Inspiracją do tego szkolenia były badania przeprowadzone przez Harvard Business School, które wykazały, iż jednym z istotnych „hamulców” w rozwoju biznesu jest brak efektywnej komunikacji pomiędzy managementem a wsparciem finansowym firmy. Badanie wykazało, iż management wysokiego szczebla, który najczęściej wywodzi się z działów sprzedażowych czy szeroko pojętych działów „frot  office” nie bardzo rozumie język działów wsparcia biznesowego w tym finansów.

To dwudniowe spotkanie z managementem firm. Wyjaśnienie, tych najbardziej istotnych pojęć finansowych. To zrozumienie tematyki finansów, aby komunikacja wewnątrz-firmowa pomiędzy różnymi działami była bardziej efektywna. Szkolenie zwraca szczególną uwagę na kwestie poświęcone biznesowi, stosowanym standardom raportowania finansowego i biznesowego oraz wnioskom z nich wypływających. To także dyskusja o inteligencji finansowej – sposobie myślenia o biznesie, pieniądzach i wynikach generowanych przez biznes.

Bardzo często firmy zamieniają się w pędzący pociąg, w zakresie obrotów, ekspansji rynkowej, itp.,  ale wiele jej wewnętrznych elementów nadal działa, jak w drezynie. Kiedy rozwój firmy znacznie wyprzedza jej wymagalne standardy finansowe, jest to pierwszy czynnik ryzyka upadku.

W programie m.in.

 • Dlaczego oszczędzanie nie ma sensu ?
 • Co tak naprawdę oznacza pojęcie inwestycja ?
 • Czym się różni inwestycja od spekulacji
 • Cena a wartość – problem XXI wieku

„Jeżeli  przeniesiesz na biznes swój sposób myślenia o pieniądzach z domu, twój portfel biznesowy będzie wyglądał podobnie jak twój portfel domowy”

Filozofia zarządzania finansami

 • Filozofia finansów – inteligencja finansowa – definicje inwestycji v konsumpcja, cena v wartość itp.
 • Czynniki sukcesu i niepowodzenia firm
 • Model biznesowy a finanse
 • Różnice pomiędzy finansami a księgowością

Budowanie i zarządzanie biznesem na podstawie rachunku wyników

 • Tworzenie i analiza zarządczego rachunku wyników (managements accounts). Znaczenie przychodów, marż, EBITDA, EBIT itd.
 • Zarządzanie przychodami, cenami, marżą, kosztami i wynikiem finansowym.
 • Identyfikacja najbardziej wrażliwych czynników mających wpływ na wyniki finansowe firmy

Budowanie i zarządzanie biznesem na podstawie bilansu

 • Zrozumienie bilansu i zarządzanie bilansem
 • Analiza wskaźnikowa efektywności finansowej firmy
 • Analiza stopy zwrotu na aktywach i kapitałach własnych firmy
 • Analiza płynności finansowej i ryzyka działalności firmy
 • Identyfikowanie problemów na podstawie analizy wskaźnikowej
 • Analiza i zarządzanie kapitałem pracującym (working capital management)

Budowanie wartości firmy

 • Wartość a cena firmy
 • zarządzanie wartością firmy (EVA)
 • pomiary i wycena wartości firmy (metody, zasady wyceny itp.)
 • rola i zadania każdego pracownika w procesie kreowania wartości firmy

ZAPRASZAM: Jacek Piec Zamów Projekt!