id-100447072Od 1 lipca 2016 r. duzi przedsiębiorcy zobowiązani są do przekazywania określonych danych organom podatkowym w formie elektronicznej – generowania tzw. Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK).  Do dnia 30 czerwca 2018 r. sporządzanie Jednolity Plik Kontrolny (JPK) przez małych i średnich przedsiębiorców, w rozumieniu USDG, jest fakultatywne. Po tej dacie również MŚP zostaną objęci opisanym obowiązkiem.

Pierwszy termin mamy już za sobą. Doświadczenia pokazują, że nie można w tym temacie zostawić sprawy tylko zespołom IT, ponieważ jak pokazuje doświadczenie problem jest bardziej złożony, a wdrożone aplikacje generują tysiące błędów i pomyłek.

Aby czuć się bezpiecznym proponujemy Państwu wsparcie doradcze dla sprawdzenia prawidłowość przygotowanych aplikacji i generowanych przez nie danych, a ponadto:

  • wykonanie  testów technicznych
  • wykonanie testów merytorycznych

Następne terminy przypadają już od stycznia 2017 , więc w tej chwili jest najlepszy czas aby sprawdzić stopień przygotowania firmy do tej dużej operacji.

Projekty certyfikowane przez EY Zamów Projekt!