WŁĄCZAJĄCA – INKLUZYWNA KULTURA ORGANIZACJI, oparta na różnorodności

– znak czasu czy przejściowa moda?

Inkluzowość to obecnie istotny trend społeczny. Dotyka coraz większych sfer życia społecznego, a szczególnie ważny staje się w biznesie. Warto zatem zadać sobie pytanie czy mamy pełne zrozumienie podstawowych pojęć tej kultury?

Inkluzywność – oznacza sposób zachowania, który uwzględnia, szanuje i akceptuje różnorodność, czyli to kim jesteśmy. Sprawia, że każdy pracownik jest wysłuchany. To także gotowość do uczenia się. Zrozumienia oraz wspierania różnić i wyjątkowości, które nas definiują. Dlatego, aby budować zróżnicowane zespoły musimy nauczyć się współpracować z osobami o różnych narodowościach, kulturach i poglądach, rozumieć ich odmienną perspektywę. Do tego właśnie w organizacji potrzebna jest kultura inkluzywna, wspierająca zainteresowanie drugim człowiekiem. Oznaczająca otwartą postawę, skupioną na uważności bez uprzedzeń i stereotypów. Opierająca się na odwadze i kwestionowaniu zachowań obserwowanych w firmie.

Różnorodność – to przestrzeń na akceptację odmienności i niejednorodności. To wszystkie cechy, które wpływają na naszą wyjątkowość i na to kim jesteśmy.  Nasza płeć, wiek, pochodzenie, orientacja, religia, status niepełnosprawności czy przekonania.

Polityka różnorodności to podejście firmy do tworzenia środowiska pracy, w którym pracownicy, niezależnie od różnic pomiędzy nimi, mają szansę na pełne wykorzystanie swojego potencjału. Polityka różnorodności to zatem coś więcej niż przeciwdziałanie dyskryminacji. To celowe działanie firmy na rzecz wykorzystania różnorodnych punktów widzenia, doświadczeń, potencjałów, pomysłów.

Co jeszcze warto wiedzieć?
Chociażby to, że organizacje, które przodują w kształtowaniu kultury inkluzowości i dbają o różnorodność wśród pracowników, jak potwierdzają obserwacje i badania wiodących firm konsultingowych, przewyższają biznesowo w efektywności konkurencję w rankingach (Deloitte, Forbs) średnio o co najmniej 15% ! Tworzenie „włączającego” miejsca pracy zapewnia uczciwe traktowania wszystkich pracowników, w szacunku do ich indywidualnych cech i potrzeb, a to przekłada się na budowania atmosfery pracy, w której wszyscy pracownicy czują się częścią organizacji i współtworzą środowisko pracy. Czują się zaangażowani i mają poczucie wpływu i sprawczości. W takiej atmosferze chcą nie tylko realizować cele biznesowe, ale dbać o własny rozwój i poszukiwać udoskonaleń w tym co wykonują.

  • Inkluzywność zwiększa innowacyjność. Harvard Business Review podaje, że firmy o dużej różnorodności mają aż o 19% wyższe przychody z innowacji. Gdy pracujemy w różnorodnym zespole, każdy wnosi swój unikatowy wkład doświadczeń zawodowych i życiowych, a to przekłada się na ciekawe i odmienne perspektywy i zapewnia bardziej kreatywne podejście do biznesowych rozwiązań.
  • Inkluzywność kształtuje nowych liderów, takich którzy powodują, że pracownicy czują się zauważani, zrozumiani i doceniani. Rozumiejących na czym polega „bezpieczeństwo psychologiczne”.
  • Inkluzywność zwiększa także sprzedaż, bo pozwala lepiej rozumieć i docierać do różnych klientów i ich odmiennych potrzeb i oczekiwań – tych jawnych i tych nieoczywistych.

Jak to działa? Gdy jesteśmy autentyczni, myślimy odważnie i niestandardowo, łatwiej planujemy działania w nowym segmencie rynku i uprzedzamy działania konkurencji. Gdy czujemy się zaangażowani, istotni, bezpieczni, wzrasta nasze poczucie przynależności do organizacji i chęć działania, a to przekłada się na osobistą efektywność i dalsze aspiracje. Ludzie chcą nie tylko pracować dla takich organizacji, ale także je współtworzyć.

Jednym słowem – to po prostu DZIAŁA i coraz większej grupie firm to się OPŁACA!

Firmy i organizacje, które pragną poznać więcej o budowaniu różnorodności w inkluzywnym środowisku pracy zapraszamy do współpracy. Wspólnie zdefiniujemy drogę do wzmacniania inkluzywnego liderstwa i tworzenia środowiska zwiększającego zaangażowanie, satysfakcję i przede wszystkim rezultaty.

AUTORKA: Krystyna PurowskaUmów Konsultację