Inspiracją do tego szkolenia były badania przeprowadzone przez Harvard Business School, które wykazały, iż jednym z istotnych „hamulców” w rozwoju biznesu jest brak efektywnej komunikacji pomiędzy managementem a wsparciem finansowym firmy. Badanie wykazało, iż management wysokiego szczebla, który najczęściej wywodzi się z działów sprzedażowych czy szeroko pojętych działów „frot  office” nie bardzo rozumie język działów wsparcia biznesowego w tym finansów.

Warsztat da nam wyjaśnienie, najbardziej istotnych pojęć finansowych. Pomoże w zrozumieniu tematyki finansów, aby  zastosowanie ich w każdej firmie było naturalne dla Właścicieli i Menedżerów. Szkolenie zwraca szczególną uwagę na kwestie poświęcone biznesowi, stosowanym standardom raportowania finansowego
i biznesowego oraz wnioskom z nich wypływających. To także dyskusja o inteligencji finansowej – sposobie myślenia o biznesie, pieniądzach i wynikach generowanych przez biznes.

Bardzo często firmy zamieniają się w pędzący pociąg, w zakresie obrotów, ekspansji rynkowej, itp.,  ale wiele jej wewnętrznych elementów w tym zarządzanie finansami nadal działa jak w drezynie. Kiedy rozwój firmy znacznie wyprzedza jej wymagalne standardy finansowe, jest to pierwszy czynnik ryzyka upadku. Gdy pojawia się niespodziewane zdarzenia jak pandemia covid-19, najsłabsze elementy mogą przyspieszyć przesuwanie się po równi pochylej.

W programie m.in.

  • Co jest esencją finansów w biznesie?
  • Co tak naprawdę oznacza zarządzanie finansami w firmie?
  • Jaki jest najlepszy sposób na zarządzanie płynnością finansową?
  • Czym się różni inwestycja od spekulacji?
  • Co jest najważniejsze w rozwoju firmy?

„Jeżeli  przeniesiesz na biznes swój sposób myślenia o pieniądzach z domu, twój portfel biznesowy będzie wyglądał podobnie jak twój portfel domowy”

Filozofia zarządzania finansami

  • Filozofia finansów – inteligencja finansowa – definicje inwestycji vs. konsumpcja,
    cena vs. wartość itp.
  • Czynniki sukcesu i niepowodzenia firm
  • Model biznesowy, a finanse
  • Różnice pomiędzy finansami, a księgowością

Budowanie i zarządzanie biznesem na podstawie rachunku wyników

  • Tworzenie i analiza zarządczego rachunku wyników RZiS oraz Bilansu.
  • Płynność finansowa, i jak tworzyć oraz interpretować Cash Flow
  • Znaczenie przychodów, marż, EBITDA, EBIT itd.
  • Zarządzanie przychodami, cenami, marżą, kosztami i wynikiem finansowym.
  • Identyfikacja najbardziej wrażliwych czynników mających wpływ na wyniki finansowe firmy

Budowanie i zarządzanie biznesem na podstawie bilansu

  • Zrozumienie bilansu i zarządzanie bilansem
  • Analiza wskaźnikowa efektywności finansowej firmy
  • Analiza stopy zwrotu na aktywach i kapitałach własnych firmy
  • Analiza płynności finansowej i ryzyka działalności firmy
  • Identyfikowanie problemów na podstawie analizy wskaźnikowej
  • Analiza i zarządzanie kapitałem pracującym (working capital management)

Budowanie wartości firmy

  • Wartość a cena firmy
  • zarządzanie wartością firmy (EVA)
  • pomiary i wycena wartości firmy (metody, zasady wyceny itp.)
  • rola i zadania każdego pracownika w procesie kreowania wartości firmy

ZOBACZ TAKŻE: Wirtualny Dyrektor Finansowy: https://4value.com.pl/oferta/business-consulting/dyrektor-finansowy/

ZAPRASZAM: Jacek Piec Zamów Projekt!