Inspiracją do tego szkolenia były badania przeprowadzone przez Harvard Business School, które wykazały, iż jednym z istotnych „hamulców” w rozwoju biznesu jest brak efektywnej komunikacji pomiędzy managementem a wsparciem finansowym firmy. Badanie wykazało, iż management wysokiego szczebla, który najczęściej wywodzi się z działów sprzedażowych czy szeroko pojętych działów „frot  office” nie bardzo rozumie język działów wsparcia biznesowego w tym finansów.

Warsztat da nam wyjaśnienie, najbardziej istotnych pojęć finansowych. Pomoże w zrozumieniu tematyki finansów, aby  zastosowanie ich w każdej firmie było naturalne dla Właścicieli i Menedżerów. Szkolenie zwraca szczególną uwagę na kwestie poświęcone biznesowi, stosowanym standardom raportowania finansowego
i biznesowego oraz wnioskom z nich wypływających. To także dyskusja o inteligencji finansowej – sposobie myślenia o biznesie, pieniądzach i wynikach generowanych przez biznes.

Bardzo często firmy zamieniają się w pędzący pociąg, w zakresie obrotów, ekspansji rynkowej, itp.,  ale wiele jej wewnętrznych elementów w tym zarządzanie finansami nadal działa jak w drezynie. Kiedy rozwój firmy znacznie wyprzedza jej wymagalne standardy finansowe, jest to pierwszy czynnik ryzyka upadku. Gdy pojawia się niespodziewane zdarzenia jak pandemia covid-19, najsłabsze elementy mogą przyspieszyć przesuwanie się po równi pochylej.

W programie m.in.

 • Co jest esencją finansów w biznesie?
 • Co tak naprawdę oznacza zarządzanie finansami w firmie?
 • Jaki jest najlepszy sposób na zarządzanie płynnością finansową?
 • Czym się różni inwestycja od spekulacji?
 • Co jest najważniejsze w rozwoju firmy?

„Jeżeli  przeniesiesz na biznes swój sposób myślenia o pieniądzach z domu, twój portfel biznesowy będzie wyglądał podobnie jak twój portfel domowy”

Filozofia zarządzania finansami

 • Filozofia finansów – inteligencja finansowa – definicje inwestycji vs. konsumpcja,
  cena vs. wartość itp.
 • Czynniki sukcesu i niepowodzenia firm
 • Model biznesowy, a finanse
 • Różnice pomiędzy finansami, a księgowością

Budowanie i zarządzanie biznesem na podstawie rachunku wyników

 • Tworzenie i analiza zarządczego rachunku wyników RZiS oraz Bilansu.
 • Płynność finansowa, i jak tworzyć oraz interpretować Cash Flow
 • Znaczenie przychodów, marż, EBITDA, EBIT itd.
 • Zarządzanie przychodami, cenami, marżą, kosztami i wynikiem finansowym.
 • Identyfikacja najbardziej wrażliwych czynników mających wpływ na wyniki finansowe firmy

Budowanie i zarządzanie biznesem na podstawie bilansu

 • Zrozumienie bilansu i zarządzanie bilansem
 • Analiza wskaźnikowa efektywności finansowej firmy
 • Analiza stopy zwrotu na aktywach i kapitałach własnych firmy
 • Analiza płynności finansowej i ryzyka działalności firmy
 • Identyfikowanie problemów na podstawie analizy wskaźnikowej
 • Analiza i zarządzanie kapitałem pracującym (working capital management)

Budowanie wartości firmy

 • Wartość a cena firmy
 • zarządzanie wartością firmy (EVA)
 • pomiary i wycena wartości firmy (metody, zasady wyceny itp.)
 • rola i zadania każdego pracownika w procesie kreowania wartości firmy

ZOBACZ TAKŻE: Wirtualny Dyrektor Finansowy: https://4value.com.pl/oferta/business-consulting/dyrektor-finansowy/

ZAPRASZAM: Jacek Piec Zamów Projekt!