Krzysztof Elit

Doradca, konsultant, technolog produkcji. Ekspert w zakresie zarządzania produkcją – PRZEMYSŁ 4.0. Przez 12 lat zajmował się analizą i modyfikacją procesów w kierunku ich usprawniania. Optymalizuje efektywność operacyjną przedsiębiorstw w zakresie produkcji, technologii procesów, jakości, logistyki wewnętrznej, organizacji proceduralnej, składowania i utrzymania ruchu. Projektuje i przygotowuje również nowe uruchomienia w przemyśle. Audytuje i udoskonala nowe wdrożenia wyrobów już uruchamianych lub tuż po rozruchu. Diagnozuje przyczyny strat i negatywnych zdarzeń na produkcji.

Absolwent Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie ze specjalizacją “Zarządzania i ekonomiki w przemyśle”. Posiada Six Sigma Green Belt. W praktyce wykorzystuje sprawdzone metody optymalizacji procesów zachodzących na produkcji m.in. Lean Management (5S, SMED, TPM, TWI, JiT, Poka-Yoke, Kanban itd.), Kaizen, Teoria Ograniczeń, Six Sigma,  APQP i inne.