Jak podnosić efektywność osobistą?

 • Czego potrzebuję, aby wydajnie pracować – w życiu prywatnym oraz zawodowym?
 • Zaczynaj z wizją końca – rola właściwego planowania w osiąganiu wysokiej efektywności
 • Samodoskonalenie – wpływ cyklu uczenia się na wymierny efekt czasowy –
 • Efektywna komunikacja – podstawa płynnej współpracy w firmie –
 • Wpływ motywacji i demotywacji na efektywność pracy własnej
 • Czy jestem odpowiedzialny za motywację własną?

 Filozofia i narzędzia Lean Management – czyli jak podnosić efektywność procesów w firmie:

 • Czym jest Lean Management?
 • Cele Lean Management – czy można je zaadoptować do firmy?
 • Filozofia budowania wartości dla klienta – Just in Time, Przepływ jednej sztuki
 • Główne źródła marnotrawstw – za co chce płacić klient – 7 grup marnotrawstw
 • Identyfikacja głównych źródeł marnotrawstw w firmie.
 • Co w działaniach firmy jest wartością dla klienta, a co nie jest – identyfikacja działań dodających wartości oraz nie dodających
 • Główne narzędzia Lean Management:
 • standaryzacja i ciągłe doskonalenie – 5S/6S, TPM, TWI,
 • podnoszenie efektywności – 5S6S, SMED, OEE
 • optymalizacja procesów – czas taktu, czas cyklu, wykres Yamaguchi,
  diagram Spaghetti,
 • rozwiązywanie problemów – 5Why, Diagram Ishikawy, A3, wizualne zarządzanie, Kanban,
 • Mapowanie procesów – SIPOC, Makig’ami, VSM – jakich narzędzi używać – mapowanie przykładowego procesu przy użyciu SIPOC.
 • Kultura ciągłego doskonalenia – a jej wpływ na wyniki finansowe organizacji.

KAIZEN – KAI – zmiana, ZEN – dobry – zmiana na lepsze.  “Nawet najdłuższa podróż zaczyna się od małego kroku” (Lao Tse), proces ciągłego udoskonalania rozłożonego na części procesu u źródła.
Praca z optymalizacją przykładowego procesu z wykorzystaniem narzędzi Lean Management.

ZOBACZ TAKŻE: Wzrost efektywności firmy.

 TRENER: Paweł Haponiuk