Zapraszamy na Forum Praktyków

igfp2 logo4value.png

Termin: 28 maja 2015

Miejsce: Adgar Ochota, Warszawa

 

 

Najnowsze zmiany prawne, najnowsze działania i wyniki kontroli GIF i WIF na rynku, struktura, mechanizmy i luki w systemach dystrybucji, działania zapobiegawcze oraz kierunki i prognozy w którą stronę ewoluuje rynek.

Co to znaczy dostępność leków dla pacjentów na każdym poziomie procesu? Ocena i podsumowanie obecnego systemu, jego efektywności. Skuteczność rozwiązań prawnych tych obecnych, jak też najnowszych nowelizacji.

1. Sytuacja prawna oraz uchwalone i planowane zmiany w zakresie poprawy dostępności leków dla pacjentów w kontekście “odwróconego łańcucha dostaw”.

 • Projekt nowelizacji Prawa farmaceutycznego – zakres planowanych zmian i status nowelizacji
 • Nielegalny „odwrócony łańcuch dystrybucji” – źródła problemów

Katarzyna Czyżewska, Czyżewscy Kancelaria Adwokacka

2. Przyjęte rozwiązania prawne w zakresie regulacji i ograniczeń przepływu eksportowego leków w różnych krajach Europy

Katarzyna Czyżewska, Czyżewscy Kancelaria Adwokacka

Przerwa kawowa

3. Wykorzystanie przepisów obecnie istniejącego prawa w zakresie ograniczenia odwróconego łańcucha dostaw:

 •  Czy przy eksporcie leków refundowanych obowiązuje ustawa refundacyjna – interpretacje ministerstwa zdrowia
 • Zakres działań, kontrole i rezultaty podjętych działań GIF i WIF
 • Planowane działania

Marek Tomków, farmaceuta, były inspektor WIF, członek NRA, biorący udział w pracach Komisji Zdrowia

13.00 Lunch

Doświadczenia z funkcjonowania kanału interwencyjnego dla dostępności leków przez pryzmat dedykowanego Call Center

 • Okres wstępnego zarządzania dostępnością
 • Spójność działań na każdym etapie

–  Grzegorz Telega, Chiesi Poland –  Head of Logistics

5. Dostępność leku na rynku w obliczu „Odwróconego łańcucha dystrybucji”– stosowane rozwiązania w dystrybucji, najczęściej popełniane błędy, ocena efektywności, najnowsze trendy w związku ze zmianami w prawie farmaceutycznym:

 • Jakie modele dystrybucji stosować w zależności od pokrycia numerycznego produktów? Co należy wiedzieć o dystrybucji pracując z tymi modelami?
 • Jak stosujemy analizę danych w tym zakresie ?
 • Praca z aptekami  – czyli na czym można polegać?
 • Trendy – możliwe kierunki rozwoju rynku?

–  Andrzej Kochanek, 4Value Business Consulting – General Manager

Przerwa kawowa

6. Panel dyskusyjny: Jak duży jest obecnie problem dostępności leków? Jakie elementy w sobie zawiera? Czy istnieją metody pomiaru? Jakie procesy nakładają się na takie efekty? Czy jest możliwe spójne spojrzenie środowiska?

Patronat:
Izba Gospodarcza „Farmacja Polska”

Patronat medialny:
Pharmaceutical Representative

Organizator
4VALUE Business Consulting

 Ilość miejsc jest ograniczona. 

W celu dokonania zgłoszenia prosimy o wypełnienie: Formularz_zgłoszeniowy na forum