Pierwszy kwartał 2017 r. to czas zamykania rozliczeń CIT za rok podatkowy 2016 tj. okres:
 • Istotnych zmian w przepisach podatkowych i orzecznictwie,
 • Uruchomienia klauzul,
 • unikania opodatkowania,
 • Kwestionowania i osłabiania mocy wiążącej interpretacji indywidualnych,
 • Agresywnych kontroli,
 • UKS
Koncentrujemy się na:
 • Analizie kluczowych i niestandardowych transakcji dokonanych w ciągu 2016 r.
 • Wspólnym omówieniu ok. 30 najistotniejszych zagadnień – opracowanych na bazie zmian regulacyjnych, orzeczeń sądów administracyjnych oraz interpretacji Ministra Finansów
 • Identyfikacji i weryfikacji kwestii charakterystycznych dla danej branży, w oparciu o praktykę współpracy z naszymi klientami
 • Badaniu obszarów najczęściej weryfikowanych przez UKS
 • Ocenie metodologii cen transferowych – z perspektywy nowego podejścia do kontroli podatkowych w tym obszarze
 • Elementem procesu jest również techniczna weryfikacja kalkulacji CIT

Projekt certyfikowany przez firmę EY (dawniej Ernst & Young):

          Zamów Projekt!