Rynek farmaceutyczny zmienia się dynamicznie. Coraz częściej pracując z sieciami aptecznymi spotykamy się zarówno z modelami współpracy jak i samymi kupcami, pochodzącymi z sieci FMCG.  Zrozumienie podejścia do biznesu, sposobu myślenia i specyfiki działania jest podstawą osiągania rezultatów i bycia konkurencyjnym na rynku.

 CELE WARSZTATÓW:ID-100490053

Celem warsztatów jest porównanie głównych elementów funkcjonowania branży FMCG i farmaceutycznej w kontekście współpracy z działem zakupów. Efektem szkolenia ma być zrozumienie specyfiki myślenia i działania kupców sieci detalicznych branży produktów szybko-rotujących. Wiedza ta ma pomóc handlowcom  w rozwinięciu efektywnych modeli współpracy z nowymi w kupcami w branży farmaceutycznej.

Warsztaty opierają się na kilku obszarach, które przedstawiają:

 • Rolę, zadania oraz wyzwania, które stoją przed kupcami sieci detalicznych
 • Funkcję dostawcy w budowaniu i realizacji strategii rozwoju kategorii
 • Elementy budowania długofalowej współpracy z kupcami sieci
 • Znaczenie działań promocyjnych we współpracy z dostawcą
 • Cele i strategie sprzedażowe kupców
 • Sposób myślenia oraz działania oraz komunikowania kupców FMCG

Szkolenie ma charakter warsztatowy, część czasu uczestnicy będą pracowali indywidualnie lub w grupach. Na szkoleniu będzie możliwość pracy na wybranych przez uczestników przykładach z ich współpracy z klientami. Czas trwania szkolenia – 2 dni

PROGRAM  WARSZTATÓW:

Efektywna sprzedaż KAM – jak skutecznie współpracować z modelami FMCG w sieciach aptecznych.

PERSPEKTYWA KUPCA FMCG/FARMA

 • Rola i zadania kupca w sieci detalicznej
 • Struktura sieci – działy, kategorie, produkty
 • Cele dla firmy, dla kategorii, cele operacyjne oraz osobiste.
 • Podstawowe KPI – wskaźniki, z których rozliczani są kupcy
 • Strategia zarządzania kategorią produktów
 • Strategia zarządzania dostawcami
 • Współpraca z dostawcami

INFORMACJE NA TEMAT RYNKU

 • Otoczenie rynkowe – główne elementy – ich wpływ na działania klientów i kupców FMCG/Pharma
 • Znaczenie badań rynkowych w realizacji strategii sprzedaży.
 • Co na temat rynku wie dostawca, czego nie wiedzą kupcy?
 • Czego oczekują kupcy od dostawców na temat rynku oraz produktu?
 • Badania rynkowe i konkurencji – jak wykorzystują je kupcy?
 • Główne elementy badań rynkowych – co jest badane, co jest możliwe do zbadania?

KLUCZOWE ELEMENTY W BUDOWANIU DŁUGOFALOWEJ WSPÓŁPRACY

 • Cele klientów, a cele firmy farmaceutycznej – porównanie
 • Mocne i słabe strony firmy, jako dostawcy w kontekście potrzeb kupców
 • Analiza konkurencji w kontekście celów klientów/kupców – szanse i zagrożenia
  dla firmy farmaceutycznej
 • Długofalowa perspektywa kontra „one shot” biznes
 • Analiza i wykorzystanie danych rynkowych i sprzedażowych
 • Forecast zakupów oraz wymiana danych w pracy z klientami/dystrybutorami
 • Budowanie długofalowego planu współpracy z klientem – kluczowe narzędzie dostawcy.

WARUNKI HANDLOWE- NAJWAŻNIEJSZE ELEMENTY

 • Rodzaje oraz znaczenie cenników handlowych – praca z cenami detalicznymi.
 • Struktura warunków handlowych – model angielski i francuski – trendy w rozwoju struktury warunków
 • Rodzaje i typy rabatów, upustów oraz bonusów
 • Budżety kontraktowe oraz budżety poza kontraktowe
 • Kluczowe zapisy kontraktowe FMCG

PROMOCJE PRODUKTÓW

 • Regulacje dla działań promocyjnych w branży FMCG/Pharma
 • Funkcja i rola promocji produktowych
 • Znaczenie i rola działań promocyjnych w świadomości kupca
 • Jak nie cena to, co? Typy i rodzaje promocji.
 • Strategia promocyjna „push” i „pull” – kiedy jest stosowana?
 • Pre i postewaluacja aktywności promocyjnych – jak ją wykorzystać?

KOMUNIKACJA Z KUPCAMI

 • Co myśli kupiec – jak kupcy odnoszą się do dużych dostawców/korporacji?
 • Główne cele kupców, obszary negocjacji
 • Jak prezentować firmę, jak prezentować siebie, jak prezentować ofertę?
 • Jaką postawę powinien prezentować handlowiec?
 • Jakie relacje sprzedają?

ANALIZA CASE-ÓW UCZESTNIKÓW

Etap II – Negocjacje zaawansowane z sieciami

 
METODY PRACY PODCZAS SZKOLENIA:Zapisz się TERAZ!

 •       wykład
 •       warsztat
 •       dyskusja moderowana
 •       prezentacje uczestników